ebusiness n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eBusiness PowerPoint Presentation
Download Presentation
eBusiness

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

eBusiness - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

eBusiness. Journalist-/analytiker-møde 18. januar 2001. Agenda. Baggrund Kundeforståelse Konkurrent-analyse eBusiness formål, mål og strategier. Med begrænset indsats har udviklingen på www.topdanmark.dk fulgt den generelle Internetudvikling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'eBusiness' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ebusiness

eBusiness

Journalist-/analytiker-møde

18. januar 2001

agenda
Agenda
 • Baggrund
 • Kundeforståelse
 • Konkurrent-analyse
 • eBusiness formål, mål og strategier
med begr nset indsats har udviklingen p www topdanmark dk fulgt den generelle internetudvikling
Med begrænset indsats har udviklingen på www.topdanmark.dk fulgt den generelle Internetudvikling

- Internet udviklingen og sessioner på www.topdanmark -

- Internetgenereret salg for Topdanmark -

Kilde: Topdanmark

ebusiness vil p sigt ndre forretningsmodellen
eBusiness vil på sigt ændre forretningsmodellen

- Vinderne bliver de organisationer, som klarer at maksimere profitten fra den traditionelle forretning samt formår at gennemføre en kontrolleret overgang til e-forretning -

Antal

virksomheder/

eBusiness

volume

Transition

strategies

Traditionel

forretningsmodel

eBusiness

models

.dead

5-10 år

tid

presset for ebusiness l sninger kommer fra forskellig side
”Presset” for eBusiness løsninger kommer fra forskellig side

Investor

Privat

Partnere

Erhverv

I & S

Liv

Landbrug

Liv

B2C

B2B

B-t-C

B-t-B

 • 93% af finansielle virksomheder mener eBusiness kan give konkurrencemæssige fordele*
 • Investorer forventer eBusiness tiltag

Konkurrenternes initiativer ”presser” Topdanmark til

Begrænset udbud af

Internet

applikationer fra

at iværksætte

B2C

initiativer

konkurrenterne til

B2B

Nye spillere i den finansielle værdikæde tilbyder nye

MEN, kunder efterspørger specifik

funktionalitet

til

services til kunderne

administrative opgaver, f.

eks

.

skadesadministration

,

ændring af forsikringsdækninger, administration af

bilpark, elektronisk

forsikringsbekræftigelse

Konkurrentpres for at

Kundepres for at

Investorpres for at udvikle/iværksætte eBusiness initiativer

udvikle B2C initiativer

udvikle B2B initiativer

*) Den store danske E-handelsundersøgelse, dec 1999

agenda1
Agenda
 • Baggrund
 • Kundeforståelse
 • Konkurrent-analyse
 • eBusiness formål, mål og strategier
en r kke af kundehenvendelserne kan i princippet ordnes via internettet
En række af kundehenvendelserne kan i princippet ordnes via internettet

Pris beregninger

Skadeanmeldelse

- Kundehenvendelser i servicecenter -

Bestille rødt/grønt kort

Virtuelle rådgiver

*) Service inkluderer policeændringer (24%), betalinger (2%), opsigelser (8%), forespørgsler om opkrævning (8%), rødt/grønt kort (10%)

Kilde: Undersøgelse af kundehenvendelser i serviceafdelingen, 1998

blandt internet brugere er der udbredt nske om selv service p skadebehandling

Foretrækker internettet fremfor andre kanaler

Vil bruge internettet men ingen særlig preference

Vil ikke bruge internettet

Ikke besvaret

Blandt Internet brugere er der udbredt ønske om selv-service på skadebehandling

B2C

Adgang til sagsmappe

Adgang til policer for egne forsikringer

- Kunde henvendelser -

 • “…savner at kunne slå-mig-selv-op og se mine policer…..som når man i banker får en kontooversigt..”

Kundehenvendelse, marts 2000

 • “…jég savner et par ting……login for kunder så jeg kan se mine engagementer med TD..”

