ce cred adventi tii de z iua a aptea n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea. Studiul 16 Biserica rămăşiţei. Biserica rămăşiţei. De memorizat: „Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu,. Biserica rămăşiţei. De memorizat:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ce cred adventi tii de z iua a aptea

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Studiul 16

Biserica rămăşiţei

biserica r m i ei
Biserica rămăşiţei

De memorizat:

„Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu,

biserica r m i ei1
Biserica rămăşiţei

De memorizat:

care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului."

1 Tim. 3,15.

biserica r m i ei2
Biserica rămăşiţei

A.

Biserica în Scripturi

ce denumire folose te scriptura pentru biseric 1cor 12 27
Ce denumire foloseşte Scriptura pentru biserică?1Cor. 12:27

Voi sunteţi

trupul lui Hristos,

şi fiecare, în parte, mădularele lui.

Trupul lui Hristos

ce denumire folose te scriptura pentru biseric efes 2 21 22
Ce denumire foloseşte Scriptura pentru biserică?Efes. 2:21.22

În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.

ce denumire folose te scriptura pentru biseric efes 2 21 221
Ce denumire foloseşte Scriptura pentru biserică?Efes. 2:21.22

Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Clădire, Templu

ce denumire folose te scriptura pentru biseric apoc 19 7
Ce denumire foloseşte Scriptura pentru biserică?Apoc. 19:7

Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s'a pregătit,

Mireasa Mielului

ce denumire folose te scriptura pentru biseric 1petru 5 2
Ce denumire foloseşte Scriptura pentru biserică?1Petru 5:2

Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu;

Turma lui Dumnezeu

slide10
Care este mijlocul rânduit de Dumnezeu să arate păcătoşilor ce au de făcut ca să fie mântuiţi?Fapte 9:6

Tremurând şi plin de frică, el a zis: ,,Doamne, ce vrei să fac?” ,,Scoală-te,” i-a zis Domnul, ,,intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”

biserica r m i ei3
Biserica rămăşiţei

B.

Semnele caracteristice ale adevăratei biserici

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 10:8-11

Şi glasul, pe care-l auzisem din cer, mi-a vorbit din nou, şi mi-a zis: ,,Du-te de ia cărticica deschisă din mîna îngerului,

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus1
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 10:8-11

care stă în picioare pe mare şi pe pământ!” M'am dus la înger, şi i-am cerut să-mi dea cărticica. ,,Ia-o”,

mi-a zis el,

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus2
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 10:8-11

,,şi mănâncă-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”Am luat cărticica din mâna îngerului, şi am mâncat-o:

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus3
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 10:8-11

în gura mea a fost dulce ca mierea; dar, după ce am mâncat-o, mi s'a umplut pântecele de amărăciune.

Apoi mi-au zis:

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus4
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 10:8-11

,,Trebuie să prooroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”

Apare ca împlinire a Profeţiei

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus5
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 12:17

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s'a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei,

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus6
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 12:17

cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Păzeşte poruncile lui Dumnezeu

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus7
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 14:12

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

Posedă credinţa lui Isus

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus8
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Luca 11:28

El a răspuns: ,,Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus9
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Gal. 1:8

Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie,

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus10
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Gal. 1:8

deosebită de aceea pe care v'am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Credinţa ei se bazează pe Scripturi

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus11
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 12:17

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s'a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei,

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus12
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 12:17

cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Are darul Spiritului Profetic

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus13
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 14:6.7

Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s'o vestească locuitorilor

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus14
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 14:6.7

pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. El zicea cu glas tare:

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus15
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 14:6.7

,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus16
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Apoc. 14:6.7

şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus17
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Mat. 24:14

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.

care sunt semnele caracteristice din care putem cunoa te adev rata biseric a lui isus18
Care sunt semnele caracteristice din care putem cunoaşte adevărata Biserică a lui Isus?

Mat. 24:14

Atunci va veni sfârşitul.

Are o solie universală

biserica r m i ei4
Biserica rămăşiţei

C.

Ultima Biserică în Profeţie

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 12
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: ,,Iată ce zice Celce este Amin, Marturul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 121
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

,,Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 122
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

Pentrucă zici: ,,Sunt bogat, m'am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 123
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale;

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 124
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe cari-i iubesc.

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 125
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el,

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 126
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi

cum este descris ultima biseric n profe ie apoc 3 14 127
Cum este descrisă ultima biserică în profeţie?Apoc. 3:14-12

am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

de ce numim biserica ca fiind cea a r m i ei rom 9 27
De ce numim biserica ca fiind cea a „rămăşiţei"?Rom. 9:27

Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.

de ce numim biserica ca fiind cea a r m i ei rom 11 5
De ce numim biserica ca fiind cea a „rămăşiţei"?Rom. 11:5

Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har.

de ce numim biserica ca fiind cea a r m i ei apoc 12 17
De ce numim biserica ca fiind cea a „rămăşiţei"?Apoc. 12:17

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s'a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei,

de ce numim biserica ca fiind cea a r m i ei apoc 12 171
De ce numim biserica ca fiind cea a „rămăşiţei"?Apoc. 12:17

cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

biserica r m i ei5
Biserica rămăşiţei

D.

Conducerea Bisericii lui Hristos

cine conduce efectiv biserica 1cor 12 28 11
Cine conduce efectiv biserica?1Cor. 12:28.11

Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor;

cine conduce efectiv biserica 1cor 12 28 111
Cine conduce efectiv biserica?1Cor. 12:28.11

apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

cine conduce efectiv biserica 1cor 12 28 112
Cine conduce efectiv biserica?1Cor. 12:28.11

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

exist n n t o ierarhie preo easc n biserica cre tin asem n toare celei din v t
Există în N.T. o ierarhie preoţească în biserica creştină, asemănătoare celei din V.T.?

1Petru 2:9

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu

exist n n t o ierarhie preo easc n biserica cre tin asem n toare celei din v t1
Există în N.T. o ierarhie preoţească în biserica creştină, asemănătoare celei din V.T.?

1Petru 2:9

Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v'a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;

cu ce autoritate a fost investit biserica de c tre capul ei mat 18 17 18
Cu ce autoritate a fost investită biserica de către Capul ei?Mat. 18:17.18

Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.

cu ce autoritate a fost investit biserica de c tre capul ei mat 18 17 181
Cu ce autoritate a fost investită biserica de către Capul ei?Mat. 18:17.18

Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe pământ, va fi deslegat în cer.