kehittyv ja uudistuva kieltenopetus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus. K ehittäjäopettaja Eija Ruohomäki, Oulun kaupunki Projektisuunnittelija Annamari Kajasto, Helsingin kaupunki OPH 5.9.2014. pohtikaa 2-3 hengen ryhmissä. miksi teidän koulu/organisaatio haki kv-valtionavustusta ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus' - billy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kehittyv ja uudistuva kieltenopetus

Kehittyvä ja uudistuva kieltenopetus

Kehittäjäopettaja Eija Ruohomäki, Oulun kaupunki

Projektisuunnittelija Annamari Kajasto, Helsingin kaupunki

OPH 5.9.2014

pohtikaa 2 3 hengen ryhmiss
pohtikaa 2-3 hengenryhmissä
 • miksi teidän koulu/organisaatio haki kv-valtionavustusta?
 • millainen haun tulos oli teidän osaltanne – ja pari syytä miksi niin kävi
 • mitä hankkeellenne tapahtuu seuraavaksi
 • mitä haluaisit jakaa muille koulusi/organisaatiosi kansainvälisyydestä?
 • mitä toivot tältä päivältä 

> Muutama huomio koko ryhmän kuultavaksi

miksi mukana miksi hankkeelle jatkoa
miksimukana, miksihankkeellejatkoa?
 • Haluan jatkaa hanketoimintaa, koska vauhti on nyt hyvä. Stopata ei saa!
 • Haluan jakaa hankkeen tuotoksia muille: tekeillä on käsikirja tandem-opetuksesta.
 • Tahdon jatkaa Kielitivolissa aloitettuja hyviä menettelyjä kansainvälistymisen merkeissä.
 • Haluan toimia kv-kehittäjien verkostossa.
 • Haluamme laajentaa verkostomme toimintaa.
 • Haluamme kytkeä yrittäjyyskasvatuksen kansainvälistymiseen.
 • On jakaa kokemuksia siitä, miten kieltä voi käyttää oikeaan vaikuttamiseen.
 • Tiedän, miten paikallisesti voi laajentaa yhteistyötä koulun ulkopuolelle.
ent jos hankerahoitusta ei tullut tai sit tulee v hemm n kuin haettu
Entä jos hankerahoitusta ei tullut tai sitä tulee vähemmän kuin haettu?
 • Aina tulee olla plan B. Ei saa lamaantua!
 • Hankkeessa karsitaan ensiksi liikkuvuuksista.
p aras kv juttu jaettavaksi muille
Paraskv-juttu jaettavaksi muille
 • Yhdessä tukholmalaisen koulun ja Etu-Töölön lukion kanssa hanke vaikuttamisesta virtuaalisesti
 • Hakuprosessista: kannattaa laatia hakemuksia yhdessä opetustoimen kanssa, omat ideat jalostuvat, saa apua suunnitteluun, samalla tietoa muista rahoitusmahdollisuuksista (Oulu)
 • Aktiivinen verkostoituminen: saman asian ympäriltä opettajat, koulut koolle, yhteisiä tapaamisia ja seminaareja (IPPO-hanke); verkostoitumista kouluihin, opettajiin myös Suomen ulkopuolelle
ty pajan sis lt
Työpajan sisältö
 • Kielikasvatus
 • Poimintoja perusasteen OPS-luonnoksesta, näkökulmanakieltenopetus