Adgang til skade status

On-line skadesanmeldelse

Kundehenvendelse, december1999

 • “…jeg savner mulighed for at se/hente dokumenter med forsikringsvilkår…en mulighed for at se denne information vil betyde øget service for Topdanmarks kunder samt spare tid ved telefonisk/brevhenvendelser”

Kundehenvendelse, marts 2000

Kilde: Topdanmark internet parathedsundersøgelse, juli 2000

slide9

Foretrækker internettet fremfor andre kanaler

Vil bruge internettet men ingen særlig preference

Vil ikke bruge internettet

Ikke besvaret

Mens priser og beregningsfunktionalitet ikke er et altdominerende ønske, så har en række kunder reageret på manglen af disse

B2C

Lave individuelle forsikrings-beregninger på Internettet

- Priser og beregningsfunktionalitet -

 • “Kunne I ikke lave det sådan, at man kunne få en prisberegning on-line uden det var nødvendigt at overbebyrde det danske postvæsen”

Ukendt, december 1999

 • “…der mangler konkrete prislister! Ikke bare en løs snak om prisstiger….man har lyst til at beregne forsikringens pris inden man anskaffer en bil/mc””

Ukendt,december 1999

 • “Elendigt at præmien ikke kan beregnes direkte…..går derfor videre til andet selskab””

Kundehenvendelse, januar 2000

 • “ Jeg avner en model der kan beregne bilforsikring udfra model, alder, etc.. Måske er den der allerede, men jeg kan ikke finde den på jeres site””

KUndehenvendelse, januar 2000

 • “ priser - priser - priser””

Ukendt, december 1999

Kilde: Topdanmark internet parathedsundersøgelse, juli 2000

slide10

Internettet bruges fortsat hovedsagelig til e-mail og informationssøgning, men køb over Internettet forventes at stige kraftigt når markedet er modent

B2C

- Hvad bruger Internetbrugerne Internettet til i dag og i morgen? -

 • Køb over Internettet vil vokse kraftigt over de næste år
 • Antallet af Internetbrugere, der vil købe serviceydelser (e.g. forsikring/pension), vil 5-dobles over de næste år

Kilde: Topdanmark Internetparathedsundersøgelse, juli 2000

internettet vil v re en central kanal i det fremtidige forsikringsmarked
Internettet vil være en central kanal i det fremtidige forsikringsmarked

B2C

- Oversigt over forsikringskanaler -

“Hvordan købte/vil hustanden købe indboforsikring?”

Kilde: Zapera kundeundersøgelse april 2000.

Bemærk: Kundeundersøgelsen baseret på svar fra Internetbrugere

mange vil bruge internettet til informationss gning om forsikring og pension
Mange vil bruge Internettet til informationssøgning om forsikring og pension

B2C

- En stor andel vil søge

forsikringsinformation på Internettet... -

- … og en stor del vil søge på forsikringselskabernes Internetsites -

Kilde: Topdanmarks Internetparathedsundersøgelse, juli 2000

endnu kan kun simple forsikringsprodukter s lges p internettet
Endnu kan kun simple forsikringsprodukter sælges på Internettet

B2C

- 25 % af kunderne er parate til at købe forsikring online... -

- …men det er hovedsagelig privat skadeforsikring snarere end pensionsforsikring, der kunne tænkes købt på Internettet -

Kilde: Topdanmarks Internetparathedsundersøgelse, juli 2000

slide14

Foretrækker internettet fremfor andre kanaler

Vil bruge internettet men ingen særlig preference

Vil ikke bruge internettet

Ikke besvaret

Blandt Internet brugere er der udbredt ønske om overblik over pensionsforsikring på Internettet, mens der kun er begrænset ønske om at kunne ændre forsikringerne on-line

B2C

Adgang til aktuel status for pensionsopsparing

Ændre i pensions-sammensætning

Kilde: Topdanmark internet parathedsundersøgelse, juli 2000

en r kke erhvervskunder foretr kker at udf re en visse forsikringsfunktioner p internettet
En række Erhvervskunder foretrækker at udføre en visse forsikringsfunktioner på Internettet

