Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

play fullscreen
1 / 11
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
143 Views
Download Presentation
bian
Download Presentation

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

 2. Anotace: výukový materiál vytvořen jako prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint pro využití není nutné připojení na internet Obyvatelstvo Evropy

 3. OBYVATELSTVO EVROPY Nejhustěji osídlený světadíl (60 ob/km²)

 4. Obyvatelstvo tvoří hlavně tři větve indoevropské jazykové rodiny: • slovanská • germánská • románská • Menšiny:Romská, Židovská-po celé Evropě. • Písmo: latinka, azbuka, řečtina

 5. 3 nejlidnatější státy Evropy Rusko Německo Francie

 6. 3 nejhustěji osídlené státy Nizozemí Belgie Velká Británie Znakem všech průmyslových oblastí je nakupení sídel, zejména ve střední Anglii, Nizozemsku, Porúří, Porýní a v Sasku, v Horním Slezsku a Pádské nížině

 7. Státy s nejnižší hustotou zalidnění Island (3 obyvatelé/km2) Rusko (8 obyvatel/km2), jeho hustota zalidnění je vypočítaná na celé území Ruska hustotu v evropské části zkresluje.

 8. Demografie • Přírůstek činí 0,3 %,  • Porodnost  13 ‰ (promile) • Úmrtnost  11 ‰ (promile) • Obyvatelé Evropy se v průměru dožívají • 68 let (muži) • 77 let (ženy)

 9. Na kterých řekách leží tato hlavní města?

 10. Řešení

 11. Spojte dvojice: Angličané Keltové Rumuni Slované Irové Germáni Slováci Románi Maďaři Ugrofinové