bartera un gitelmana sindromi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bartera un Gitelmana sindromi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bartera un Gitelmana sindromi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Bartera un Gitelmana sindromi - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Bartera un Gitelmana sindromi. Andra Pekša MFV. Pārmantotas nieru slimības, kuras raksturo normotenzīva hipokaliēmiskā metabolā alkaloze [1;2]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bartera un Gitelmana sindromi' - bevis-pugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pārmantotas nieru slimības, kuras raksturo normotenzīvahipokaliēmiskāmetabolāalkaloze[1;2]

 • Primārais defekts atrodams vienā no Na-Cl iesaistītajiem transporteriemascendējošāHenles cilpas daļā (Bartter) vai distālajostubuļos (Gitelman) [3]
bartera bartter sindroms
Bartera (Bartter) sindroms
 • 1962. g. Frederic Bartter
  • Apraksta 2 pacientus ar
    • Hipokaliēmiskoalkalozi
    • N asinsspiedienu, neskatoties uz paaugstinātu aldosterona līmeni
    • Augšanas un mentālo atpalicību
    • Muskuļu vājumu un krampjiem
    • Polidipsiju un poliūriju
gitelmana gitelman sindroms
Gitelmana(Gitelman) sindroms
 • 1966. g Hillel J. Gitelmanapraksta 3 pacientus ar:
    • Muskuļu vājuma epizodēm un tetāniju
    • Hipokaliēmiju, hipomagnezēmiju, hipokalciūriju, hiperenīniskohiperaldosteronismu
    • Nenovēro augšanas vai mentālās attīstības traucējumus [14]
epidemiolo ija
Epidemioloģija
 • Bartera sindroms:
      • Sastopamība reta, atkarīga no reģiona
      • Kostarikā -1,2/100 000 dzīvi dzimušajiem, Kuveitā - 1,7/100 000 personām
      • Zviedrijā – 1,2/ 1 000 0000[5]
 • Gitelmanasindroms:
      • 1/40 000
 • Heterozigotu aptuvenā prevalence ir 1% [3]
gitelmana sindroms
Gitelmanasindroms
 • Defekts tiazīda sensitīvajā Na-Clkotransporterī (NCCT) nieres distālajostubuļos
 • Raksturo:
    • Hipokaliēmija
    • Hipomagnezēmija
    • Normokalciēmiskahipokalciūrija
    • Muskuloskeletālie simptomi
 • Manifestējas skolas vai pieaugušo vecumā
patofiziolo ija
Patofizioloģija
 • Samazinās Na-Clreabsorbcija DCT
 • Paaugstināts Na daudzums savācējkanāliņos hipovolēmija R-A-A
 • Hipokalciūrijas un hipomagnezēmijas mehānismi vēl līdz galam nav skaidri [15]

Shih-HuaLinGitelman’ssyndrome: Fromclinic to gene, ActaNephrologica , 2003

kl nisk aina
Klīniskā aina
 • Variabla – no asimptomātiskiem līdz viegliem vai smagiem simptomiem kā:
    • Muskuļu sāpes, krampji un vājums
    • Parestēzijas, tetānija
    • Locītavu sāpes
    • Aizcietējumi, abdominālās sāpes, vemšana
    • Arteriālā hipotensija
    • Sirds palpitācijas, aritmijas [13;14]
diagnostika
Diagnostika
 • Anamnēze – sūdzības, simptomi
 • Bioķīmiskās izmaiņas – hipokaliēmija (2.7 ± 0.4 mmol/L), hipomagnezēmija (0.65 mmol/l), metabolāalkaloze un hipokalciūrija (0,5 mg/kg/24 h)
 • Paaugstināta plazmas renīna un aldosterona koncentrācija [16]
rst ana
Ārstēšana
 • Asimptomātiski pacienti – novērošana (1 – 2 x/gadā)
 • Nepieciešamības gadījumā – Mg preparāti
  • MgCl2 4-5mg/kg/24h, sadalot 3-4 devās
  • Akūta tetānija – 20% MgCl2 0,1mmol/kg/deva, var atkārtot ik pēc 6h
 • Hipokaliēmija – K preparāti (KCl) vai K aizturošie diurētiķi (amilorīds, spironolaktons)
 • NSPL – locītavu sāpes [16]
bartera sindroms
Bartera sindroms
 • Molekulārie defekti var ietekmēt jebkuru no 5 jonu transporteriemHenles cilpas ascendējošā daļā [2]
 • Elektrolītu disbalanss ir līdzīgs tam, kas rodas pacientiem lietojot cilpas diurētiķus, kas inhibēNa-K-2Clkontransporteri[8]
transporta meh nisms henles cilpas ascend jo da
Transporta mehānisms Henles cilpas ascendējošā daļā
 • I. Amirlak, K. P DawsonBarttersyndrome: andoverview, QJM: AnInternationalJournalofMedicineVolume 93, Issue 4, 2000
neonat lais bartera sindroms i un ii tips
Neonatālais Bartera sindroms (I un II tips)

http://emedicine.medscape.com/article/238670-overview

i un ii tipa patofiziolo ija
I un II tipa patofizioloģija
 • Defekts Na-K-2Cl vai K kanālā, rada Na, K, Cl un Ca malreabsorbciju TAL, izraisot pastiprinātu ūdens reabsorbciju
 • Tādējādi distālajostubuļos nonāk liels urīna daudzums ar augstu Na, K , Cl un Ca koncentrāciju
 • Cirkulējošā šķidruma apjoma sarukums aktivēs R-A-A
 • Distālajostubuļos daļa Na tiks reabsorbēta apmaiņā pret intracelulāro K
slide17