Stille spørgsmål via email

B2B - Erhverv

Adgang til policer for egne forsikringer

Justering af virksomhedsordninger

Foretrækker internettet fremfor andre kanaler

Vil bruge internettet men ingen særlig preference

On-line skadesanmeldelse

Få info om nye produkter, etc. via email

Individuelle forsikringsberegninger

Vil ikke bruge internettet

Ikke besvaret

Adgang til sagsmappe

Køb on-line

On-line oversigt over skadesanmeldelser

Kilde: Topdanmark kundeundersøgelse, juli 2000.

Eksempel på spørgsmål: Hvilke af følgende serviceydelser ifm. forsikring & pension kunne du forestille dig at benytte internettet via internettet - stille spørgsmål via email?

slide16

1%

1%

1%

23%

26%

32%

39%

43%

Foretrækker Internettet fremfor andre kanaler

Vil bruge Internettet, men ingen særlig preference

Vil ikke bruge Internettet

Ikke besvaret

10%

66%

34%

24%

1%

1%

1%

21%

25%

33%

40%

14%

57%

64%

17%

26%

2%

2%

1%

9%

9%

31%

38%

40%

55%

12%

81%

20%

Mange erhvervskunder ønsker forsikringsinformation og selvbetjening af forsikringsforhold via Internettet, men er forbeholdne over for mere avancerede løsninger

B2B - Erhverv

Mange Erhverv kunder vil bruge Internettet til at få forsikringsinformation

Der er kun begrænset efterspørgsel på online- virksomhedsordninger blandt Erhverv kunder

Adgang til policer for egne

Justering af

Stille spørgsmål via

email

forsikringer

virksomhedsordninger

info

om nye produkter,

Individuelle

Onn

line

skadesnmeldelse

etc

. via

email

forsikringsberegninger

On

nlineoversigt over

De fleste Erhverv kunder vil ikke bruge Internettet til køb/beregning af forsikring

Adgang til sagsmappe

Køb

onliine

skadesnmeldelser

En stor del af Erhverv kunderne er parate til selvbetjening

agenda2
Agenda
 • Baggrund
 • Kundeforståelse
 • Konkurrent-analyse
 • eBusiness formål, mål og strategier
vi har vurderet de forskellige spilleres ebusiness initiativer udfra en funktionalitetsmodel
Vi har vurderet de forskellige spilleres eBusiness initiativer udfra en funktionalitetsmodel

- Funktionalitets trin -

Funktionalitet

Network

Høj

Transact

Mellem

Interact

Publish

Lav

 • Selskabs- og produktinformation
 • Oversigt over salgs- og distributionskanaler
 • Nyheder/nyhedsbreve
 • FAQ
 • Finansielle nøgletal
 • Årsregnskab
 • E-mail
 • Beregningsfunktioner
 • On-line kundeundersøgelser
 • Elektronisk bestilling af f.eks. tilbud, assurandør besøg
 • On-line salg af produkter/services
 • On-line kontrol af egne konti, produkter/ services, priser osv.
 • Elektronisk betaling
 • Service kvalitet baseret på værdi af kunde
 • Adgang til partners/leverandørs database til udvidet selvbetjening
 • Interact/transact funktionalitet stilles til rådighed på partneres sites
topdanmarks vurdering snapshot sommer 2000
Topdanmarks vurdering - snapshot sommer 2000

B2C

- Etablerede spillere på det danske BtC marked -

- Nye spillere og det Nordiske BtC marked -

Avanceret

Avanceret

Udvidet

Udvidet

Basis

Basis

Ingen

Ingen

Publish

Interact

Transact

Network

Publish

Interact

Transact

Network

topdanmarks vurdering snapshot sommer 20001
Topdanmarks vurdering - snapshot sommer 2000

