u2 y gyfraith prif arholwr yr athro iwan davies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
U2 Y Gyfraith Prif Arholwr Yr Athro Iwan Davies PowerPoint Presentation
Download Presentation
U2 Y Gyfraith Prif Arholwr Yr Athro Iwan Davies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

U2 Y Gyfraith Prif Arholwr Yr Athro Iwan Davies - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

U2 Y Gyfraith Prif Arholwr Yr Athro Iwan Davies. Arsylwadau Cyffredinol. Cofrestriad mwy nag mewn cyfresi blaenorol , mwy o ganolfannau newydd yn dod at CBAC . Yn gyffredinol bu gwelliant mawr ar y safon o gyfres mis Ionawr .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

U2 Y Gyfraith Prif Arholwr Yr Athro Iwan Davies


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arsylwadau cyffredinol
ArsylwadauCyffredinol
 • Cofrestriadmwy nag mewncyfresiblaenorol, mwy o ganolfannaunewyddyndod at CBAC.
 • Yngyffredinolbugwelliantmawrar y safon o gyfresmisIonawr.
 • Ni atebwyd y nifergofynnol o gwestiynauganraiymgeiswyr – gwallaudilyn y cyfarwyddiadau o hyd.
 • Cyflwynodd yr ymgeiswyrgwannachatebioncyffredinol a baratowydymlaenllaw.
arsylwadau cyffredinol1
ArsylwadauCyffredinol
 • Cynhaliwydsafonblynyddoeddblaenorol.
 • Cynhyrchwydsgriptiaurhagorolganlawero’rymgeiswyr.
 • Dangosodd yr ymgeiswyrwybodaethgyfoes am newidiadaudiweddaryn y gyfraithe.e. amddiffyniadnewyddcollirheolaeth, a chyfrifoldeblleihaëdig
opsiwn 02 la3 cyfraith trosedd a chyfiawnder
Opsiwn 02 – LA3CyfraithTrosedd a Chyfiawnder
 • Cw 1. PACE a RheolCyfraith. Cwestiwnpoblogaidd. Amrywiaetheang o atebion. Ailadrodd y senario’nunigwnaethrhaiymgeiswyr, hebwneudfawr o gymhwyso’rgyfraithi’rbroblem.
 • Methwyd â sôn am Ddeddf yr Heddlu a ThystiolaethDroseddol 1984, gydageraillyncyfeirioatifelPACEynunig. Dylidatgoffa’rymgeiswyr y dylidysgrifennuenw’rDdeddfynllawn y trocyntaf y byddyncaeleigrybwyllmewnateb. Gellireidalfyrruwedihynny.
 • Rhan (b) – Atebwydynddaar y cyfan
opsiwn 02 la3 cyfraith droseddol a chyfiawnder
Opsiwn 02 – LA3CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 2 Achosiaeth a Mechnïaeth. Cwestiwnpoblogaidd. Gwnaedrhannau a a b ynddagangymhwyso’ndda a defnyddiocyfraithachosionigefnogi
 • Ynrhan (a) methoddllawero’rymgeiswyr â thrafod yr egwyddortrafodionunigol, yr ymgeiswyrcryfafynunigwnaethdrafoddynladdiadtrwyddehongliadynllawn
opsiwn 02 la3 cyfraith droseddol a chyfiawnder1
Opsiwn 02 – LA3CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 3 Grymoedd yr Heddlu a ChymorthCyfreithiol. Roedd y cwestiwnhwnarrymoedd yr heddlu’nfwypoblogaiddnachwestiwn 1.
 • Rhan (a) – yngyffredinolgwnaedhwnyndda. Foddbynnag, gallai’rymgeiswyrfodwediennillmarciauuwch o gynnwysmwy o fanylion a chyfeirio at awdurdod.
 • Rhan (b) – mae’rymgeiswyrfelpetaentyncasáutestuncymorthcyfreithiol. Canolbwyntiodd yr atebiongwannacharganolfannaucyfraith, canolfannaucynghoria’rIPCC. Prinsôn am y GwasanaethAmddiffynTroseddol a wnaed
opsiwn 02 la3 cyfraith droseddol a chyfiawnder2
Opsiwn 02 – LA3CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 4 Heb fodynFarwol a Rheithgorau. Hwnoedd y cwestiwnmwyafpoblogaidd.
