vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie . Deirdre Giesen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Methodologie en Kwaliteit d.giesen@cbs.nl . Inhoud presentatie . Impressie van CBS vragenlijsten Organisatie vragenlijst ontwikkeling Ontwikkelproces vragenlijsten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie' - bian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatie

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie

Deirdre Giesen

Centraal Bureau voor de Statistiek

Divisie Methodologie en Kwaliteit

d.giesen@cbs.nl

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Impressie van CBS vragenlijsten
 • Organisatie vragenlijst ontwikkeling
 • Ontwikkelproces vragenlijsten
 • Voorbeeld: PS vragenlijst
 • Voorbeeld: IIT vragenlijst
 • Vragen en discussie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

soorten vragenlijsten
Soorten vragenlijsten
 • Zeer diverse onderwerpen en groepen respondenten
 • Huishoudens, personen, instellingen, bedrijven.
 • CAWI, CATI, CAPI, e-mail, papier.
 • Vooral feitelijke vragen: bijv. omzet, vierkante meters winkeloppervlak, doktersbezoek, werkzame status et cetera.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

top 10 statistieken met enqu tering naar steekproefomvang per jaar panelonderzoek
Top 10 statistieken met enquêtering (naar steekproefomvang per jaar, * = panelonderzoek)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

organisatie waarneming cbs
Organisatie waarneming CBS
 • Centralisering van alle waarneming
  • Vragenlijsten in alle modes
  • Upload bestanden
  • XBRL
  • Registers
 • Generieke processen en systemen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling
Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling
 • Kwalitatief goede data verzamelen (valide, betrouwbaar, nauwkeurig, relevant, tijdig).
 • Met zo min mogelijk belasting van respondenten.
 • Tegen zo laag mogelijke kosten.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

ontwikkelproces vragenlijst
Ontwikkelproces vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

soorten tests evaluaties
Soorten tests / evaluaties
 • informele tests
 • expert raadpleging
 • kleinschalige, kwalitatieve test
 • functioneel en technisch testen
 • kleinschalige, operationele test (pilot)
 • grootschalige tests: experimenten, pilots
 • analyse van procesdata
 • analyse van surveydata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

voorbeeld 1 herontwerp vragenlijst productiestatistieken
Voorbeeld 1: Herontwerp vragenlijst productiestatistieken
 • PS-vragenlijst:
 • Gedetailleerde uitvraag van kosten en opbrengsten bedrijven
 • Papier
 • Circa 75.000 bedrijven in steekproef
 • Praktisch alle branches en grootteklassen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken 2003 2006
Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken (2003-2006)
 • Twee sporen beleid:
 • Reduceren uitvraag

Inventarisatie output

Gebruik secundaire bronnen

 • Verbeteren uitvraag

Evaluatie oude vragenlijst

Herontwerp + test

Pilot (2006)

Implementatie (2007)

Evaluatie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

evaluatie oude vragenlijst stap 1
Evaluatie oude vragenlijst stap 1:
 • Analyse van beschikbare informatie:
 • Reeds bestaande nota’s over de PS
 • Ingevulde formulieren
 • Focusgroepen met mensen van helpdesk,buitendienst, gaafmaken en analyse
 • Coderen van ruim 2000 inhoudelijke opmerkingen van respondenten
 • Hoogte en snelheid respons
 • Kwaliteit verzamelde data: item non respons en plausibiliteit

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

evaluatie oude vragenlijst stap 2 kwalitatief onderzoek responsproces
Evaluatie oude vragenlijst stap (2): Kwalitatief onderzoek responsproces
 • Telefoongesprekken non-respondenten (14)
 • Bedrijfsbezoeken respondenten (27) deels observatie – deels nagesprekken