B2B

- Etablerede spillere på det danske BtB marked -

- Nye spillere og det Nordiske BtB marked -

Avanceret

Avanceret

Udvidet

Udvidet

Basis

Basis

Ingen

Ingen

Publish

Interact

Transact

Network

Publish

Interact

Transact

Network

slide21

Både de etablerede forsikringsspillere, samt en række nye, har iværksat eBusiness initiativer

Eksempler

Leverandør

Købere

Sælgere

Broad

Portals

BuyerAdvocate/

Horizontal portals

Seller Collaborator/

Vertical portals

slide22
De nye Internet portaler åbner muligheder for at eksponere Topdanmark på Internettet udover den eksisterende www.topdanmark.dk

Horisontale portaler

Brede portaler

Vertikale portaler

Eksempel

 • Site baseret på kundebehov
 • Udbud af ydelser der relaterer sigtil kundebehov
 • Bred åbnings-side mod internettet
 • Ofte med søgemaskine
 • Pooling af udbud af samme produkt/service (af traditionelle leverandører eller af nye spillere)

Koncept

Forretnings-mulighed for Topdanmark

 • Udbud af forsikringsydelser når det er relevant ift. kundebehov
 • Reklamer/links
 • Ny afsætningskanal
 • Udbud af ydelse i det rette øjeblik
 • Trafik på site
 • Eksponering overfor kunder der anvender denne kanal

Fordele

Ulemper

 • Kan være en dyr måde af få eksponering
 • Eksklusivitet kan ikke forventes
 • Usikkert om trafik på site føre til salg
 • Pris blive altafgørende parameter
 • Svært at sammenligne produktforskelle
agenda3
Agenda
 • Baggrund
 • Kundeforståelse
 • Konkurrent-analyse
 • eBusiness formål, mål og strategier
implementeringen af ebusiness initiativerne kan organiseres p forskellige m der
Implementeringen af eBusiness initiativerne kan organiseres på forskellige måder

Organisation model

Karakteristika

Eksempel

Del af eksisterende forretnings-områder

 • Forretningsområderne initierer og styrer egne eBusiness projekter/ initiativer

Topdanmark

FO

FO

(

eBusiness

&

Erhverv

)

(

eBusiness

&

Privat

)

Ny eBusiness enhed indenfor eksisterende selskabsstruktur

 • Ny og uafhængig enhed leverer og koordinerer eBusiness initiativerne for hele Topdanmark

Organisations alternativer for eBusiness

Topdanmark

FO

eBusiness

Privat

 • Selvstændigt selskab udelukkende med fokus på eBusiness

Topdanmark

Spin-off fra eksisterende forretning

FO

FO

eBusiness

Erhverv

Privat

ebusiness strategi

Udviklings-

strategi

International

strategi

Finansiel

strategi

Distributions-

strategi

Produkt

strategi

HR

strategi

eBusiness

strategi

eBusiness strategi

Topdanmarks formål & mål

 • Mål:
 • udbyggeTopdanmarks position på det danske marked
 • have en omkostningsprocent, der er lavere end det generelle niveau på markedet
 • have en præmievæske der er større end markedets
 • Topdanmark aktien i højere grad afspejler forsikringsrisiko end investeringsrisiko
 • Topdanmark er en interessant og likvid aktie
 • være istand til at fastholde og tiltrække kvalificeret personale
 • Formål:
 • drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed
 • være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde
 • sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast
 • Organisatorisk vækst, herunder tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig
 • Fokus på Danmark
 • Forsikringsrisiko snarere end investeringsrisiko
 • Flerstrenget
 • Skade-, livs- og pensionssprodukter
 • Være en dynamisk virksomhed der fremmer personlig og faglig udvikling
 • Fokus for dette projekt!
form l m l og strategier for ebusiness i topdanmark
Formål, mål og strategier for eBusiness i Topdanmark

Det er Topdanmarks eBusiness formål at:

Det er Topdanmarks eBusiness mål at:

Det er Topdanmarks eBusiness strategi at:

