slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WABO PowerPoint Presentation
Download Presentation
WABO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

WABO - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

WABO. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Opbouw van de avond. Voorwoord Belangrijkste wijzigingen op een rij Regulier v.s. uitgebreid Vooroverleg Een complete aanvraag indienen Vergunningsvrij bouwen Welstand DigiD voor bedrijven Afsluiting. Voorwoord.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WABO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

opbouw van de avond
Opbouw van de avond
 • Voorwoord
 • Belangrijkste wijzigingen op een rij
 • Regulier v.s. uitgebreid
 • Vooroverleg
 • Een complete aanvraag indienen
 • Vergunningsvrij bouwen
 • Welstand
 • DigiD voor bedrijven
 • Afsluiting
belangrijkste wijzigingen op een rij
Belangrijkste wijzigingen op een rij
 • 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden;
 • 25 vergunningen zijn samengebracht in de “omgevingsvergunning”;
 • Diverse formulieren naar 1 formulier;
 • 1 project = 1 vergunning= 1 besluit;
 • 1 loket;
 • 1 aanspreekpunt.
slide5
1 bevoegd orgaan;
 • De aanvrager bepaalt de omvang van het project;
 • De aanvrager bepaalt het proces.
2 procedure termijnen
2 procedure termijnen
 • Regulier = 8 weken + 6 weken verlening;
 • Uitgebreide procedure= 26 weken + 6 weken verlening;
 • Niet tijdig beslissen lijdt in de reguliere procedure tot een vergunning van rechtswege, wat betekent dat?
wabo procedure
Reguliere procedure

40 dagen

Mogelijkheid tot verdagen max. 30 dagen

Vergunning van rechtswege (LSP)

Uitgebreide procedure

130 dagen

Mogelijkheid tot verdagen max. 30 dagen.

Wet dwangsom

Wabo procedure
vooroverleg
Vooroverleg
 • Nut en noodzaak;
 • Wat is de behoefte van de deskundige;
 • Samenwerking.
vergunningvrij bouwen
Vergunningvrij bouwen
 • De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • vergunningvrij bouwen is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen;
 • de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen is verruimd voor die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.
vergunningsvrij of toch niet
vergunningsvrij of toch niet

Rood= vergunningsplicht

Groen= vergunningsvrij

monumenten
Monumenten
 • De eigenaar van een monument is verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor verbouwing, restauratie of sloop van een rijksmonument.
slide19
Tips
 • Informeer of iets echt vergunningsvrij is;
 • Infomeer bij een deskundige of het op te richten bouwwerk voldoet aan bouwkundige vereisten;
 • Informeer uw buren over uw plannen.
digid voor bedrijven
DigiD voor bedrijven
 • Probleemstelling: In de oude situatie werd de aanvraag ondertekend door de aanvrager en de gemachtigde.
slide21
Samenwerken tussen aanvrager en adviserend bedrijfDe aanvrager is in de terminologie van het loket de opdrachtgever van een project. Een aanvrager kan zich bij de aanvraag laten ondersteunen door bijvoorbeeld een adviesbureau of architect. We noemen dit een adviserend bedrijf.  Dit adviserend bedrijf kan  samen met  de aanvrager de digitale aanvraag indienen. Ook is het mogelijk dat  het adviserend bedrijf de aanvraag volledig voor de aanvrager opstelt en indient.

Mogelijkheid 1: initiatief bij aanvrager zelf, adviserend bedrijf vult aan De aanvrager gaat naar het Omgevingsloket en logt in met zijn bedrijfs-DigiD. De aanvrager maakt vervolgens een aanzet voor de aanvraag. Hierna kan hij verschillende partijen betrekken bij dit concept, te weten:

- Andere personen in zijn bedrijf - Een ander bedrijf - Een persoon

Andere personen in zijn bedrijf kunnen toegang krijgen tot de aanvraag door in te loggen met het bedrijfs-DigiD/ toegangscode handelsregister. Andere bedrijven of personen buiten zijn bedrijf kunnen door de aanvrager gemachtigd worden delen van de aanvraag in te vullen. Het adviserend bedrijf (of persoon) krijgt dan via het Omgevingsloket een uitnodiging om mee te kijken met de aanvraag en kan gegevens toevoegen.

De aanvrager stelt de machtiging op op basis van het KvK-nummer van een bedrijf (of het burgerservicenummer van een persoon). De gemachtigde wordt per email geïnformeerd en logt vervolgens in met zijn eigen bedrijfs-DigiD (of persoonlijke DigiD).  Hij hoeft hiervoor niet bekend te zijn met het DigiD-code van de aanvrager. Zodra de gemachtigde zijn onderdeel heeft ingevuld trekt de aanvrager de machtiging in en dient de aanvraag in.

Mogelijkheid 2:  adviserend bedrijf is gemachtigde voor aanvrager De gemachtigde doet een aanvraag voor  de ‘eigenlijke aanvrager'. De gemachtigde logt in met zijn eigen bedrijfs-DigiD  of eventueel zijn persoonlijke DigiD. Bij het invullen van de gegevens in het loket wordt de gemachtigde gevraagd naar het KvK nummer (of burgerservicenummer bij particulier) van de aanvrager. Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het loket en indien gewenst de machtiging  intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie over zijn aanvraag.

Nb E-herkenning: Waarschijnlijk zal vanaf 1 januari 2011 bij nieuwe aanvragen niet meer worden gewerkt met DigiD voor bedrijven, maar met het zogenaamde ‘ E-herkenning'.

bezwaar
Bezwaar
 • U kunt naar afloop van de procedure bezwaar maken tegen een reguliere vergunning;
 • U kunt direct in beroep gaan tegen een uitgebreide vergunning;
 • Let er in beide gevallen wel op dat u tegen alle onderdelen waarin u zich niet kunt verenigen in bezwaar/ beroep moet gaan.