yrkesh gskolornas medverkan i det europeiska h gskoleomr det
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet. 13.4.2005. Bologna-processen. Bolognadeklarationen 1999 Uppföljningsmöte i Prag 2001 Lissabon strategin 2001 Köpenhamn processen 2002 Uppföljningsmöte i Berlin 2003 Uppföljningsmöte i Bergen 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet' - bianca-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bologna processen
Bologna-processen
 • Bolognadeklarationen 1999
 • Uppföljningsmöte i Prag 2001
 • Lissabon strategin 2001
 • Köpenhamn processen 2002
 • Uppföljningsmöte i Berlin 2003
 • Uppföljningsmöte i Bergen 2005
syfte med bologna processen till r 2010
Syfte med Bologna-processentill år 2010
 • Tydliga examensstrukturer
 • Enhetliga examensstrukturer
 • Ett system för dimensionering av studierna
 • Ökad rörlighet
 • En europeisk dimension i kvalitets-evalueringen
 • En europeisk dimension i den högre utbildningen
tydliga examensstrukturer
Tydliga examensstrukturer
 • Gemensam europeisk / nationell referensram
 • Tydliga, förståeliga examina
 • Behörighetskrav, ersättande studier, fortsatta studier
 • Läroplanstänkande utgående från kompetens
 • Bilagan till examensbetyget, Diploma Supplement
enhetliga examensstrukturer
Enhetliga examensstrukturer
 • 2 nivåer: Bachelor och Master
 • 1 cykeln: lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen
 • 2 cykeln: högre högskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen
 • 3 cykeln: doktorsexamen
slide7
ECTS
 • Högskolestudiernas dimensioneringsprinciper skall motsvara europeiska principer från början av läsåret 2005-2006
 • ECTS (European Credit Transfer System)
 • Studiernas överflyttnings- och dimensioneringssystem
 • 1 studievecka = 1,5 studiepoäng
 • Beskriver studerandes arbetsmängd
ett system f r dimensionering av studierna
Ett system för dimensionering av studierna
 • Omfattningen av studier som leder till YH-examen är
  • 180 sp (120 sv/3 år)
  • 210 sp (140 sv/ 3,5 år)
  • 240 sp (160 sv/4 år)
 • Studerandes arbetsinsats under ett läsår är 1600 h och det motsvarar 60 ECTS-poäng
examensbetyg
Examensbetyg
 • Alla betyg efter 1.8.2005 ges i studiepoäng
 • Omvandlingsfaktorn för studerande som börjat tidigare är 1,5
 • Betygstexten
  • Systemet för dimensioneringen av studier i högskolorna förändras i Finland. Studieveckorna bortfaller fr.o.m. 1.8.2005 och det europeiska systemet med studiepoäng införs. Arbetsinsatsen under ett år, dvs. 1600 timmar, motsvarar 60 studiepoäng. Omfattningen på examina bibehålls oförändrad.
kad r rlighet
Ökad rörlighet
 • Erkännande av kunskap och examina
 • Finansiering: Sokrates (2000-2006), Leonardo da Vinci (2000 – 2006) och Erasmus Mundus (2004 – 2008)
 • Gemensamma examina (Joint Degrees) och dubbla examina (Double Degrees)
en europeisk dimension i kvalitetsevalueringen
En europeisk dimensioni kvalitetsevalueringen
 • System för kvalitetssäkring
 • Periodisk utvärdering
 • Kvaliteten på utbudet av gränsöverskridande utbildning
 • Tillträde till marknader
 • ENQA-nätverket (European Network of Quality Assurance in Higher Education)
en europeisk dimension i den h gre utbildningen
En europeisk dimension i den högre utbildningen
 • Dualism och arbetsfördelning inom högskolesektorn: kravnivåer
 • Inlärningsresultat: kunskap, färdigheter och kompetens
 • Samspel mellan universitetssektorn och yrkeshögskolesektorn:
  • Språk- och kommunikationsfärdigheter
  • Internationella färdigheter
  • Etiska aspekter
  • Informations- och kommunikationstekniska färdigheter
l roplan
Läroplan
 • Kärnstoffanalys
  • Must know: kärnsubstans, som är nödvändig att behärska
  • Should know: kompletterande kunskap
  • Nice to know:specialkunskap
 • Belastningsutvärdering
  • Examens belastning jämfört med omfattning
  • Studieperiodens arbetsmängd, arbetssätt
 • Enhetliga beskrivningar av studieinnehåll
l s rets l ngd
Läsårets längd
 • VYH övergår i sin helhet till ECTS-systemet fr.o.m. 1.8.2005 (gamla omvandlas, nya förnyas med studiepoäng)
 • Studerandes arbetsinsats under ett studieår är 1600 h/60 studiepoäng och innehåller ledd undervisning, självständigt arbete, praktik, förberedelser inför tenter, skriftliga uppgifter osv.
 • 22.8.2005 – 16.6.2006 (= 40 veckor)
 • Jullov 2 veckor, sportlov 1 vecka, självständiga studier vecka 43
 • Period 5, huvudsakligen praktik och skrivande av lärdomsprov
dimensionering av praktik
Dimensionering av praktik
 • Praktik för att befrämja yrkesfärdighet
 • Dimensionering enligt verklig arbetsmängd
 • 1 studiepoäng motsvarar ca 27 h arbete
spr kkunskap
Språkkunskap
 • Anmärkningar i betyget enligt förordningen om erhållande av språkkunskap
  • Skolbildningsspråk
  • Mognadsprovets språk
  • Nivån på språkstudier i yrkeshögskolor skall motsvara den i lag fastställda nivån på språkkunskap i det andra inhemska språket, som krävs av tjänstemän inom tvåspråkiga ämbetsdistrikt
spr kkunskap1
Språkkunskap
 • Yrkeshögskolans vitsord 1-3 motsvarar stadsförvaltningens vitsord nöjaktig och vitsord 4-5 motsvarar vitsordet god.
 • Utvärdering av utgångsnivån: främmande språk (engelska och det andra inhemska)  förberedande språkstudier
 • Minimiomfattningen av obligatoriska språk 2 sv/ 3 ECTS
  • främmande språk (engelska eller annat)
  • andra inhemska språket
  • finska/svenska språket och kommunikation
ad