Download
bp holdings bp gj r trinidad gassfunn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BP gjør Trinidad gassfunn PowerPoint Presentation
Download Presentation
BP gjør Trinidad gassfunn

BP gjør Trinidad gassfunn

186 Views Download Presentation
Download Presentation

BP gjør Trinidad gassfunn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP HOLDINGS BP gjør Trinidad gassfunn

  2. Den Savonette 4 brønnenbleborettil en utestetfeil-blokkøst for den opprinneligeSavonette felt funnbrønnenVel, i vanndybderpånesten 300 meter i Columbus-bassengetca 80 kilometer utenforsørøstkystenav Trinidad. Brønnenbleborettil en total dybdepå 18,678 meter oggjennomsyrethydrokarbonførendereservoar i to intervaller med oppdagetgass i stedetoverstigerstartestimater. BP Trinidad & Tobago (bpTT) kunngjorde i dag at detharoppdaget en anslagsvis 1 billion kubikkfot (tcf) avgass offshore Trinidad, doblinganslagsvisgassen i stedet for gassfeltetSavonettetil 2tcf. BPTT gjortkunngjøringen under et møte i London mellom Minister of Energy ogenergisaker, Kevin Ramnarine; Trinidad og Tobago's High Commissioner i London, Garvin Nicholas; og BP representanter med Bob Fryar, Executive Vice President-produksjon; Bernard Looney, Executive Vice President-utviklingen; og Norman Christie, President, bpTT.

  3. Savonette-feltetbleoppdaget i 2004 avChachalacaletinggodtogstartetproduksjon i 2009 gjennom en normaltubemannetplattformbygget i Trinidad på TOFCO. BasertpåsuksessentilSavonette 4-brønnen, bpTTforeslår å bore en ytterligere to utviklingbrønner i Savonettereservoarer. Gassenoppdagetstartetproduksjon i oktober 2012, med Savonette 4 godt for tidenstrømmerpåca 225 millioner standard kubikkmetergass per dag (mmscf/d), en gradvisopptil 250mmscf/d. Hvisdetlykkes, er to ekstrautviklingbrønneneogsåventet å blibrakt inn i produksjon i løpetavnesteårtilattenmåneder. "Detteerspennendenyheter for bådebpTTogindustriensidendetterepresenterer de størsteoppdagelsen for bpTTsiden 2005," sa Norman Christie.

  4. "Betydeligeinvesteringer i Savonette 4 godtogpotensielleytterligereinvesteringer i to ekstrautviklingbrønner, kombinert med investeringer i havetbunnenkabelseismiskeoppkjøpet, erbevispåBptt'spågåendeforpliktelsetilutviklingavvåre Trinidad og Tobago-operasjonerogstørrebransjen. Denneoppdagelsenviser at med riktigteknologikan vi fortsette å avdekkedetfullepotensialetav Columbus-bassenget."

  5. BP har en 100 prosenteierandel i Savonette 4. Ytterligereinformasjon: Navn: BP pressekontor Beliggenhet: London Telefon:   +44 (0)20 7496 4076 E-post: bppress@bp.com Navn: BPTT-pressekontor Beliggenhet: Trinidad Telefon: 623-2862 ext 5355 E-post: luis.araujo@bp.com