preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća” Udruženje za podršku osobama emetenim u rezvoju”Naša kuća” je o snovano na inicijativu roditelja dece sa te š ko ć ama u ra z voju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji' - bettina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”

Udruženje zapodrškuosobamaemetenim u rezvoju”Našakuća”je osnovano nainicijativuroditelja dece sa teškoćama u razvoju.

Misija udruženja je poboljšanjekvalitetaživotaisocijalnainkluzijaosoba sa intelektualnimteškoćama

OBLASTI RADA UDRUŽENJA :

Podrška porodici,

Unapređenjekvaliteta I raznovrsnostiuslugaodnosnopodrške u lokalnojzajednici

Zapošljavanjeuzpodršku

Samostalanživotuzpodršku

Razvoj socijalnogpreduzetništva,kao načina zapošljavanja.

Zaštita pravaosobasa invaliditetom iposebno sa intelektualnimteškoćama

Participacija u kreiranjuiimplementacijizakonakoji se odnosenaosobe sa invaliditetom

NAČIN RADA:

Individualni pristup

Vršnjačkoučenje.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji1

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Ciljevi:

Povezivanjeakteranalokalnomnivou-uspostavljanjejavno- privatnogpartnerstva u organizovanjuusluge “Kuhinjanatočkovima”u okvirusocijalnogpreduzetništva :

Lokalnasamuprava, opštinaZvezdara-firma za ketering”TopRest”-Udruženjezapodrškuosobamaometenim u razvoju “Našakuća”

Zapošljavanjemladihizdnevnogcentra u otvorenojsredini,obezbeđivanjeradnihmestanaprijemuporudžbina, pakovanjuobroka,naplaćivanju, raznošenjui

Podrškagrađanimakojinisuu mogućnosti da se brinuosebi

Distribucijakvalitetnihiekonomskiprihvatljivihobrokastarim, teškopokretnimibolesnimgrađanimanakućneadrese -

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji2

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Aktivnosti:

AnaliziranjepotrebagrađananateritorijiopštineZvezadaidogovor o akcijamaipodršci

Pregovori sa firmomzaketering “TopRest”

Prikupljanjesredstava,lobiranje koddonatora

Prpremakorisnikadnevnogcentraza nova radnamesta u otvorenojsredini

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji3

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 1

Potpisan protokol o saradnji sa gradskom opstinomZvezdara,

VolinterskimservisomopštineZvezdara,

Potpisanugovor o održavanjuvozilazadostavu

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji4

Prekozapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 2

Prikupljenasredstvazakupovinuvozilazadostavu-BCIF(SKAN fondacija)

Zakupovinufiskalnekaseiprograma-USAID-CRS

Zakupovinumašine zapakovanjeitermostatiranihkasetazaodlaganjeupakovanehrane-KARITAS-Srbija

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji5

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 3

Potpisanugovor o saradnju sa firmomzaketering “TopRest”

Instaliranaoprema u kuhinji:

mašinazapakovanje

fiskalnakasa sa tačskrinmonitoromiposebnimprogramomza rad

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji6

Prekozapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Partneri:

LokalnasamoupravaZvezdara

PrekoVolonterskogservisa-značajpovezivanja u efikasnompružanjuusluga

Firma zaketeringTopRest

BCIF

Karitas-Srbija

USAID-CRS,kroz program Podrskasocijalnom preduzetništvu

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji7

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Promena u lokalnoj zajednici i kod korisnika

Promenastavova o osobama sa invaliditetom , posebno sa intelektualnimteškoćama.Pozitivno društvenovrednovanje.

Mladiizdnevnogcentra:

Ne ulaze u ulogedrugihosobajerimajusvojepozitivnovrdnovanedruštveneuloge,paker, prodavac, raznosač,podrškadrugimranjivimosobama.

“Oduveksamsanjao da radimnakasi, da mogu da zaradimnovacza more.”

“Janosimhranuosobikoja je u kolicima , koja je samaihoće da razgovara sa nama.

“Menesvi vide kada se vozimkolimaiprepoznajume.”

Korisnicanašeuslugenedeljomzove na druženjeišetnjujer je u kolicima.

Naručuju se kolači,hoće dostavuiprekovikenda iimajupotrebuzadonošenjemlekova.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji8

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Zaključci – preporuke

Zakvalitetnijiživotsvihnas ma kojojgrupipripadalipotrebno je da se pre svegačujemo ,razumemopotrebeipovežemo.

Mrežakoja se stvaraobezbeđujesvakome od nasiulogupružaocapodrškeiulogupodržavaneosobe.Nekima je to mogućnost da se uključe u društvo,drugima dokazdruštvenoodgovornogposlovanja,društvene odgovornosti,ličnog zadovoljstva.

Neophodno je da se potrudimo da primeridobrepraksepostanu model razvojasvakelokalnezajednice.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
ad