www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset

 • lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia
 • Oman hankesuunnitelman rikastaminen kielikasvatuksen, OPS2016:n näkökulmasta
kielikasvatus 1 ops2016 luonnos 04 2014
Kielikasvatus (1), OPS2016-luonnos 04/2014
 • kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina
 • monikielinen kompetenssi
  • kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla
  • koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista
 • kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa
  • vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta, eri kielten rinnakkaista käyttöä
kielikasvatus 2 ops2016 luonnos 04 2014
Kielikasvatus (2), OPS2016-luonnos 04/2014
 • Oppilas oppii
  • tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä
  • käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa
  • hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä
 • Oppilas käyttää eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena.
 • Oppilasta
  • ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä
  • hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä
  • ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa.
kielikasvatus 3 ops2016 luonnos 04 2014
Kielikasvatus (3), OPS2016-luonnos 04/2014
 • Opetus
  • tukee oppilaan monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaan vapaa-ajalla käyttämiä kieliä
  • vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti.
 • Kielikasvatus edellyttää eri kieliaineiden yhteistyötä.
kielikasvatuslogo kilpailun m ritelm kielikasvatuksesta oph
kielikasvatuslogo-kilpailun määritelmä kielikasvatuksesta, OPH
 • Ympäristössäsi on paljon kieliä. Tutki vaikka ruokakaupan tuotteiden etikettejä! Tiedätkö, mitä kaikkia äidinkieliä koulussasi puhutaan? Tiesitkö, että Suomessa puhutaan nykyisin ainakin 150 eri äidinkieltä? Oletko ajatellut, että kielet muuttuvat jatkuvasti. Kieli voi kadota, ellei sitä käytetä. Tiesitkö, että olet monikielinen, kuten jokainen meistä? Monikielisyyttä on se, että osaa äidinkieltä tai äidinkieliä, murteita, muita kieliä. Kieliä voi oppia kotona, sukulaisilta, kavereilta, koulussa, tv:stä, netistä, ulkomailla... Kieliä voi oppia kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla, kirjoittamalla, matkimalla, leikkimällä, laulamalla. Kielitaito kasvaa, kun kieltä käyttää aina, kun siihen on mahdollisuus. Kieltä voi ja kannattaa käyttää rohkeasti, vaikka sitä osaisi vasta vähän. Kieliä voi myös käyttää rinnakkain. Voit puhua kaverillesi suomea, ja hän vastaa sinulle ruotsiksi. Jos olet opiskellut saksaa, mutta et muista saksankielistä sanaa, kokeile, ymmärtäisikö puhekumppanisi sanan englanniksi.
k ielikatu juliste
Kielikatu-juliste
 • http://www.kielikatu.fi/tekstit/Kielikatu_julisteA4.pdf
 • Oppilaiden, opettajien kielitaito näkyväksi
 • Julisteen voi tulostaa monivärisenä kokoon A3
miten kielikasvatus n kyy omassa hankkeessa1
Miten kielikasvatus näkyy omassa hankkeessa?
 • Mieti hetki ja kerro sitten muille mitä mietit
miten kielikasvatus n kyy omassa hankkeessa 1
Miten kielikasvatus näkyy omassa hankkeessa? (1)
 • Autenttisuus:
 • *näyttäytyy sekä oikeilla matkoilla (kieli, olosuhteet) että Suomessa simuloiduissa asiointitilanteissa
 • *Oppilaiden ennakkoluulottomuutena käyttää kieltä.
 • *Yllätysten mahdollisuutena: yllätys tulee aina väistämättä vastaan, paras kohdata niitä eri tavoin
 • Rohkea kielenkäyttö:
 • *ei vaadita perfektionistisesti virheetöntä kielenkäyttöä vaan rohkeutta käyttää kieltä
 • *kv-kanssakäymisessä tajutaan, että kaikkea ei voi millään ymmärtää
 • *esim. japanin kielessä oppikirjoissa on kohteliasta kieltä ->kielikasvatus antaa luvan enempään!
miten kielikasvatus n kyy omassa hankkeessa 2
Miten kielikasvatus näkyy omassa hankkeessa? (2)
 • Erilaiset kielenkäyttötilanteet: välitunnit, teemapäivät, kahdet kurssitarjottimet käytössä (su,ru)
 • Näitä pitää kielikasvatuksen osalta kehittää kouluilla/hankkeissa:
 • Laaja tietoisuus siitä, mitä kieliä koulun/hankkessa olevat oppilaat ja opettajat osaavat
 • Eri kielten läsnäolo vankemmaksi
 • Vapaa-ajalla hankittu kielitaito käyttöön
poimintoja ops luonnoksesta oppiaineen teht v
Poimintoja OPS-luonnoksesta: Oppiaineen tehtävä
 • Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita.
 • Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien.
 • Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
 • Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön.
 • Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa.
poimintoja ops luonnoksesta vieraiden kielten toisen kotimaisen kielen tavoitteet
Poimintoja OPS-luonnoksesta: Vieraidenkielten, toisenkotimaisenkielentavoitteet
 • ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä.
 • ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuuristen viestinnän käytänteiden tunnistamiseen ja vuorovaikutuksen asianmukaisuuteen.
 • kehittää oppilaan omaa toimijuutta kielitaidon luovassa soveltamisessa sekä elinikäisen kielenopiskelun valmiuksia.
 • motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia (eri kielet, kansallisuudet, sukupuolet, kulttuuriset tavat, jne.).
 • ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön
 • virittää oppilaan kiinnostusta lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellistä ja kulttuurista runsautta kohtaan sekä suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä.
 • kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia käyttää suomen/ruotsin kieltä erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä.
poimintoja ops luonnoksesta tutustuttaminen kieliin ty tavoista tukimateriaaleista
Poimintoja OPS-luonnoksesta: tutustuttaminenkieliin, työtavoista, tukimateriaaleista
 • Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.
 • Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
 • Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
 • Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteenkotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa.
 • OPSin tukimateriaalia mm. kielisalkku, integrointi/monialaiset oppimiskokonaisuudet
lukiokoulutuksen kehitt misen ty ryhm n toimenpide ehdotuksia
lukiokoulutuksen kehittämisen työryhmän toimenpide-ehdotuksia
 • – Kansainvälinen toiminta on integroitu osaksi lukioiden toimintaa ja se tukee lukiokoulutuksen ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
 • – Hyödynnetään sekä kotimaassa tarjoutuvia kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia että laajasti eri rahoittajatahojen tarjoamia mahdollisuuksia oppilaitoksille, niin hankkeissa, liikkuvuuksissa kuin verkkoyhteistyössä.
 • – Erityisesti vieraan kielen opetuksessa hyödynnetään eri kulttuuritaustaisten opettajien osallisuutta opetuksessa.
 • – Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään tarkemmin yleisistä periaatteista osaamisen tunnustamisessa.

(Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:14)

oman hankkeen rikastaminen
Oman hankkeen rikastaminen
 • Miten voit rikastaa omaa hanketta siten, että siinä näkyy kielikasvatuksen ja ops-perusteluonnoksen kieltenopetuksen näkökulmia?
 • 1-3 hyvää ideaa tai toimintatapaa jolla omaa hanketta voi kehittää edelleen ja / taijotka kannattaa jakaa edelleen
o man hankkeen hakemuksen tuunaaminen ideoita
Oman hankkeen/hakemuksen tuunaaminen, ideoita
 • Vaasan tandem-hankkeeseen kannattaa tutustua, omat sivut on
 • Miten saada osaksi koulun arkea, opetusta kielikasvatus, miten pärjätä ilman hankkeita
slide22

”Jossain kaupungissa on maailma näytteillä

Mitä täällä on? Aina samoja pieniä ilmiöitä.” (Ultrabra)

kiitos
Kiitos

Iloa kielistä ja kansainvälisyydestä koulun arjessa!

 • Kehittäjäopettaja Eija Ruohomäki, Oulun kaupunki, eija.ruohomaki@ouka.fi
 • Projektisuunnittelija Annamari Kajasto, Helsingin kaupunki, annamari.kajasto@hel.fi