1 / 27

Látni és látszani Érdekeset és fontosat, ráadásul szakszerűen?

Látni és látszani Érdekeset és fontosat, ráadásul szakszerűen?. Sajtókapcsolatok Tempus, 2014. szeptember 10 . Sipos Júlia. Miről lesz szó?. Miért fontos? 3 perces média műfajelmélet A nyelv, vagyis a gondolkodás módja Új jelenségek, „ nemcsakinternet ” 

blade
Download Presentation

Látni és látszani Érdekeset és fontosat, ráadásul szakszerűen?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Látni és látszaniÉrdekeset és fontosat, ráadásul szakszerűen? Sajtókapcsolatok Tempus, 2014. szeptember 10. Sipos Júlia

 2. Miről lesz szó? • Miért fontos? • 3 perces média műfajelmélet • A nyelv, vagyis a gondolkodás módja • Új jelenségek, „nemcsakinternet”  • Középpontban - az esemény

 3. Miért is fontos?Harc a figyelemért A társadalmi transzparenciától a pályázatokig „Aki ma a homokba dugja a fejét,holnap a fogát csikorgatja” ( Falfirka) • Vagyunk (vagyok) • Produkálunk (produkálok) • Mit, miből és mennyiért? • Miért fontos ez a társadalomnak? A „Nagy Médiaelhárító” nem működik

 4. Ami a jéghegyből nem látható… • Ha megértjük a média működési elveit –akkor tudjuk használni • A fb nemzedék már tudja… • Nemcsak tartalom fogyasztók, de előállítók is Az újságíró és PR szakember nem ugyanaz, és mégis van közös felület!

 5. MédiaműfajokA kommunikációs környezet útjelző táblái A király : a HÍR • Who? Ki? • What? Mi? • When? Mikor? • Where? Hol? • Why? Miért? • How? Hogyan? 5W+1H Ókori retorika- törvényszéki ügyeknél: Ki, mikor, mit, hol, miért, hogyan és mely eszközök által?

 6. A hír • olyan ellenőrzött és igaznak bizonyult információ, amely közérdeklődésre tarthat számot, és amely speciális szakmai eljárás, a hírszerkesztés eredményeként jött létre. A hírszerkesztés során a legfontosabb feladat a hírérték meghatározása. A hírértéket növeli: • az esemény, történés, cselekvés aktualitása, frissessége, • a hírben szereplők ismertsége, pozíciója, befolyása, • a földrajzi közelség, • az esemény, történés, cselekvés egyedisége, szokatlansága, meglepő vagy megdöbbentő volta, • a tematikai keretbe illeszthetőség, azaz van-e előzménye a hírnek, • az információ érdekessége, szórakoztató jellege A hírek sorrendje is a szakma szabályai szerint meghatározható, ez a hírsorrend.

 7. Mikor hír a hír? • Amikor újdonság(felfedezték,bemutatták,megtalálták,kijelölték, kitüntették, stb.) • Amikor érzelmileg érint (anya, gyerek, beteg, öreg, kutya) • Amikor titkokról van szó( amit valaki szeretne eltitkolni) • Amikor kedvelt témakörhöz kapcsolódik( bulvár) • Ami szórakoztat(humor, sztori) • Amikor érdeket sért, konfliktust érint (háború, adó) • Amikor közérdekű eseményhez,híres személyiséghezkapcsolódik(autópálya, Hamilton) • Brandhez, erős arculatú tényezőhöz kapcsolódik(világcég, AIDS)

 8. Ismerjük meg ,hogy használhassuk!Általános sajtó- és médiaműfaj-csoportok Tájékoztató műfajok • Információs műfajcsalád(hír, információ, közlemény) • Tudósítás műfajcsalád(tudósítás,riport) • Interjú műfajcsalád(interjú, nyilatkozat, portré) • Kevert műfajok(klip, montázs, „mém”, animgif)

 9. Klasszikus és a mai tartalmak –a sokféleség állandósága Publicisztikai (véleményközlő)műfajcsoport • Cikk (vezércikk, riport, nyílt levél) • Kommentár műfajcsalád(jegyzet, glossza, műsorvezetői szöveg) • Kritika műfajcsalád( bírálat, kritika, esszé)- kommentek, blogok- az online világban mindez azonnali • Összefoglaló műfajcsalád( olvasói levél, szerkesztői üzenet)- szerző és olvasó párbeszéd- interaktivitás • Humor műfajcsalád( eredeti és átalakított szatirikus műfajok) Az irónia és az internet, trollok mindenfelé

