Sissejuhatus htlustatud rahastamismudeli p him tetesse
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

Sissejuhatus ühtlustatud rahastamismudeli põhimõtetesse. Maiu Uus Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütik Tallinn 14.detsember 2011. Kuhu jõuda soovime?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - beulah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sissejuhatus htlustatud rahastamismudeli p him tetesse

Sissejuhatus ühtlustatud rahastamismudeli põhimõtetesse

Maiu Uus

Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütik

Tallinn 14.detsember 2011


Kuhu j uda soovime
Kuhu jõuda soovime?

Kodanikeühenduste korrastatud rahastamine on seisund, kus avalikus sektoris kasutatakse ühtlustatud rahastamispraktikaid, mis aitavad kaasa läbipaistvale, ligipääsetavale, avalikke huve kaitsvale, tõhusale/tulemuslikule rahastamisele ning mis tõstavad kodanikeühenduste võimekust.

Eesmärk:

(1)võimekad ja jätkusuutlikud kodanikeühendused

(2) avaliku sektori ja kodanikeühenduste (selgem, tugevam) strateegiline partnerlus riigi valdkondlike eesmärkide planeerimisel ja saavutamisel.

Allikas: „Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise“ programm


Rahastamine on l bipaistev
Rahastamine on läbipaistev,

kui on piisavalt kättesaadavat informatsiooni rahastamise protsessi kõikide etappide kohta (maksimaalselt avatus kõigis etappides, minimaalselt olulisematel otsustushetkedel);

nt. rahastamise programmiga kaasneb taotlemise, hindamise ja otsuse tegemise protsessi kirjeldus, sise-eeskiri (IMF)

kui info ühenduse ja tema tegevuse kohta avaliku raha kasutamisel on kättesaadav

nt asutusel kohustus avalikustada rahastatud organisatsioonid, organisatsioonil aga kohustus avalikustada põhikiri ja majandusaasta eelarve


Rahastamine on ligip setav
Rahastamine on ligipääsetav,

kui on seatud organisatsioonide kvalifitseerumise ja rahastatava välja valimise kriteeriumid

kui need kriteeriumid on objektiivsed ja mittediskrimineerivad, rahastamise eesmärgi ja otstarbe suhtes proportsionaalsed, asjakohased ning põhjendatud. Õigluse printsiip.

kui taotluse vorm ja taotlemiseks/ kvalifitseerumiseks antud aeg ei sea põhjendamatuid piiranguid


Avalikul huvil p hinev rahastamine
Avalikul huvil põhinev rahastamine..

tähendab, et eraldatakse vahendeid ühendustele tegevusteks, mille sihtgrupp ulatub väljapoole ühenduse liikmete või töötajate huvisid.

Avalik raha -> avalik hüve


Rahastamine on tulemuslik
Rahastamine on tulemuslik,

kui saavutatakse ühendustele planeeritud väljund-, tulemus- ja mõju eesmärgid.

Tulemuste hindamiseks on vaja eesmärke, mõõdikuid, andmeid ja selle peale mõelda kohe alguses.

Oluliselt eotud “avaliku raha” kasutamise legitiimsuse, otstarbekuse ja tõhususega.


Strateegiline partnerlus
Strateegiline partnerlus

Rahastamine peab olema riigi/KOV strateegiliste arengueesmärkidega kooskõlas. Toetada tegevusi ja organisatsioone, mis aitavad valdkondlikest strateegiatest ja arengukavadest tulenevaid eesmärke saavutada või avaliku sektori asutuste funktsioone täita.

Kes on strateegilised partnerid ja miks?

Rahastamise planeerimisel kaasata ühendusi!


Henduste v imekus
Ühenduste võimekus

Laiemalt on oluline, et rahastamise korraldus ei pärsiks ühenduste võimekust täita oma funktsioone ja saavutada oma eesmärgid ning tegevuse jätkusuutlikkust.


Sissejuhatus htlustatud rahastamismudeli p him tetesse

Milleks? Rahastamise liik

Projektitoetus on selleks, et organisatsioon võiks teostada enda poolt planeeritud ja toetaja poolt heaks kiidetud tegevust. Shpanustada kaudselt või täita konkreetset osa mingist arengukavast.

KOVidel: korraldus toetus, ühekordne (üritus)toetus

Tegevustoetus on selleks, et toetada ühenduse võimekust, arengut, jätkusuutlikkust.

KOVidel: oma- või kaasfinantseeringu toetus, osalemistoetus, külaseltsi toetus, tunnustustoetus

Avaliku teenuse delegeerimine on selleks, et avalik võim saaks tagada avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi. Ka delegeerimise kaudu saab viia ellu strateegilisi eesmärke ning üldkulude katmise puhul ja tegevustoetusega kombineerides toetab ühenduste võimekuse kasvu.


Kuidas rahastamise viis
Kuidas? Rahastamise viis

Üldine tasand:

Programmi- või konkursipõhine rahastamine

Programmi- ja konkursiväline rahastamine

Nt riigieelarveseaduses nimeliselt toodud, nn oma eelarvereaga ühendused; Riigikogu liikmete otsusel rahastatavad ühendused

Detailsem tasand:

Koostööleping

Haldusleping

Sihtfinantseerimise leping

Riigihanke tulemusel sõlmitav leping

Eraldise kasutamise leping

Teenuse osutamise leping

Teenuse delegeerimise leping


Kust rahastamise allikas
Kust? Rahastamise allikas

Riigieelarve

Välisvahendid (nt Euroopa Sotsiaalfond, Norra ja EMP vabaühenduste fond jne)

Riiklikud fondid (nt SA KÜSK, SA KIK, SA MEIS, Kultuurkapital jne)

Rahastamise allikate ja rahastamise viiside seosed