 • Rhan (a) – dangosoddymgeiswyrwybodaeth a dealltwriaethddao’rtroseddau, ganeuhegluro’nfanwl a defnyddiocyfraithachosioni’wcefnogi
 • Ynamlhepgorwydneutalfyrrwydteitl y DdeddfTroseddauynErbyn y Person 1861
 • Rhan (b) – yngyffredinolatebwydhwnyndda
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 1 Meddwdod.
 • Yngyffredinolgwnaedhwnyndda. Gallaimwyafrif yr ymgeiswyrddisgrifio’rgwahaniaethrhwngtroseddausylfaenol a rhaibwriadpenodol, ac roeddcyfraithachosionar y cyfanyndda.
 • Methoddrhaio’rymgeiswyr â thrafodMajewski.
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder1
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 2 Mechnïaeth
 • Cwestiwnpoblogaiddiawn a oeddwedi’iatebynddaiawn. Defnyddiwydstatudau ac achosionynrhagorolymmwyafrif y sgriptiau. Cysylltwydhefydâ’rDdeddfHawliauDynol 1998, ac achosioncyfredolrhaisy’ntroseddutraarfechnïaeth.
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder2
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 3 Amddiffynunigol.
 • Cwestiwnamhoblogaidda’ratebionar y cyfanyn wan, gydachyfraithachosioncyfyngedig.
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder3
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 4 AtebolrwyddCaeth.
 • Cwestiwnpoblogaiddiawn. Felarfergallai’rymgeiswyrroigwerthusiadmanwlo’rgyfraith, gydagachosioncefnogolrhagorol.
 • Roeddrhaiwedidrysu o ran yr hynroedd y cwestiwnyneiofyn, gydarhaiohonynnhw’ntrafodelfennautrosedd. Ni chafodd yr ymgeiswyrhyneucosbi.
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder4
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 5 GwasanaethErlyn y Gorona’rLlysYnadon
 • Cwestiwnpoblogaiddiawn. Atebion o safonuchelfelarfer. Bu’rymgeiswyrgwellhefydyntrafod y prawfrhiniog.
 • Rhan b - hebeiwneudcystal. Ychydigymgeiswyrwnaethwerthusorôl y llysynadon, gyda’rrhanfwyafyneglurogrymoedd yr ynadoneuhunain.
opsiwn 02 la4 cyfraith droseddol a chyfiawnder5
Opsiwn 02 – LA4CyfraithDroseddol a Chyfiawnder
 • Cw 6 Troseddwyrifanc
 • Nidoeddhwnyngwestiwnpoblogaidd. Yngyffredinol, cafwydatebionoeddyn wan, ynsgyrsiol ac ynddiffygiol o ran awdurdodcyfreithiol.
mynd i r afael r fanyleb
Myndi’rAfaelâ’rFanyleb
 • Mae’rgalluiateb y cwestiwnynuniongyrcholynarwyddocaoliawn.
 • Byddangenpwysleisiosgiliauysgrifennutraethawd.
 • Rhaidi’rymgeiswyrddarllenpobcwestiwnynofaluscyndewis.
 • RHAIDrhoicynnigarddwy ran y cwestiwn.
gwendidau penodol
GwendidauPenodol
 • Camddarllencwestiynau – dyliddarllen y cwestiynau’nofalus, gannodigorchmynion.
 • Mae’nhanfodolcaeldealltwriaethgliro’rgeiriaugorchymyn a methoddllawero’rymgeiswyr â chyflawni’rmeiniprawfllwyddiantoherwyddeubodwedimethuagymatebi’rgeiriaugorchymyn.
gwendidau penodol1
GwendidauPenodol
 • Dyrannuamser: tystiolaeth o hyd o ysgrifennugormodneubeidioagysgrifennudigon.
 • Peidio â diffiniotermauallweddol.
 • Defnyddcyfyngedig o baragraffau.
 • Ailadrodd.
 • Achosion hen ffasiwn / diffygawdurdodcyfreithiol.
am wybodaeth bellach cysylltwch r swyddog pwnc yn cbac

Am wybodaethbellach, cysylltwchâ’rSwyddogPwncynCBAC:

Joanna Lewis

245 Rhodfa’rGorllewin

Caerdydd

CF52YX

joanna.lewis@wjec.co.uk