Traucētā Nareabsorbcija veicinās Prostaglandīna E2 paaugstināšanos

 • PgE2 pastiprinās primāro hlorīdu transporta defektu TAL un:
   • Stimulēs R-A-A asi, izraisot hipokaliēmiju
   • Kavēs ROMK kanāla aktivitāti un samazinās NaCl transportu
   • Kavēs ūdens reabsorbcijusavācējkanāliņos ,sakarā ar sekundāro efektu uz vazopresīna aktivitāti, izraisot hipostenūriju [1;2]
neonat lais bartera sindroms
Neonatālais Bartera sindroms
 • Simptomi var jau parādīties un tikt identificēti inutero – neizskaidrojama polihidramnija 24 – 36 gestācijas nedēļā
 • Amnija škidrumā – normāli Na, K un PG līmeņi, bet paaugstināts Cl līmenis
 • Parasti priekšlaicīgas dzemdības
 • Jaundzimušajiem – hipostenūrija, ātrs svara zudums, letarģija, slikta barošanās
 • Neārstējot – attīstības traucējumi, iespējama nāve dehidratācijas, elektrolītu disbalansa dēļ
klasiskais bartera sindroms iii tips
Klasiskais Bartera sindroms(III tips)

http://emedicine.medscape.com/article/238670-overview

klasiskais bartera sindroms
Klasiskais Bartera sindroms
 • Bloķētā vai traucētā Cl kanāla aktivitāte paaugstina intracelulāro Cl daudzumu, līdz ar to samazinot Nareabsorbciju un izraisot hipovolēmiju
 • Tiek stimulēta R-A-A sistēma, veicinot Nareabsorbciju un K distālo sekrēciju  hipokalēmiskāmetabolāalkaloze
 • Lūmena pozitīvais potenciāls, ko rada intracelulārais Cl, samazina Ca reabsorbciju un rada hiperkalciūriju. [2;5]
 • Hronisks sāls zudums, šķidruma samazināšanās paaugstina PGE2 daudzumu[7]
bartera sindroms ar sensoneir lu kurlumu iv tips
Bartera sindroms ar sensoneirālu kurlumu (IV tips)
 • Mutācija BSND gēna , kas kodē barttin proteīnu
 • Barttinproteīns ir nozīmīga beta subvienība, kas ir nepieciešama ClC-Ka un ClC-Kb kanālu darbībai un Cl transportam[4;5]

Fauci, Braunwald, KasperHarrison’sPrinciplesofInternalMedicine, 18th edition, 2012

bartera sindroms ar sensoneir lu kurlumu ivtips
Bartera sindroms ar sensoneirālu kurlumu (IVtips)
 • Barttin un ClC-Ka tiek ekspresēti iekšējā ausī (scalamedia) un kopā ar Na-K-2Cl uztur augstu K koncentrāciju endolimfā, kas nodrošina normālu dzirdi [6;7]
 • BartterIVb tips rodas, ja ir mutācija, kas ietekmē abus ClCKb un ClCKa[8]

http://c431376.r76.cf2.rackcdn.com/7695/fphys-01-00155-HTML/image_m/fphys-01-00155-g001.jpg

bartera sindroms ar hipokalci miju
Bartera sindroms ar hipokalciēmiju
 • Mutācija Ca jutīgajā (CaSR) receptorā
 • Receptori bazolaterālajā TAL membrānā, kā arī epitēlijķermenīšos, kur tie kontrolē atbildi uz ekstracelulāru Ca līmeni un parathormona izdali [7;8]

Fauci, Braunwald, KasperHarrison’sPrinciplesofInternalMedicine, 18th edition, 2012

slide24

CaSR ir ar G proteīnu saistīts receptors, kura neregulēta aktivācija (šajā gadījumā funkcijas guvuma mutācija) inhibēapikālo ROMK  samazinot Na-Clreabsorbciju

 • Sekundāri tiek zaudēts lūmena pozitīvais transporta potenciāls pastiprinās Ca un Mg ekskrēcija urīnā[6]
slide25

Y. RameshBhat, G. Vinayaka, K. SreelakshmiAntenatalBartterSyndrome: A Review,InternationalJournalofPediatrics, 2012

kl nisk aina1
Klīniskā aina
 • Manifestējas – I un II tips agri bērnībā, pārējie – līdz 5.g.v vai pat vēlāk
 • Raksturojas ar:
      • Poliūriju, polidipsiju
      • Asinsspiediens – zems vai normas robežās
      • Metaboliem traucējumiem – hipokaliēmija, hipohlorēmija, metabolāalkaloze, hiperkalciūrija, palielināta PG ekskrēcija urīnā
      • Hronisku nogurumu, muskuļu vājumu [6;17]
slide27

