inspire n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INSPIRE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

INSPIRE. Skolot ā ju profesion ā l a s kompetences pilnveides kurss “ Neform ā l ā s m ā c ī š an ā s izmanto š ana skol ā: atjaunojamās enerģijas un klimata izmaiņu tematika” Daugavpils Universitāte. COMENIUS projekts: Neform ā l ā s m ā c ī šan ā s iedvesma skolas izglītībā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSPIRE' - blaise


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inspire

INSPIRE

Skolotāju profesionālas kompetences pilnveides kurss

“Neformālās mācīšanās izmantošana skolā: atjaunojamās enerģijas un klimata izmaiņu tematika”

Daugavpils Universitāte

COMENIUS projekts: Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā

lab kie prakses piem ri dp3 modu i v cija latvija polija i

Labākie prakses piemēri: DP3 moduļiVācija/Latvija/Polija (I)

Anita Pipere, Lolita Jonāne, Antonijs Salītis

15 m c bu modu i
15 mācību moduļi

paratjaunojamo enerģiju un efektīvu enerģijas izmantošanu

slide4
Pirmsskola/sākumskola

(1.-4.klase, apmēram 5-10 gadus veci skolēni)

8 moduļi

Pamatskola/vidusskola

(5.-12.klase, apmēram 11-18 gadus veci skolēni)

7 moduļi

Mērķa grupas

saulessargs pol rl cim1
Saulessargs polārlācim

Izmantotās metodes

Spēle: “Medības āliņģī”

Spēle: “Peldošā ledus kušana”

Spēle:“Agrāk un tagad” (ar kartītēm)

Pamatojums

Apgūt zināšanas par roņu un polārlāču pārvietošanos/fizisks vingrinājums

Spēles laikā iegūta pieredze par klimata izmaiņu ietekmi

Mācīšanās atpazīt atšķirības

ekoelfu pal gi
Ekoelfu palīgi

3.klase

Ilgums: 5-6 h

ekoelfu pal gi1
Ekoelfu palīgi

Izmantotās metodes

Ekoelfu stāsts, ko stāsta skolotāja palīgs ekoelfu tērpā

Ekoelfu pārbaudes

3.stacija: ūdens resursi

Spēle:“Zirnekļa tīkls”

Pamatojums

Dot iespēju bērniem identificēties ar dabas aizstāvju lomu

Motivēt bērnus/izvirzīt mērķi

Izprast ideju par dažādu ūdens veidu proporcijām

Apgūt sadarbību/mācīties uzticēties viens otram

k izskat s v j
Kā izskatās vējš?

3.klase

Ilgums: 3 h

VĒJA DIPLOMS

.......................................................................

Par piedalīšanos ekoloģijas nodarbībā

Piešķirts

“Kā izskatās vējš?”

k izskat s v j1
Kā izskatās vējš?

Izmantotās metodes

Grupudarbs ar grupu nosaukumiem (piem.,viesuļi...)

Grupasuzdevums: “Spēle ar vēju”

Grupas uzdevums: Vēju simfonija

Prezentāciju savākšana un demonstrēšana

Pamatojums

Motivēt un veicināt identifikāciju/attīstīt komandas darba prasmes

Holistiskā mācīšanās/mācīšanās,izmantojot visas maņas/ novērošana un secinājumi

Mācīšanās, izmantojot visas maņas/novērošanas izmantošana muzicēšanas iedvesmai

Zināšanu sniegšana/grupas piederības jūtu attīstība/lepnuma par savām spējāmizraisīšana

nils s holgerson s1
Nilss Holgersons

Izmantotās metodes

Nilsa Holgersonastāsts kā caurviju motīvs

GPS-ceļojums: putnu migrācija

Spēle:“Zosu pārbaude”

Klimata glābēju grāmatzīmes

Pamatojums

Motivēšana/bērnības maģiskās pasaku stadijas izmantošana

Sagatavot orientēties dabā/just līdzi zosīm

Mācīšanās uzticēties viens otram/

identifikācija ar grupu

Palīdz atcerēties/zināšanu nostiprināšana