m zika 2013 2014 m g n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mūzika 2013./ 2014.m.g. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mūzika 2013./ 2014.m.g.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Mūzika 2013./ 2014.m.g. - PowerPoint PPT Presentation

bethany-santiago
163 Views
Download Presentation

Mūzika 2013./ 2014.m.g.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mūzika 2013./ 2014.m.g. Pirmsskolas mūzikas pedagogu metodiskā apvienība. Metodiskās apvienības vadītāja – Liene Prelgauska

 2. 25.septembrī Talsu PII „ Pīlādzītis” - viesojāmies pie komponistes, Orff pedagoģes, lektores Baibas Brices.Talsu un Ventspils pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība „ Ideju tirdziņš”

 3. Savas idejas īsa prezentācija

 4. Talsu pirmsskolas skolotājas Anitas Grīvas grāmatas „Spēlēsim leļļu teātri!” prezentācija. Izdevniecības „Zvaigzne ABC” pārstāvju jaunākais piedāvājums pirmsskolai.

 5. Igaunija, Pöltsamää – bērnudārzs «Mari»5 atklātās nodarbības,seminārs

 6. «Ja gribat iemācīties perfekti izmantot savas smadzenes, mācieties spēlēt mūzikas instrumentu. Dariet to, un jūs liksiet darboties smadzenēm visā pilnībā.» (Psihologs A.Rūtenbergs)

 7. Augstākās domāšanas prasmes, bērnībā netrenētas, vēlāk grūti attīstīt, jo samazinājies attiecīgo neironu skaits.

 8. Atziņa, ka intelektuālās spējas, augstākās domāšanas prasmes var brīnišķīgi attīstītuz visai ierobežota materiāla – mūzikas bāzes ir vienreizīga. Tas nozīmē, ka vairākos citos priekšmetos nav jārūpējas un mākslīgi jācenšas izdarīt to, kas vieglāk izdarāms mūzikā. (dr.paed.J.Birzkops)

 9. PII"Saulītē" metodiskās apvienības ideju tirdziņš. Tēma : pavasaris, mātes diena.Dalījāmies savā pieredzē, katra ar 1 ideju (piemēram, deja, rotaļa, ritma instrumentu spēle utt.) - ar to, kas labi izdodas un patīk bērniem. Katrai no mums ir savs "zelta fonds…

 10. Baibas Brices kursi mūzikas skolotājām un pirmsskolas skolotājām. Kursu beigšanas apliecības saņēmušas apmēram 120 skolotājas. • 21. februārī, plkst.9.30PII "Saulīte» pilsētas un rajona pirmsskolas mūzikas skolotājām; • 27. martā un 3. aprīlī PII «Bitītē» pirmsskolas skolotājām; • 10. aprīlī «Saulītē» pirmsskolas skolotājām.

 11. Latvijā 20. gs. sākumā, skolotājam vai nu vajadzēja būt dziedātājam vai arī bija jāspēlē kāds instruments. Tāpēc Latvija vairoja savu vienīgo derīgo «izrakteni» - ģeniālas smadzenes.

 12. Liels paldies kursu vadītājai, Orff pedagoģei, komponistei Baibai Bricei!!!«Saulstarēnu» meitenes Baibai Bricei dzied un spēlē dziesmu «Vakarā» (komponiste Baiba Brice)

 13. 120 mūzikas un pirmsskolas skolotājas saka lielu paldies par atbalstu kursu organizēšanā Sandrai Gūtmanei un Ventspils pilsētas izglītības pārvaldei!!!

 14. Par godu mūsu novadnieka H. Dorbes jubilejai, 2. aprīlī, plkst.10.00, Jaunrades namā tika iestudēts teātra uzvedums „Aina ar brālīti meklē cālīti”, kurā piedalījās visi Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu bērni.

 15. «Zīlīte»

 16. “Vāverīte”

 17. «Margrietiņa»

 18. «Saulīte»

 19. «Zvaigznīte»

 20. «Pasaka»

 21. «Eglīte»

 22. «Varavīksne»

 23. «Bitīte»

 24. «Rūķītis»

 25. VB KomentāriAnda 03.04.2014, 11:49Cik priecīgas sajūtas bija noskatīties uz tik skaistiem, brīnišķīgiem tērpiem. Te bija ieguldīts ļoti liels un skaists darbs. Lai veiksme visiem tālākā darbībā!LAI JŪSUN JŪSU DARBI PATIESIZIED!

 26. 12. Aprīlī, plkst.11.00 un 13.30 kultūras namā «Mazie dziedāšanas svētki»Piedalās Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu bērni

 27. Muzicēšana – ģēniju kalve, cilvēka radošā un fiziskā mūža paildzināšanas faktors (psihoterapeitu atzinums)

 28. Nav nevienu citu tik ļoti sarežģītu intelektuālās darbības veidu, kas pamatīgi noslogotu domāšanas, uzmanības, muzikālās dzirdes, ritma izjūtas, kustību koordinācijas un emociju centrus. Muzicēšana nav niekošanās, kā viens otrs joprojām domā.

 29. 2007. g. starptautiskie pētījumi secina, ka Latvijas skolēni mācības sāk samērā labi, taču vēlāk kvalitātes celšanās apstājās un vērtēšanas skalā noslīd stipri lejup… Kāpēc? Pirmajās klasēs sekmes nodrošina vienkāršākās spējas un domāšanas prasmes, kas daudziem attīstījušās bez īpašām pūlēm. Diemžēl ar katru augstāku klasi mācību materiāls pieprasa augstākas un labākas domāšanas prasmes. • Tieši muzicēšana, mūzikas instrumentu spēle ir tā, kas piedāvā vislabāko iespēju augstāko domāšanas prasmju attīstīšanai jau no pirmajiem soļiem. • Muzicēšana, instrumentu spēle tagad ir atzīta par īstu revolūciju pedagoģijā.(dr.paed.J.I.Birzkops)

 30. Mūsu Ventspils pirmsskolas mūzikas skolotāju SAPNIS - lai katram bērnam, mūzikas nodarbībās būtu savs marakass, savs tamburīns, bungas, metalofons. • Mums ir «Mazie dziedāšanas svētki», bet mēs vēlamies, lai mums būtu arī «Mazie spēlēšanas jeb orķestra svētki»!!!

 31. Lai jūsu darbi patiesi zied!!!Paldies par uzmanību!!!