samsun l gel m stratej s toplantisi 09 aral k 2005 cuma saat 13 30 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TOPLANTISI 09/Aralık/2005 Cuma Saat : 13:30 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TOPLANTISI 09/Aralık/2005 Cuma Saat : 13:30

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TOPLANTISI 09/Aralık/2005 Cuma Saat : 13:30 - PowerPoint PPT Presentation


  • 251 Views
  • Uploaded on

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TOPLANTISI 09/Aralık/2005 Cuma Saat : 13:30. SABEK A.Ş . SAMSUN İL PLANI :Önemli Gelişmeler. 19 Temmuz 2004 Protokol: DPT, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi. SABEKAK ÜYELERİ: - Samsun Valisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ TOPLANTISI 09/Aralık/2005 Cuma Saat : 13:30


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

SAMSUN İL PLANI :Önemli Gelişmeler

19 Temmuz 2004

Protokol: DPT, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi

  • SABEKAK ÜYELERİ:
  • - Samsun Valisi
  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
  • - Samsun Belediyeler Birliği Başkanı
  • - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
  • - Samsun Ticaret Borsası Başkanı
  • - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
  • - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı
  • - Samsun Ziraat Odası Başkanı
  • - TUGİB Samsun Şubesi Başkanı

9 Ağustos 2004

1. SABEKAK Toplantısı

(Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi)

1-3 Eylül 2004

DPT’de 33 kişilik çalışma gurubunun eğitimi

10 Aralık 2004

DPT semineri;

- İl Planlaması ve Stratejik Planlama konulu

22 Ağustos 2005

SABEK- KOSGEB ORTAKLIK PROTOKOLU

25 Kasım 2005

SABEK A.Ş.’nin Hazırladığı Mevcut Duruma DPT Onayı

Şubat 2005

Planlama çalışmalarına fiilen başlandı

slide3

GZFT- 14 İlçe Toplantısı Sektörel Toplantılar

Vizyon

Amaçlar

Hedefler

Strateji Belirlenmesi

Mevcut Durum Analizi ve Önemli Bulgular

Gelişme Dinamikleri ve Müdahale Araçları

  • Uygulama Planı
  • Projeler
  • Sektörel Gelişme Stratejileri
  • İl Mekansal Gelişimi
  • Yönetim Planı

Yeşilırmak Projesi Bulguları AB Katılım Öncesi Projeksiyonları

Yerel Kalkınma Projeleri

İlgili Sektör Kurum ve Temsilcileri

Teknik Yönlendirme Komitesi

SABEKA Konseyi

planlama a amalar
Planlama Aşamaları
  • Mevcut Durum ve Analizi
  • Strateji Belirleme
  • Ana Plan (Projeler ve uygulama planları)
slide5
MEVCUT DURUM ve ANALİZİ ÇALIŞMASI

- GENEL YAPI: 1980-2000

  • Nüfus
  • Kentleşme

- Farklı Kentsel Yerleşmelerde Büyüme

- İl içi dağılım

  • Gelir ve istihdam

- Tarım

- Sanayi

- Hizmetler

- EKONOMİK SEKTÖRLER

  • Tarım: Alan, üretim ve verimlilik
  • Sanayi: Önemli alt sektörler, işletme büyüklükleri, verimlilik, ihtisaslaşma
  • Hizmetler : Bileşimi; Ticaret, turizm, mali hizmetler
  • İhtisaslaşmış (ülkesel ve dış pazara hizmet veren) eğitim ve sağlık hizmetleri
  • Kamu destek hizmetleri (KOBİ, tekno-kent, pazarlama)
slide6
- SOSYAL SEKTÖRLER
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Sosyal Gelişme
  • Sosyal Yardımlaşma

- FİZİKİ ALTYAPI

  • Ulaştırma
  • Enerji
  • Haberleşme
  • Kentsel altyapı: Su, kanalizasyon ve katıatık

- KENTLEŞME VE ÇEVRE

  • Önemli çevre sorunları: Su, toprak ve hava kirliliği
  • Samsun ilinin farklı kentlerinin büyümesi
  • Kentlerdeki doku, yaşam kalitesi
  • Tarihi, kültürel ve doğal çevre değerleri
gsy h n n sekt rel da l m 2001
GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (2001)

TÜRKİYE

SAMSUN

TR83 BÖLGESİ

slide10
Tarım ve Tarımsal Sanayinin Gelişmesi Önündeki Engeller :

- Tarımsal İşletmeler küçük ve ihtisaslaşmamış

- Kısıtlı sulama olanakları ve ciddi drenaj problemleri (170.000 ha’ın 8.800 ha‘ı sulanıyor-DSİ sulaması)

- Samsun’un Türkiye’nin kuzeyinde olmasından kaynaklanan iklim kısıtları( Güneşli gün sayısının azlığı gibi..)

