Podstawy wyboru strategii marketingowej
Download
1 / 14

Podstawy wyboru strategii marketingowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Podstawy wyboru strategii marketingowej. Pojęcie strategii marketingowej. K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie „...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu)”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy wyboru strategii marketingowej' - bette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Poj cie strategii marketingowej
Pojęcie strategii marketingowej

 • K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie „...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu)”

 • C. Hayden przez strategię rozumie „...podejście do takiego wykorzystania zasobów w wyznaczonym przez konkurencję otoczeniu, aby było możliwe zrealizowanie wiązki celów danej organizacji”

 • Wg. Ph. Kotlera strategia marketingowa jest to wybór celów, rodzajów zasad lub reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom danego przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i sposoby alokacji środków, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej( dyktowanej przez otoczenie i konkurentów)


2 strategie marketingowe

2. Strategie marketingowe

Sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku zależy od obranych celów i warunków działania- czyli od atrakcyjności rynku oraz od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.


Og cel w definiowanych w ramach strategii marketingowych mo na podzieli na 4 grupy
Ogół celów definiowanych w ramach strategii marketingowych można podzielić na 4 grupy:


Tab 1 normatywne strategie rozwoju przedsi biorstwa
Tab. 1 Normatywne strategie rozwoju przedsiębiorstwa marketingowych można podzielić na 4 grupy

Strategie: 1 - ekspansji

2 - selektywnego rozwoju

3 - eksploatacji pozycji rynkowej i wycofywania się z rynku


Podstawy wyboru strategii marketingowej

3. FAZY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO marketingowych można podzielić na 4 grupyBudowę strategii marketingowej należy rozpocząć od wyróżnienia:a) planowania marketingowego strategicznego,b) planowania marketingowego operacyjnego.


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej
4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej marketingowych można podzielić na 4 grupy

A. Ogólny stan kondycji przedsiębiorstwa a w tym:

 • zasoby rzeczowe,

 • zasoby finansowe( w kasie, w banku, wierzytelności,zobowiązania),

 • liczba i struktura personelu,

 • stan portfela zamówień na produkty lub usługi,


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej c d
4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)

B. Otoczenie konkurencyjne danego przedsiębiorstwa a w tym:

 • klienci,

 • dostawcy,

 • konkurenci obecni,

 • konkurenci potencjalni,

 • substytuty wyrobów lub usług.


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej c d1
4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)

C. Makrootoczenie a w tym:

 • demograficzne,

 • ekonomiczne,

 • społeczne,

 • techniczno-technologiczne,

 • międzynarodowe,

 • prawne.


5 u ytkownicy analiz i strategii marketingowych
5. Użytkownicy analiz i strategii marketingowych marketingowej( c.d.)

Do głównych użytkowników analiz i strategii marketingowych zalicza się:

1. kierownictwo przedsiębiorstwa (firmy)- dyrektor(prezes), z-cy , kier. działów

2. banki finansujące przedsiębiorstwo,

3. istniejący i potencjalni dostawcy, nabywcy i kooperanci,

4.faktyczni i potencjalni udziałowcy przedsiębiorstwa (szczególnie S.A.)

5. potencjalni inwestorzy,

6. inne podmioty i agendy( np: Agencje Rozwoju ,Agencje Restrukturyzacyjne, instytucje ubezpieczeniowe itp).