Prava pitn vody
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Úprava pitné vody. Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková. VY_52_inovace_CH_8.52. video. http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE 7min 44s. Pitná voda. zdravotně nezávadná voda nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví. Zdroje pitné vody. Podzemní – asi 45 % zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prava pitn vody

Úprava pitné vody

Zpracovala: Ing. Martina HrabákováVideo
video

 • http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE

 • 7min 44s


Pitn voda
Pitná voda

 • zdravotně nezávadná voda

 • nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví


Zdroje pitn vody
Zdroje pitné vody

 • Podzemní – asi 45 % zdrojů

  • odstraňování oxidu uhličitého, železa a manganu

 • Povrchové – asi 55 % zdrojů

  • méně kvalitní a spolehlivá

  • kvalita se mění v závislosti na přírodních podmínkách- tání sněhu a po záplavách

  • znečištění tvoří organické látky, koloidní látky a suspendované látky (řasy), zákal, někdy železo a mangan


Druhy vod podle p vodu i v skytu
Druhy vod podle původu či výskytu

 • Atmosférická voda - vzniká v ovzduší z vodních par

 • Vyskytuje se v kapalném nebo tuhém skupenství

 • Rozeznáváme srážky  : horizontální (mlha, rosa, déšť, vertikální (sníh, led)


Druhy vod podle p vodu i v skytu1
Druhy vod podle původu či výskytu

 • Povrchová voda

 • Dělí se na vody mořské a kontinentální

 • Kontinentální se dělí - vody tekoucí (stružky, potoky, řeky) a vody stojaté (jezera, rybníky, přehradní nádrže).

 • Zdrojem kontinentálních povrchových vod jsou atmosférické nebo podzemní vody, které později vyvěrají na zemský povrch .

 • Podpovrchová voda - nachází se ve všech skupenstvích pod zemským povrchem

 • Jako voda půdní a podzemní


Zne i t n pitn vody
Znečištění pitné vody

 • Může pocházet z nejrůznějších zdrojů

 • Nejvíce je to zemědělství, doprava, těžba, průmyslová výroba, těžba, služby, ale také přirozené zdroje

 • Na znečišťování se podílí lidská činnost, ale také přírodní pochody (sopečná činnost, sesuvy půdy, vyplavování toxických látek z podloží)


Zne i t n organick mi l tkami
Znečištění organickými látkami

 • bílkoviny, sacharidy, tuky (fekální znečištění)

 • karcinogenní aromatické látky (průmysl)

 • průmyslové tuky a oleje

 • organická rozpouštědla (průmysl)

 • fenoly, tenzidy (čistící prostředky)

 • pesticidy (zemědělství)

 • ropné produkty

 • mikrobiální znečištění (patogenními zárodky)

 • přemnožení planktonu v důsledku zvýšeného obsahu živin - hlavně dusíku a fosforu (eutrofizace)


Zne i t n anorganick mi l tkami
Znečištění anorganickými látkami

 • toxické látky (rtuť, kadmium)

 • anorganické průmyslové kaly

 • anorganické soli (zemědělství, chemie)

 • fosforečnany (prací prášky)

 • půdní a jílovité částice splavené do vody erozí


P ed prava pitn vody
Předúprava pitné vody

 • vodu připraví na čištění v úpravně

 • může probíhat přímo na místě vzniku znečištění

 • využívají se organismy spotřebovávající nadbytečné živiny ve vodě

 • dále jsou využívány denitrifikační bakterie, které zpracovávají dusičnany


Prava vody
Úprava vody

 • Úprava vody probíhá v úpravnách pitné vody na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálněchemickém.

 • Surová voda se upravuje v případě, že svojí kvalitou nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou pro pitnou vodu


Postup pravy
Postup úpravy

 • Usazování v usazovacích nádržích

 • Odstraňuje z vody hrubší suspendované částice

 • Čiření

 • Po přidání chemikálií – koagulačních činidel (síran hlinitý, chlorid železitý, skalice zelená) probíhá vyvločkování (flokulace). Vločky mají záporný náboj a váží na sebe mikrobiologické látky. Tento krok zvětšuje velikost částic a umožňuje lepší filtraci.

 • Filtrace


Postup pravy1
Postup úpravy

 • Pomalé flitry: obsahují vrstvu z říčního písku a křemeliny; na jejich povrchu se tvoří "filtrační pokožka" – která zvyšuje účinnost filtru.