- Tarımsal ürünler konusunda fındığa alternatif geliştirmedeki güçlük (alternatif ürünlerin fındığın getirdiği gelirle rekabet edememesi )

slide11
- Çiftçilerdeki sermaye sıkıntısı (meyveciliğin geliştirilebilmesi için 4 yıllık sermayesinin olması gerekiyor)

- Tarımsal sanayi için bölgesel pazarın küçük olması

- Bölgedeki çiftçinin sözleşmeli çiftçiliğe ve verimlilik konusundaki çalışmalara karşı eğitimsel alt yapısının olmaması

uluslararas ticaretin geli mesini engelleyen k s tlar
Uluslararası Ticaretin Gelişmesini Engelleyen Kısıtlar?
  • Bölgesel pazarlama şekli değiştiği için yerel pazar küçük
  • Küçük yerel Pazar ve sınırlı dış ticaret hizmet sıklığını ve kalitesini düşürüyor
  • Liman hizmetleri pahalı, kapasite sınırlı ve var olan kapasite tam kullanılamıyor
  • Ticaret altyapısı (örgütlü büyük firmalar, leasing ve factoring vb) gelişmemiş
  • Serbest Bölge gelişmemiş
  • Potansiyel pazar ülkeler istikrarsız
  • Ulusal ihracatçı destekleri yeterli ve tutarlı değil
  • İldeki eğitim kurumları ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim merkezi yaratmaya yönelmemiş
10 i al t ran letmelerin kar la t rmas
10+ İşçi Çalıştıran İşletmelerin Karşılaştırması

TÜRKİYE

SAMSUN

uzman g c kullanan sanayinin n ndeki k s tlar ve mevcut sanayi
Uzman İşgücü Kullanan Sanayinin Önündeki Kısıtlar ve Mevcut Sanayi
  • Tamamlayıcı sanayilerin olmayışı, bütün ihtiyaçları firma içinden karşılama zorunluluğu
  • Belirli hacimde ve zengin bir ürün yelpazesinde üretim olmayınca Samsun’un alıcılar için bir çekim merkezi olmayışı
  • Teknoloji geliştirme veya uygulama için üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla sanayici arasında yeterli ilişkinin olmaması
  • Samsun’a özgü sanayi üretiminin olmaması
  • Uzman işgücü eksikliği ve yeterli eğitim olanaklarının olmayışı
  • Merkezde sanayi arsasının olmayışı
slide15
AB’de Az Gelişmiş Yörelere Verilen Destekler:

1- Eğitim, işgücü eğitimi ve istihdam sağlamak

2- Bilgi toplumu

İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması

3- Erişilebilirlik

Vurgu çevre ve seyahat güvenliğine, demiryolu ve deniz taşımacılığı öncelikli alanlar

4- Çevre ve tarihi miras (heritage)

ı) Sanayide, ulaşımda ve enerji kullanımında güvenlik

ıı) Temel altyapı (kanalizasyon, katı atık ve yenilebilir enerji) geliştirilecek

ııı) Doğal ve kültürel değerler korunacak

5- Araştırma ve keşif/icat (innovasyon)

Görece gelişmiş yörelerde hedeflenecek bu gelişmenin amacı ABD ve Japonya ile rekabet etmek

gel me d nam kler
GELİŞME DİNAMİKLERİ

1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı

Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme.

2- Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme

Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak.

3- Uzman İşgücü Kullanan Sanayileşme

Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları).

slide18
SAMSUN’UN GELİŞME DİNAMİKLERİNİ HAREKETE GEÇİRECEK STRATEJİK MÜDAHALELER

1-Samsun İyi Yönetilen Bir İl Olmalı ve Tanıtımı Yapılmalı

2-Samsun Mal ve Hizmet Üreticilerine Rekabet Gücü Kazandırılmalı

3-Samsun İnsanların Severek Yaşadığı Bir Yaşam Çevresi Olmalı

samsun v zyonu
SAMSUN VİZYONU

Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki

ülkeler, AB ve Türk Cumhuriyetleriyle

olan ilişkilerinde önemli bir rol oynayan

üretim, ticaret ve hizmet merkezi

stratej k ama
STRATEJİK AMAÇ

“Yüksek katma değer üreten istihdam

olanakları yaratmak”

geli melerin le yans mas
Gelişmelerin İle Yansıması
  • İhtisaslaşmış sanayi ve hizmetler

- İl merkezi

- OSB’lerin kurulu olduğu yerler gelişecek

- Tarıma dayalı sanayi ve yöresel sanayi ilçe merkezlerimizde gelişecek

  • Tarım Samsun’un iki alt bölgesinde geliştirilecek

- Kıyı kesiminde sebze üretimi, özellikle örtü altı üretimi

- İç bölgelerimizde meyvecilik ve süt hayvancılığı

  • Kırsal alanda tarım dışı uğraşılar geliştirilecek

- Özel ilgi turizmi

- Kültür turizmi

- Köy-Şehir bütünleşmesi

  • İl altyapısı bir bütünlük içinde geliştirilecek

- Liman, demir yolu, kara yolu bütünlüğü sağlanacak

- Yerleşmelerde fiziki altyapı projeleri yapılacak

- İlçeler birbirleriyle bağlantılı olacak

plan uygulamas le lgili d zenlemeler
Plan Uygulaması İle İlgili Düzenlemeler
  • Farklı planlar arasında DPT öncülüğünde bütünlük sağlanacak

- Yeşilırmak Havza Gelişim Planı

- Samsun İl Gelişim Strateji

- Samsun İli Çevre Düzeni Planı

- Benzer Diğer Planlar (İl tarım planı, sanayi planı vb.)

  • Uygulama için kamu-özel sektör-STK iş birliği ve ilgili birimlerin belirlenmesi