 • understøtte Topdanmarks forretningsområder, herunder samarbejdspartnere med eBusiness løsninger
 • øge kvaliteten af kundekontakten via eBusiness
 • udvikle eBusiness løsninger der medvirker til en løbende optimering af ressource forbruget og øger bestanden
 • eBusiness skal understøtte en flerstrenget distributionsstrategi
 • eBusiness primært skal anvendes til at fastholde og øge Topdanmarks konkurren-cemæssige fordele, herunder:
  • en udbygget markeds-position
  • en stadig lavere omkost-ningsprocent
  • en forbedret kundeloyalitet blandt lønsomme kunder
  • en optimering af skade-procenten
 • at give kunderne udvidet mulighed for at købe og betjene sig selv via Internettet, herunder
  • køb af udvalgte eksisterende produkter
  • selvservicering, herunder skadebe-handling
  • måske nyt produktkoncept målrettet mod Internettet
 • understøtte emnegenererende aktiviteter blandt eksisterende såvel som nye kunder
 • salg og service til større erhvervskunder via specialdesignede løsninger
 • salg og service gennem indirekte salgs-kanaler via specialdesignede løsninger
 • indgå samarbejde med etablerede portaler frem for at selvudvikle
 • udvikle eBusiness løsninger der kan gen-bruges på tværs af kundesegmenter og distributionskanaler
alle projektbeskrivelser er blevet kortlagt
Alle projektbeskrivelser er blevet kortlagt

Direktion

Illustrativ

Partnere

Landbrug

Privat

Erhverv

I & S

Liv

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Projekt 6

Salg

Projekt 7

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

Projekt 10

Selv service - B2B kunder

Selv service - kunder

Service

Selv service - B2C kunder

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Skade

Projekt

Projekt

leverance plan p kort sigt
Leverance plan på kort sigt

eStrategi

implementering

Tid

Valgt fokus på eStrategi

 • Leverance 2-n
 • ændre stamdata
 • ændring af eksisterende produkter
 • køb af tillægsprodukter
 • udvidet kundemappe
 • skadesanmeldelse
 • Analyse af Topdanmarks nuværende situation
 • Konkurrentanalyse
 • Kundeanalyse
 • Best Practice
 • Brainstorming på mulige scenarier
 • Tekniske muligheder
 • Leverance 1
 • ”se” funktionalitet
 • opbygning af eInfrastrukur

B2C selvservice

30 mulige scenarier indenfor B2C og B2B

 • Leverance 2-n
 • ændre stamdata
 • ændring af eksisterende produkter
 • køb af tillægsprodukter
 • udvidet kundemappe
 • skadesanmeldelse

Leverance 1

”se”funktionalitet

B2B selvservice

berlingske tidende 15 januar 2001
Berlingske Tidende, 15. januar 2001

Muligt allerede

Indeholdt i leverance 1

Del af selv-servicekoncept

Muligt allerede

Akilleshæl - er dog planlagt

(en del heraf indeholdt i leverance 1)

fordeling af benefits
Fordeling af benefits

Loyalitet

Omkostningspotentiale

Mersalg

Totale benefit af selv-service scenarierne

Selvservicering / kundebevaring

tilbagebetalingsperioden for selv service scenarierne estimeres til max 5 r
Tilbagebetalingsperioden for selv-service scenarierne estimeres til max. 5 år

- Cash-flow fra eBusiness projekt -

Break even

business casen bygger p konservative foruds tninger
Business casen bygger på konservative forudsætninger

- Procentvise on-line henvendelser*-

- Procentvise on-line salg -

Off-line salg initieret via Internettet

On-line salg ifølge business case

Faktiske udvikling på eksisterede site

Udvikling ifølge business case

*) On-line henvendelser udgør salgsmail, servicemail,skadesanmeldelse, rødt/grønt kort m.v.

opsummering
Opsummering

Brand

Topdanmarks egne

Organisering

Selvstændig enhed

Topdanmark

eBusiness

FO 1

FO 2

eBusiness

Fokus

Selvservicering

Udviklingsstrategi

Skab infrastruktur før trafik!