 • Rychlé filtry: Filtrace probíhá pod tlakem, což zkracuje čas nutný k filtrování a umožňuje takto očistit daleko větší objem vody(méně účinná)


Postup pravy2
Postup úpravy

 • Sorpce

 • odstranění přirozených organických látek (ropné látky, pesticidy, fenoly, chlorované uhlovodíky)

 • probíhá na aktivním uhlí


Postup pravy3
Postup úpravy

 • Oxidace

 • k rozrušení organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH4, NO2, Fe2+, Mn2+)

 • Dezinfekce

 • Chlorace- používá se chlór, chloramin B, chloran sodný nebo chloroxin

 • ničí baktérie, spóry a viry.

 • UV záření a ozonizace odstraňují zápach a na rozdíl od chlóru nemění chuť vody


Postup pravy4
Postup úpravy

 • Provzdušňování (aerace)- k nasycení vody kyslíkem a odstraňování zapáchajících látek (amoniaku a sulfanu)

 • Odželezování a odmanganování - k odstranění železa a manganu s využitím provzdušňování, alkalizace, oxidace


Mikrobiologick prava
Mikrobiologická úprava

 • slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění


Skladov n upraven vody
Skladování upravené vody

 • Upravená voda vedena do zásobních vodojemů


I t n odpadn ch vod
Čištění odpadních vod

 • http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu


Pou it zdroje
Použité zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda

 • http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE

 • http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.voda-pramenita.cz/userfiles/image/Informace/schema1f.jpg&imgrefurl=http://www.voda-pramenita.cz/informace&h=514&w=640&sz=72&tbnid=QUpivYo4rPcEOM:&tbnh=100&tbnw=124&zoom=1&usg=__htTPesUDqTUkSKWCDd0srdrrNi8=&docid=LBfpgImIA45OkM&sa=X&ei=KJGIUuqbDvH07Aa6_YDoDw&ved=0CEkQ9QEwAg&dur=706

 • http://voda-organismy.webnode.cz/druhy-vod/

 • http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vod%C3%A1rensk%C3%A1_%C3%BAprava_pitn%C3%A9_vody

 • https://www.google.cz/search?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&client=firefox-a&hs=HcL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2paIUu_7IIfW7Qax64CICw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • https://www.google.cz/search?q=podzemn%C3%AD+voda&client=firefox-a&hs=230&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZiIUoiyL8W47AbO7oEQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • https://www.google.cz/search?q=sope%C4%8Dn%C3%A1+%C4%8Dinnost&client=firefox-a&hs=hrL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lpqIUrClJ-yw7AbHzID4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443


Pou it zdroje1
Použité zdroje

 • https://www.google.cz/search?q=ropa&client=firefox-a&hs=7F1&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gpuIUqaDDuHE7Aaf1oGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=44

 • https://www.google.cz/search?q=prac%C3%AD+pr%C3%A1%C5%A1ky&client=firefox-a&hs=Udg&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJyIUtGJD4Gp7Ab7tYDgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • https://www.google.cz/search?q=denitrifika%C4%8Dn%C3%AD+bakterie&client=firefox-a&hs=gfM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=saaIUrOHL8yd7Qa55YCACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2FZpUpwAeu1W6M%3A%3BhLijFUMPAPVlVM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F02%252FBacterial_morphology_diagram_cs_%282%29.svg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomach.cz%252Fmikrobiologie%252Fbakterie%3B825%3B762

 • https://www.google.cz/search?q=p%C3%ADskov%C3%BD+filtr&client=firefox-a&hs=BSh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=b6iIUuuSONKQ7AbsroHYDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • https://www.google.cz/search?q=aktivn%C3%AD+uhl%C3%AD&client=firefox-a&hs=1Uh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H6mIUuqmGYfH7AaikICADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443


Pou it zdroje2
Použité zdroje

 • https://www.google.cz/search?q=m%C3%ADchadlo&client=firefox-a&hs=dtM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EqqIUpCZJM6I7Ab1s4HYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • https://www.google.cz/search?q=vodojem&client=firefox-a&hs=mah&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hKqIUuv5F66O7Abm3IBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

 • http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu

 • https://www.google.cz/search?q=sklenice+vody&client=firefox-a&hs=ZI2&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HquIUuK5GeXm7AaX1oC4Bw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443