Download
l nsi suomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Länsi-Suomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Länsi-Suomi

Länsi-Suomi

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Länsi-Suomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Länsi-Suomi Esa Halme

  2. Mitä yhteistä edessä? • Kasvun saamiseksi • Kansainvälisen toimintakyvyn parantamiseksi • EU-maailmassa • Rakenteiden uudistamisessa • Edunvalvonnassa • Liikennepolitiikassa • ….

  3. Minne ja miten kasvu keskittyy ? • Miten varmistetaan koko Länsi-Suomen kasvu ja menestyminen • ?

  4. Osaamisen ja kehittymisen käytävät? • Miten kehityskäytävät toimivat? • Onko meillä yhteistä eurooppalaista osamispolitiikka?

  5. Entä TEN-politiikka • Radan (kuva) ja tieverkon kytkennät • Eri kulkumuodot (vesi, tie, rata, lento) • Venäjän suunnan yhteydet lännestä

  6. Teollisuuspolitiikka ja vienti • Kasvavat vientiyritykset • Teollisuuden arvonlisä • T&K politiikka • Uudet markkinat? • KK-yhteistyöwfa-alueella • Kotimainen edunvalvonta

  7. Onko meillä yhteistyötä ympäristöpolitiikassa?

  8. Varaudummeko yhdessä uusiin rakenteisiin? • Kunnat • Alueet • Valtion aluehallinto • Älykkään erikoistumisen politiikka • Velvoitteiden muutoksiin • Seuraavaan hallituskauteen • ….