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

vernieuwde huisstijl 2 onderzoek naar de ps

<<

Vernieuwde huisstijl:2. Onderzoek naar de PS
 • Q oud

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

belangrijkste conclusies
Belangrijkste conclusies
 • Responslast is hoog en motivatie laag
 • Correcties kosten veel tijd
 • Layout formulier veroorzaakt fouten
 • Structuur formulier onhandig
 • Toelichtingen worden niet gelezen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

wijzigingen
Wijzigingen
 • Reductie aantal items (van gemiddeld 119 naar 92)
 • Andere structuur van de vragenlijst (soortgelijke vragen meer bij elkaar)
 • Andere redactie toelichtingen (korter)
 • Herziene layout papieren vragenlijst
 • Ontwikkeling elektronische vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

ontwikkeling nieuwe vragenlijst
Ontwikkeling nieuwe vragenlijst
 • Papieren vragenlijst (verschillende varianten):
 • Test met CBS medewerkers
 • Test met bedrijven (n=26)
 • Elektronische vragenlijst (verschillende prototypes, test + pilot)
 • Online ‘tabblad’ variant test met CBS medewerkers
 • Offline – CD ‘tabblad’ variant getest bij 37 bedrijven
 • Offline- downloadable ‘herontwerp’ variant getest bij 6 bedrijven
 • Pilot 7800 bedrijven (5 waarneemdomeinen)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

eerste prototype e vragenlijst
Eerste prototype e-vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

pilot versie e vragenlijst
Pilot versie e-vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

evaluatie nieuwe ps
Evaluatie nieuwe PS
 • Bedrijfsbezoeken (N=20)
 • Telefonische enquête respondenten (N=2210 oude design en N=2499 nieuwe design)
 • Analyse responsedata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

belangrijkste uitkomsten
Belangrijkste uitkomsten
 • Overall respons blijft gelijk (80%)
 • E-respons hoog (80%)
 • Responstijd daalt (135  105 dagen)
 • Invultijd daalt (4 3 uur)
 • % dat invullen moeilijk vindt daalt (6857)
 • Waardering voor CBS blijft gelijk (6,5)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

voorbeeld 2 pilot iit
Voorbeeld 2: Pilot IIT
 • IIT bevolking: bevolking in Instellingen, Instituties en Tehuizen
 • Doel: onderzoek of en hoe regulier survey naar gezondheid kan worden uitgevoerd onder
 • bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
 • Deel van strategisch onderzoeksprogramma “non-respons en moeilijk waarneembare groepen” (samenwerking tussen CBS en oa Universiteit Utrecht)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

ontwikkelproces
Ontwikkelproces
 • Literatuuronderzoek + expertraadpleging
 • Ontwikkeling concept vragenlijst en benadermethode
 • Interviews met contactpersonen tehuizen en cliëntenraden (N=6)
 • Herziening methode
 • Kwalitatieve testinterviews bewoners (N=6)
 • Herziening methode en vragenlijst
 • Pilot met 3 interviewers, 6 tehuizen, 9 bewoners.
 • Herziening methode en vragenlijst
 • Pilot met 537 bewoners

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

overall conclusies pilot iit feskens 2009
Overall conclusies Pilot IIT (Feskens, 2009)
 • 1) Enquêtering is goed mogelijk onder bewoners verpleeg- en verzorgingstehuizen met enige aanpassingen:
  • Vraagstellingen eenvoudiger
  • Steekproeftrekking door interviewer bij verpleeghuizen
  • Screening om enquêteerbaarheid te bepalen
  • Familieenquête voor niet- enquêteerbare personen
 • 2) Bevolking verpleeg- en verzorgingstehuizen wijkt af van leeftijdgenoten die zelfstandig wonen.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

meer informatie
Meer informatie
 • Informatie over o.a. gebruikte vragenlijsten, onderzoeksdesigns en methodologisch onderzoek: www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/default.htm
 • Feskens, R. (2009) Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-Made approach strategies. Dissertatie: Universiteit Utrecht
 • Giesen, D & Hak, T. (2005) Revising the Structural Business Survey: From a Multi-Method Evaluation to Design. Proceedings of the Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference, November 14-16 2005, Arlington, Virginia
 • Giesen, D. (2007b). The Response Process Model as a Tool for Evaluating Business Surveys. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18- 21 June, Montreal, Canada, pp 871-880. Alexandria, VA: ASA.
 • Snijkers, G. (2002) Cognitive Laboratory Experiences. On Pre-testing Computerized Questionnaires and data quality. Dissertatie: Statistics Netherlands/Utrecht University.
 • Snijkers, G., Onat, E. & Vis-Vischers, R. (2007). The Annual Structural Business Survey: Developing and testing an electronic form. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18-21 June, Montreal, Canada, pp 456-463. Alexandria, VA: ASA.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009