Informatiebijeenkomst project de kanteling cg raad cso en programma vcp
Download
1 / 14

Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP. Doel kantelingproces project van VNG en project cliëntenorganisaties. Een andere manier van denken en doen bij zowel de gemeente als burgers te weeg brengen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP' - betty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatiebijeenkomst project de kanteling cg raad cso en programma vcp

Informatiebijeenkomstproject de KantelingCG-Raad, CSO en Programma VCP


Doel kantelingproces project van vng en project cli ntenorganisaties
Doel kantelingproces project van VNG en project cliëntenorganisaties

Een andere manier van denken en doen bij zowel de gemeente als burgers te weeg brengen

Gemeenten en burgers faciliteren, informeren en voorbereiden op de nieuwe situatie

Er wordt niet meer gedacht vanuit voorzieningen, maar vanuit oplossingen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden

Nieuwe modelverordening van de VNG

Zodat: normale participatie op alle levensterreinen mogelijk is voor burgers met een berperking


Kanteling
kanteling cliëntenorganisaties

 • Andere manier van denken en doen voor gemeenten en voor burgers

 • Oorspronkelijke bedoeling van de Wmo:

  Individuele zelfredzaamheid en zelfstandigheid

  Mensen ontmoeten en contacten onderhouden

 • Brede participatiewet: iedereen doet mee op alle levensterreinen

 • Doel is: geen voorzieningen verstrekken maar problemen oplossen

3


Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid cliëntenorganisaties

 • Vastgelegd in de Wmo wet:

 • Zelfredzaamheid:

 • Voeren van een huishouding

 • Verplaatsen in en om de woning

 • Lokaal verplaatsen per vervoermiddel

 • Naar een andere stad kunnen reizen

4


Participeren meedoen aan de samenleving
Participeren: meedoen aan de samenleving cliëntenorganisaties

Nieuw opgenomen in de Wmo wet: mensen ontmoeten en contacten kunnen onderhouden

Voorbeelden van participatie:

 • Bij familie en vrienden op bezoek

 • Vrijwilligers werk kunnen doen

 • Een kerkdienst of moskee kunnen bezoeken

 • Een hobby uitoefenen

 • Een sport kunnen beoefenen

 • Deelnemen aan een sociale activiteit

 • Scholing of cursus kunnen volgen

5


Twee verhalen
Twee verhalen cliëntenorganisaties

VAN : NAAR:

WVG-AWBZ WMO

Zorgplicht Compensatieplicht

Aanbodsturing Probleemsturing

Leveren van producten Bereiken van resultaat

Uitgangspunt: goedkoopst Uitgangspunt: normaal

adequaat functioneren en meest adequaat

Doelgroep: burgers met Doelgroep: alle burgers met

fysieke beperking beperkingen

6


Compensatieplicht
Compensatieplicht cliëntenorganisaties

 • Onze visie op compensatieplicht:

  De compensatieplicht houdt in dat in elke individuele situatie de meest adequate oplossing wordt getroffen, zodat de gewenste zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie mogelijk is.

 • Doelgroep van de compensatieplicht:

  Alle burgers met een beperking

  Mantelzorgers zodat ze familie kunnen blijven ondersteunen

  Vrijwilligers bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk

7


Verantwoordelijkheid van de burger
Verantwoordelijkheid van de burger cliëntenorganisaties

 • In kaart brengen van het gewenste niveau van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

 • Wat wil ik kunnen, op welk terrein ?

 • Wat zijn mijn wensen en behoeften ?

 • Specifiek: welke problemen kom ik tegen en wat moet er gebeuren zodat ik mijn resultaten kan bereiken ?

8


Wat zijn oplossingsrichtingen
Wat zijn oplossingsrichtingen cliëntenorganisaties

 • Burger en loket medewerker brengen samen in kaart welke oplossingen gevonden kunnen worden om geformuleerde resultaat te bereiken

 • Wat kan ik zelf bijdragen (eigen regie) ?

 • Wat kan het netwerk om mij heen bijdragen ?

 • Welke vrijwillige inzet is mogelijk ?

 • Welke collectieve en individuele voorzieningen zijn mogelijk ?

9


Verantwoordelijkheid van de gemeente
Verantwoordelijkheid van de gemeente cliëntenorganisaties

 • Gesprek bij de burger thuis en samen in kaart brengen wat de beperkingen en oplossingen zijn

 • Uitgaan van creatief denken en beeld hebben van de sociale kaart

 • Regie bij de burger laten en respect voor privacy van de burger

 • Juiste kwalificaties van de loket medewerkers:

 • Kennis van gezondheidskunde en huishoudkunde

 • Kennis van de sociale kaart

 • Goede gespreksvaardigheid en inlevingsvermogen bezitten

 • Werken vanuit gelijkwaardigheid met de burger

 • Juiste bejegening en rekening houden met waarden en normen

10


Gemeente heeft motiveringsverplichting en een resultaatverplichting volgens de wet
Gemeente heeft motiveringsverplichting en een resultaatverplichting volgens de wet

 • Motiveringsplicht: in hoeverre en in welke mate wordt het probleem opgelost ?

 • Arrangement: hoe zien de oplossingen eruit en wie is erbij betrokken ?

 • Samen in kaart brengen wat het probleem en de oplossing is

 • Resultaatverplichting: wat is de hulpvraag en wordt het probleem opgelost ?

 • Ons advies: evalueer de resultaten, voldoen de resultaten aan de verwachtingen en zijn er bijstellingen nodig ?


Consequenties voor gemeentelijk beleid
Consequenties voor gemeentelijk beleid resultaatverplichting volgens de wet

 • Er is een cultuuromslag nodig bij het bestuur en werkorganisaties op alle niveaus

 • Ontwikkelen van inclusief beleid

 • Doorontwikkelen van integrale benadering

 • Van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken

 • Doorontwikkelen van vrijwilligersbeleid

 • Doorontwikkelen van mantelzorgbeleid (incl. respijtzorg)

12


We houden contact
We houden contact resultaatverplichting volgens de wet

 • Digitale nieuwsbrieven

 • Handreikingen via email adres

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten en workshops via email adres

 • Websites:

  CG-raad: www.cg-raad.nl

  Programma VCP: www.programmavcp.nl

  CSO: www.ouderenorganisaties.nl

  Unie KBO: www.uniekbo.nl

  PCOB: www.pcob.nl

  NVOG: www.gepensioneerden.nl

  NOOM: www.netwerknoom.nl

13ad