Disiplinære forføyninger - PowerPoint PPT Presentation

billy
disiplin re forf yninger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disiplinære forføyninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disiplinære forføyninger

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Disiplinære forføyninger
92 Views
Download Presentation

Disiplinære forføyninger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Disiplinære forføyninger Sarpsborg, 7. mars 2010 Morten Høgberg

  2. Hjemmel til gult kort Skriv ned de 7 forseelsene som medfører gult kort

  3. Usportslig opptreden • Lager frispark av taktiske årsaker • Overdreven holding • Hindrer en positiv angrepsmulighet • Filmer • Skifter plass med keeper uten å gi dommeren beskjed • Spiller ballen etter han er gitt tillatelse til å forlate banen

  4. Usportslig opptreden • Forstyrrer motspiller med tilrop • Omgår tilbakespillsregelen • Overdreven feiring av mål • Hensynsløs takling

  5. Hjemmel til rødt kort Skriv ned de 7 forseelsene som medfører rødt kort

  6. Alvorlig brudd på spillereglene • Takling med unødig stor fart og kraft • Utsetter motspiller for fare • Takling med liten eller ingen mulighet til å nå ballen • Fra siden/bakfra eller forfra • Fordel skal ikke benyttes ved slike regelbrudd

  7. Prosedyre • Utdeling av kort må få større effekt enn kun å straffe • Preventiv virkning • Skape trygghet blant øvrige spillere • Beskytte de gode spillerne • Din adferd under tildeling av kort er viktig