Veiligheidsbeglazing - PowerPoint PPT Presentation

betty_james
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veiligheidsbeglazing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veiligheidsbeglazing

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Veiligheidsbeglazing
248 Views
Download Presentation

Veiligheidsbeglazing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NBN S23-002 (STS 38) Veiligheidsbeglazing

 2. Veiligheidsbeglazing Nieuwe NBN S23-002 (STS 38) • Wat? • Belgische norm : verplichtend karakter • niet enkel veiligheid ! (ook thermisch, akoestiek,…) • toepassingsdocument Europese normen • beschikbaar (mits betaling) op www.nbn.be • Wanneer? • altijd toe te passen, geen afwijkingen toegestaan ! • sinds April 2007 (publicatie) • Belangrijk • Er wordt vooral de klemtoon gelegd op: • Bescherming van personen tegen verwondingen • Bescherming van personen tegen doorvallen

 3. Veiligheidsbeglazing • Deze vervangt en annuleert • de STS 38 ed. 1980 • de STS 38 Addendum1: 1988 • de NBN S 23-002: 1989 • de NBN S 23-002/A1: 1992

 4. Veiligheidsbeglazing • Classificatie volgens EN 12600 • Breuktype • type A: uitgegloeid glas (“gewoon” ongehard glas, float), halfgehard glas, chemisch gehard glas • breekt in grote, gevaarlijke scherven • type B: gelaagd glas (met PVB of EVA folie), draadglas • scherven blijven grotendeels aan de folie hangen • type C: gehard glas • breekt in zeer kleine, relatief ongevaarlijke scherven • valt volledig uiteen OPM: Floatglas, draadglas of halfgehard glas kunnen NOOIT gebruikt worden als veiligheidsglas.

 5. Veiligheidsbeglazing • Voorbeelden breuktypes float gelaagd gehard type A type B type C

 6. Veiligheidsbeglazing • Valhoogte (= Maat voor de energie van impact) • getest op vast formaat, met vastgelegd gewicht • valhoogte 1: 120 cm valhoogte 2:45 cm valhoogte 3:19 cm • Classificatie in de vorm: hoogte (breuktype) hoogte • eerste valhoogte = geen blessures • breuktype = A, B of C • tweede valhoogte = geen doorval

 7. Veiligheidsbeglazing • Voorbeelden classificatie • gelaagd • 1B1: 44.2 (PVB), 44.2 (akoestisch), 55.2 durci (EVA),… • 2B2: 33.1 (PVB), 44.1 (PVB), 44.2 (EVA),… • 3B3: draadglas • gehard • 1C1: 10, 12, 15 en 19 mm • 1C2: 6 en 8 mm • 1C3: 4 en 5 mm

 8. Veiligheidsbeglazing • Wanneer wat toepassen?NBN S23-002 : 5 Categoriën van menselijke activiteitsgebieden Cat A: Woongebieden en huizen, incl. hotelkamers, ziekenhuiskamers Cat B: Kantoren Cat C: Plaatsen waar veel mensen samenkomen Cat D: Handelsruimten Cat E: Opslagruimtes van documenten en bibliotheken Voor woningen en appartementen (Cat A) waar H<90cm mag floatglas gebruikt worden indien dit voorgeschreven is in het bestek en er proeven gebeuren op ieder beglaasd raamtype van valhoogte 45cm waarbij het glas niet breekt, maw geen gevaar op verwondingen. Dit geldt niet als er doorvalgevaar is.

 9. Veiligheidsbeglazing • NBN S23-002 -> 9 specifieke gevallen • Geval 1,2,3: Verticale ramen, veiligheid van personen aan de kant van de schok • Geval 4: Verticale wanden langs of boven de menselijke activiteitenzone • Geval 5: Deuren • Geval 6: Daken • Geval 7: Plafonds • Geval 8: Wandbekleding • Geval 9: Andere toepassingen

 10. Veiligheidsbeglazing • Wanneer wat toepassen? • Geen risico (Geval 3) • h> 90 cm • geen eisen UITZONDERING voor Cat C: Plaatsen waar veel mensen samenkomen: Als H >90cm is veiligheidsbeglazing ook verplicht (Zie tabel 5) • Risico op verwondingen (Geval 1) • hoogte h< 90 cm? • gehard of gelaagd glas • Risico op doorval (Geval 2) • hoogte h< 90 cm enhc> 150 cm? • alleen gelaagd glas, gehard glas niet toegelaten h hc h = hoogte borstwering hc = doorvalhoogte

 11. Veiligheidsbeglazing Woning, appartement (Cat A)

 12. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 1 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc > 150 cm: risico op doorval • gelaagd (1B1) glas binnenzijde • Voorbeeld 2 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas binnen + buitenzijde hc

 13. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 3 • h > 90 cm: geen risico op verwondingen • geen veiligheidsglas nodig h

 14. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 4 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas binnen + buitenzijde • Voorbeeld 5 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gelaagd (1B1) glas binnenzijde (buitenzijde niet toegankelijk) of beide zijden gehard glas

 15. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 6 (Geval 6) • hellingshoek tussen 0 en 75° • risico op doorval (naar binnen toe) • gelaagd (1B1) glas binnenzijde • Voorbeeld 7 • balustrade: H is minstens 100 cm • altijd gelaagd (1B1) glas (het glas mag zeker niet uit de profielen kunnen schieten!)

 16. Veiligheidsbeglazing Winkelruimtes en kantoren (Cat B & D)

 17. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 1 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas buitenzijde(binnenzijde niet toegankelijk) • Voorbeeld 2 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas binnen + buitenzijde

 18. Veiligheidsbeglazing • Voorbeeld 3 • h < 90 cm: risico op verwondingen • hc < 150 cm: geen risico op doorval • gehard (1C-) glas (enkel glas), gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas (dubbel glas) binnen + buitenzijde • Voorbeeld 4 • steunberen in glas • gelaagd (1B1) of gehard (1C-) glas (bij voorkeur gelaagd)

 19. Veiligheidsbeglazing • Geval 4: Verticale en hellende wanden langs of boven de menselijke activiteitenzone • - gelaagd of gehard • - floatglas na voorafgaande test en indien in bestek voorgeschreven. NIET TOEGELATEN bij hellende wanden die uitkomen boven een menselijke activiteitenzone

 20. Veiligheidsbeglazing • Geval 5: Deuren

 21. Veiligheidsbeglazing • Geval 7 • vals plafond in glas • gelaagd (2B2) of gehard (1C-) glas • Geval 8 • muurbekleding in glas • h < 180 cm: risico op verwondingen • gelaagd (2B2) of gehard (1C-) glas of voldoende verlijming

 22. Veiligheidsbeglazing • Geval 9 * Voor de versteviging van vitrines, afscheidingen of beglaasde oppervlakken in het algemeen kan floatglas (breuktype A volgens NBN EN 12600) worden genomen als het voorkomen van impact op de verstevigingen wordt verzekerd door borstweringen of andere gepaste bescherming.

 23. Veiligheidsbeglazing Tabel 5