Natuurkunde VWO - PowerPoint PPT Presentation

natuurkunde vwo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Natuurkunde VWO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Natuurkunde VWO

play fullscreen
1 / 21
Natuurkunde VWO
423 Views
Download Presentation
betrys
Download Presentation

Natuurkunde VWO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Natuurkunde VWO Licht (Hoofdstuk 5)

 2. Voortplanting en terugkaatsing van licht - spiegelbeeld (§ 5.1 en 5.2) • Licht plant zich rechtlijnig voort in een homogeen medium • Convergerende, divergerende en evenwijdige lichtstralen • Terugkaatsingswet: • Normaal, invallende en teruggekaatste lichtstraal liggen in één vlak • Hoek van terugkaatsing gelijk aan hoek van inval

 3. Oefenen met voortplanting en terugkaatsing • Lees (§ 5.1) • Bekijk de animatie van de Camera Obscura voor rechtlijnige voortplanting van het licht: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/pinHole_nl/pinhole_nl.html • Oefening met schaduwvorming: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/shadow_nl/shadow_nl.html • Oefening met spiegeling: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/optics_nl/mirror_nl.html • Maak ter oefening de opgaven 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 10

 4. Breking van licht: de brekingswet en toepassingen (§ 5.3 en 5.4) • We hebben reeds leren kennen: de terugkaatsingswet (§ 5.1) • Daarnaast belangrijk: de Brekingswet • Normaal, invallende en gebroken lichtstraal liggen in één vlak • Sin i / sin r = n = constante • n afhankelijk van soort stof en kleur van het licht – zie Binas tabel 18

 5. Breking van licht: toepassingen (§ 5.4) • Grenshoek: • Van optisch dichtere stof naar optisch minder dichte stof (voorbeeld: van glas naar lucht) • Hoek van inval groter dan hoek van breking (“breking van de normaal af”) • Totale terugkaatsing: hoek van inval groter dan de grenshoek • Grenshoek g te bepalen door: sin g = 1/n • Belangrijke toepassing: glasvezelkabel

 6. Breking van licht: toepassingen (§ 5.4 - vervolg) • Wit licht kan worden samengesteld uit verschillende kleuren tussen rood en violet • Bekijk hoe met verschillende kleuren weer andere kleuren kunnen worden gemaaakt - klik aan: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/image_nl/rgbColor_nl.html

 7. Regenboog – hoe ontstaat die? • Blauw licht wordt sterker gebroken dan rood licht • Er vindt totale terugkaatsing plaats • ….. en dit in iedere regendruppel! • Waarom een regenboog?

 8. Oefeningen met breking van licht • Lees § 5.3 en 5.4 • Animatie met breking – klik aan: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/light_nl/flashLight_nl.html • Voor oefening met totale reflectie van licht tegen de onderkant van een wateroppervlak – klik aan: http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/light/flashLight.html • Maak ter oefening de opgaven 15,18, 20, 21

 9. Lenzen, beeldvorming en beeldconstructie § 5.5 en 5.6 • Enige begrippen • Bolle (positieve, convergerende) lens • Holle (negatieve, divergerende) lens • Hoofdas, bij-as, optische middelpunt • Brandpunt en brandvlak

 10. Lenzen § 5.5 en 5.6 (vervolg) • Drie belangrijke constructiestralen: • Door optische middelpunt (1) • Evenwijdig aan de hoofdas (2) • Gericht op een van de hoofdbrandpunten (3) • Gebruik principe van omkeerbaarheid van lichtstralen

 11. Oefeningen met breking van licht door lenzen • Lees § 5.5 en 5.6 • Voor oefening met beeldconstructie door lenzen, klik aan: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/Lens_nl/lens_nl.html • Maak ter oefening de opgaven 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33 • Maak de zelftoets behorende bij § 5.1 t/m 5.6

 12. Lenzen – Lensformule en lineaire vergroting § 5.7 • Lensformule: 1/v + 1/b = 1/f • N = b/v • Ga na dat lensformule is te bewijzen met N=b/v • Toepassingen van positieve lenzen: fotocamera, (dia-)projector, oog en loep (worden behandeld in § 5.7)

 13. Oefeningen met lenzen, lensformule en lineaire vergroting • Lees § 5.7 • Maak ter oefening de opgaven 34, 38, 39 • Een leuke site om het effect van een positieve (vergrotende) en negatieve (verkleinende) lens te zien – klik aan: http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/LensEffect/index.htm

 14. Bouw van het oog (§ 6.1 ) • Variabele f ! – Accomodatievermogen

 15. Nabijheidspunt en vertepunt – oogafwijkingen § 6.2 en 6.3

 16. Oudziend oog • Nabijheidspunt te ver weg (letters te klein) • Gebruik positieve lens zodat lichtstralen lijken te komen uit nabijheidspunt van het niet gezonde oog • Gebruik 1/v+1/b = 1/f

 17. Bijziend oog • Vertepunt te dichtbij (stralen bij ongeacc. oog te sterk gebroken) • Gebruik negatieve lens zodat lichtstralen lijken te komen uit vertepunt van het niet gezonde oog • f = afstand V0

 18. Verziend oog • Te zwakke ooglens: vertepunt en nabijheidspunt te ver weg • Gebruik positieve lens • f = afstand V0 (N.B. V0 virtueel!)

 19. Werking van het oog; het nut van een loep § 6.4 • Begrip: gezichtshoek

 20. Het nut van de loep • Voorwerp binnen nabijheidspunt is groot maar onscherp • Loep maakt van dat voorwerp scherp beeld op netvlies • Voordeel: èn groot èn scherp!

 21. Oefeningen met bouw van het oog • Lees § 6.1 t/m 6.4 • Maak ter oefening de opgaven 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 en 25 • Maak de zelftoets behorende bij § 6.1 t/m 6.4