I un II tips – polihidramnija, priekšlaicīga dzimšana, nefrokalcinoze, dehidratācija, poliūrija, hipostenūrija, palēlināta attīstība

 • III tips – palēlināta attīstība, dehidratācija, 20% zems seruma Mg līmenis, vieglākā forma
 • IV tips – I tipa iezīmes+sensoneirāls kurlums un nav raksturīga nefrokalcinoze
 • V tips – hipokalciēmija, zemi parathormona līmeņi, hiperkalciūrija[10]
diferenci ldiagnoze
Diferenciāldiagnoze
 • Diurētiķu pārdozēšana
 • Anoreksija, bulīmija
 • Gitelmanasindroms
 • Minerālkortikoīdu pārprodukcija
 • Familiālāhipomagnēzija ar hiperkalciūriju/nefrokalcinozi
 • Cistiskā fibroze
 • Pseidohipoaldosteronisms
diagnostika1
Diagnostika
 • Parasti izslēgšanas diagnoze pacientiem ar hipokaliēmiju, metaboloalkalozi un normālu vai pazeminātu asinsspiedienu [6]
 • Anamnēzēpolihidramnija, priekšlaicīgas dzemdības
 • Bioķīmiskās izmaiņas
 • Paaugstināts seruma renīna, aldosterona un prostaglandīna līmenis [10]
 • Ģenētiskā testēšana, pozitīva ģimenes anamnēze?
slide30

Phillips DR et al.A serum potassium level above 10 mmol/l in a patient predisposed to hypokalemiaNat ClinPractNeprol, 2006

rst ana1
Ārstēšana
 • Simptomātiska ārstēšana, kas vērsta uz dehidratācijas un elektrolītu disbalansa novēršanu
 • Diēta – adekvāta sāls un ūdens uzņemšana, kā arī K saturoši produkti
 • Aktivitāte – nav ierobežojumu, tomēr pārāk smagas fiziskas slodzes gadījumā uzmanīgi, lai neattīstās dehidratācija un K disbalanss[5]
 • Orāla K un, ja nepieciešams, Mg lietošana [11]
 • NSPL – PgE2 sekrēcijas novēršanai – indometacīns, selektīvie un specifiskie COX2 inhibitori (Rofecoxib) [12]
 • K saudzējošie diurētiķi (spironolaktons)
 • AKEi – varētu limitēt hiperaldosteronisma un hiperangiotenzīna II efektus [13]
izmantot literat ra
Izmantotā literatūra
 • I. Amirlak, K. P DawsonBarttersyndrome: andoverview, QJM: AnInternationalJournalofMedicineVolume 93, Issue 4, 2000
 • S. BhandarithepatophysiologicalandmolecularbasisofBarter’sandGitelman’ssyndromes, PostgraduateMedicalJournal, 1999
 • http://www.uptodate.com/contents/bartter-and-gitelman-syndromes
 • Karl P. Schlingmann, M.D., Martin Konrad, M.D Salt Wasting and Deafness Resulting from Mutations in Two Chloride ChannelsN Engl J Med 2004; 350:1314-1319March 25, 2004
 • http://emedicine.medscape.com/article/238670-overview#aw2aab6b2b3aa
 • Fauci, Braunwald, KasperHarrison’sPrinciplesofInternalMedicine, 18th edition, 2012
 • Robert J.Unwin, G. CapassoBartter’sandGitelman’ssyndromes: theirrelationship to theactionsofloopandthiazidediuretics, CurrentOpinioninPharmacology, 2006
 • M. Favero, L.A. Calo, F. Schiavon, L.PunziBartter’sandGitelman’sdiseases, BestPractice & ResearchClinicalRheumatology, 2001, 637-648
 • Y. RameshBhat, G. Vinayaka, K. SreelakshmiAntenatalBartterSyndrome: A Review,InternationalJournalofpediatrichs, 2012
 • Kliegman, Behrman, Jenson, StantonNelson TextbookofPediatrics, 19th edition, 2011
 • Fred F. FerriFerri’sclinicalAdvisor2014
 • R.Kleta, C. BasogluNewtreatmentoptionsforBartter’ssyndrome, NewenglandJournalOfMedicine, 2000
 • http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/congenital_renal_transport_abnormalities/bartter_syndrome_and_gitelman_syndrome.html?qt=bartter%20syndrome&alt=sh
 • Gitelman syndrome: pathophysiological and clinical aspects, OJM: AninternetaionalJournalofMedicine, Volume 103,Issue 10, 2010
 • M. Gjata, M. Tase, A. GjataGitelman’ssyndrome,Hippokratia. 2007
 • N. Knoers, E. LevtchenkoGitelmansyndrome, OrphanetJournalofrarediseases, 2008
 • Colussi G., Barttersyndrome, Orphanetencyclopedia, 2005