 10. Általános sajtó és médiaműfaj-csoportok Járulékos műfajcsoport • Irodalom, művészet • Tudományos ismeretterjesztés • Gyakorlati műfajcsalád( életmód, divat tanácsadás,rejtvény, „gasztro” blokk,recept, konferálás, stb.) • Azonosító műfajok( főcím, logo,szignál) • Reklám, hirdetés

 11. Ki hat kire?A régi és új média Gyorsuló tempó: a nyomtatott könyv 3 évszázad alatt hódította meg a Földet, a TV 3 évtized alatt. Az új médium, az online világ megváltoztatta a hírközlési gyakorlatot, a weben megszólaló civil újságírók nagyban befolyásolják a profi újságírók munkáját. Új fejlemény Egyre kevesebb önálló tartalom. Tehát? Van esélyünk!!! A titok: a kreativitás! Az információ, a hír értéke nő. „A hír nem az, ami megtörtént, hanem, ami éppen történik…” „Infotaitement” megjelenése

 12. Egyre gyorsabban…de pontosan! • Rövidebb hírciklus- az első újságok még az előző hónapok történéseiről azután az elmúlt 24 óráról, utána 12 órás hírciklus volt, a rádió, TV óránként, ma: percről- percre. • Intenzívebb hírverseny- a bulvár, az egyik legősibb médiaműfaj, de a bulvártudósítások száma- a 20. században megjelent kereskedelmi rádiókkal és TV-kel még jobban megnőtt . Az egyre élesebb hírverseny felgyorsítja a bulvárosodás folyamatát. A b betűs tematika: baleset, bűnügy, botrány- magához ragadja az emberek figyelmét . A legnagyobb kereslet a bulvármédia iránt van. Ma már a hagyományosan minőségi hírközlőnek is van pletykarovata-New York Times Fogyasztás: 57% RTL Klub,13% csak internet,19% helyi és bulvár,11%mindent fogyaszt

 13. Országomat egy hírért, avagy csináljunk eseményt! Híréhség A hírciklus lerövidülése egyre több hírre teremt keresletet – csakhogy ennyi hírértékű esemény nem történik. Médiaesemények „gyártása”. Hírérték A klasszikus példa: „Nem az a hír, ha a postást megharapta a kutya, hanem az, ha egy postás megharapott egy kutyát.” szokatlanság újdonság meglepő dolog Középpontban az esemény „Eventmanager” kreatív látásmód

 14. Az esemény Kiknek szól? FB nyilvánosság - FOTÓK Hagyományos nyilvánosság- FOTÓK, videó A képkultúra korában élünk… A stílus kiválasztása Helyszínválasztás ( trendi romkocsma, vagy elegáns új hely, az iskola, vagy szabadtéren egy park, stb. Esemény koreográfia: dramaturgia! Az idő mindenkinek fontos - pontosság!

 15. Új fejlemény • a hagyományos „kognitív” pr-t egyre inkább felváltja az érzelmekre ható, „impresszív” kommunikáció – különösen az on-line eszközök segítségével.(fotók, mémek, animgifek) (Pécsi PR konferencia, 2014., - Sós Péter János , egy kommunikációs cég ügyvezetője-Kreatív.hu)

 16. Kiket és hol keressünk? • Figyelni és fogyasztani a médiát • Célközönség, stílus: kiknek szól és hogyan? • Impresszumban kontaktok, email címek • Országos médiumoknál is elérhetőségek • Közösségi média, Facebook • Lokális nyilvánosság! Fontos!

 17. Tálcán nyújtjukAmikor eldől - vagyis az első pillantás! • Óvakodjaz olyan címektől, mint például: „Sajtóközlemény”, „Aktuális információ” vagy „Meghívó”. • A szenzációhajhász főcím azonban nem elég: a címnek pontosan fednie kell a közlemény tartalmát is. Ellenkező esetben azért fogod két másodperc elveszíteni az olvasódat, mert becsapva érzi magát. Ne feledd, hogy első sorban újságíróknak írsz, akik egyrészt rengeteg hasonló anyagot kapnak, másrészt pedig maguk is ugyanezeket a technikákat alkalmazzák a munkájuk során. Ne próbáld átverni őket, mert nem fog sikerülni! http://www.uzletresz.hu BallaZsolt

