fastighetsmarknaden ig r idag och imorgon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon. finansfrukost 2 december 2010. Nya Catella. FINANSIELL RÅDGIVNING. Nya Catella en finansiellt stark börsnoterad europeisk finansgrupp inom finansiell rådgivning, kapitalförvaltning och bankverksamhet .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fastighetsmarknaden ig r idag och imorgon

Fastighetsmarknaden Igår, idag och imorgon

finansfrukost 2 december 2010

nya catella
Nya Catella

FINANSIELL RÅDGIVNING

 • Nya Catella en finansiellt stark börsnoterad europeisk finansgrupp inom finansiell rådgivning, kapitalförvaltning och bankverksamhet.
 • Nya Catella har cirka 45 miljarder kronor under förvaltning i.
 • Catellagruppen omfattar 420 medarbetare i 14 länder.

FÖRVALTNING

catella property group

Advisory and Consultancy

OverallNordic & Baltic

#1

Catella Property Group
 • Catella har cirka 50 medarbetare i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Under de senaste fem åren har Catella agerat rådgivare i Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 260 miljarder kronor.

Transaction ExecutionSweden

Advisory and Consultancy

OverallSweden

#1

#1

Källa: Euromoney, 2010

den svenska marknaden
Den svenska marknaden
 • Sverige väntas återhämta sig snabbare än övriga Euroområdet och OECD-länderna
 • Riksbanken höjde också planenligt reporäntan med 25 punkter till 1% vid oktobermötet.
 • Trots att Riksbanken har höjt reporäntan under 2010 så är det fortfarande en osäkerhet om konjunkturen framgent.

Källor: Reuters Ecowin, Konjunkturinstitutet, AMS och Catella

slide6

Den svenska staten har undvikit de stora budgetunderskott som många andra västländer dragit på sig.

 • Den främsta anledningen är att den svenska banksektorn har klarat sig jämförelsevis bra.
slide7

Den svenska kronan har stärkts kontinuerligt mot euron sedan mars 2009 och befinner sig nu kring nivåerna innan finanskrisen 2008. Kronan kommer sannolikt vara fortsatt stabil eller stärkas då ECB väntas ligga kvar med sin styrränta samtidigt som Riksbanken höjer med anledning av den snabba svenska återhämtningen

 • Svenska hushåll har en fortsatt god ekonomi. Under 2010–2012 väntas den disponibla inkomsten öka med 10% och arbetsmarknaden förbättras.
slide8

Catellas uppskattning är att bankernas likviditet är mycket bättre och marginal mot kund har fortsatt sjunka under 2010 efter toppen 2008.

regional ekonomisk aktivitet
Regional ekonomisk aktivitet
 • Lågkonjunkturen slog hårt mot den svenska industrin. Detta blev också högst kännbart för företagen i Västra Sverige.
 • Nedgången i Västra Götaland blev kortare än förutsetts. Vändpunkten kom under sommaren 2009 och därefter förbättrats successivt.
befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling
 • Befolkningen i Västra Götaland beräknas öka med 0,5 procent per år under de närmsta tio åren. I Göteborg väntas det tillväxten nästan dubbelt så hög takt.
 • Det innebär en teoretisk köpkraftstillväxt om cirka 500 miljoner kronor per år från länets nya invånare
l ge f r fastighetsinvesteringar
Läge för fastighetsinvesteringar
 • I ett läge då stats- och företagsobligationer ger rekordlåg avkastning så utgör fastigheter som real tillgång ett attraktivt investeringsalternativ.
 • Investeringsvolymerna har fördubblats jämfört med 2009 i övriga landet men inte i Göteborg…..än!
 • Kontorshyresmarknaden förväntas stärkas under kommande år.
finansieringsmarknad
Finansieringsmarknad
 • En förbättrad finansieringsmarknad samt den låga avkastningen på alternativa investeringar ..
 • Den fortsatt låga andelen (ca 15%) utländska investerare begränsar transaktionsmarknadens återhämtning.

Källa: Catella, Reuters Ecowin

finansieringen styr investeringsmarknaden
Finansieringen styr investeringsmarknaden

Vilka köper?

Andel av förvärvsvolymen per köparkategori, 2007 och 2009 dec

Mindre beroende av

lånefinansiering

Mer beroende av

lånefinansiering

transaktionsvolym per fastighetstyp
Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Catella, Reuters Ecowin

en blick fram t
En blick framåt….

Stigande transaktionsvolym jämfört med 2009/10.

Yielddifferenser mellan olika typer av objekt kommer att bestå.

Förvärven görs med större andel eget kapital.

Fortsatt nettoinflyttning till Göteborg – ökad efterfrågan på bostäder.

”Bra hus bra priser – dåliga hus dåliga priser”.

26