 18. Aktuális és fontos (a tartalom fogysztójának) • A sajtóközlemény nem pszichotriller, ne tartogasd a csattanót a végére: rögtön az elsőmondat első szavaiba tedd a lényeget! Ja, és még valami: ne azt emeld ki, hogy neked, vagy a céged számára miért fontos a hír, hanem azt, hogy az olvasódnak miért lehet az! http://www.uzletresz.hu BallaZsolt

 19. Kicsoda, micsoda, honnan is???A kontextustól a szubjektivitásig -avagyAz interjúszituáció fontos elemei Előzetes felkészülés • A kérdező honnan jött, milyen műsor, lap, szerkesztőség képviseletében? Hallgassunk, nézzünk, ismerjük meg a közeget, ahol megjelenünk… stilárisan megtaláljuk a megszólalás módját, idejét • Tisztázzuk, hogy pontosan tudja-e a nevünket, a kiejtését, a munkahelyünk pontos nevét, adjunk segítséget… • Figyeljünk a kérdésre – helyezzük kontextusba a választ, először is, miért érdekes és fontos a kutatásunk,a verseny, a publikációnk, a konferenciánk, stb. • Soha ne akarjunk előre leírni, felolvasni… a spontaneitás adja a legnagyobb hitelességet

 20. Tanároknak? Gyakorlat teszi a mestert! • Előre megbeszélt interjú előtt készüljünk fel a témából, gyakoroljuk, hogyha a mondandónkat 3, 5, 10, 15 perc alatt kell elmondanunk, akkor hogyan építenénk fel… • A metakommunikáció többet mond egy szónál, gyakorolhatunk a testbeszédre koncentrálva is!

 21. Technikai apróságok, avagy az ördög a részletekben • A mobiltelefon lehalkítva is beleciripel… • Ne doboljunk a stúdióasztalon… • Karkötőt, zörgő ékszert vegyünk le… • Ne hintázzunk a széken, mert változik a hang… • Papírokat nem kell behozni, számot ne, de ha kell, csak keveset…  • Ne akarjuk előre elmondani, másodszor nem lesz jobb, sőt...

 22. A mondat vége…. . • Tegyünk pontot. A hallgató nem tud visszalapozni. (a kérdező pedig editálni ) • Legyünk kíváncsiak arra, hogy mit kérdezek tőlünk, mert hiteltelen lesz, szerepnek tűnik a túl magabiztos szöveg. • Kerüljük az ego előtérbe tolását: én, én, énén, … még az „azt gondolommal” sem lesz szerényebb…

 23. A személyesség varázsa – a személyes „márkaépítés” • Interjúhelyzetben is - személyes példákkal • Személyes márkaépítés – „personalbranding” „A márkaértékeink és a személyiségünk közötti összhang alapfeltétel, azonban az is fontos, hogy a választott márkaértékeink egymással is harmóniában legyenek… A márka értékei alapvetően a bizalomról szólnak, amit felépíteni hosszú időbe telik, de lerombolni egy pillanat műve lehet. Kritikus tehát, hogy a személyes márkánk értékeit minden szituációban következetesen és előre kiszámíthatóan képviseljük. Az emberek többsége szemében ugyanis elég egyetlen önellentmondás, és a hitelesség azonnal odavész.” http://www.uzletresz.hu BallaZsolt

 24. Hallottad? Olvastad? Láttad?avagy hiúak vagyunk… • Az interjúkészítő minden alkalommal örül, ha megdicsérjük a közös produkciót… • A visszajelzés szerepe - kölcsönösen fontos • Mindig javasoljunk új témákat is és kollégáink, tanítványaink teljesítményeit is –ez a jövőbeni média megjelenés egyik kulcsa. • Tartós kapcsolatok? Ma??? Igen

 25. Akkor hogyan is??? • Első szabály: kinek ,mit akarok? • Kreatív ötlet! Többféle formában. • Keressünk helyet! Médiagyűlölők nem tudják…. • Keressünk műfajt!”Nagy Médiaelhárítók” tanácstalanok… • Keressünk kontaktot!(impresszum) Tartsuk a kapcsolatot! • Megbízhatóság! Felhasznált irodalom: Nógrádi Gábor, Ide nekem a címlapot is! A médiakapcsolatok művészete PRESSKONTAKT,2004.

 26. Merjünk kérdezni!  Diákjainktól kérjünk tanácsot! Hollenne jó és hogyan hírt adni? A média tartalom előállítás az anyanyelvük része. Mit? Performanszok, flashmobok, „helyek” ismerete: most melyik a „trendi” – kapcsolat a mával.

 27. Köszönöm a figyelmet és most játsszunk!

More Related