sviatok keltskej kult ry beltine 2004 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sviatok keltskej kultúry BELTINE 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sviatok keltskej kultúry BELTINE 2004

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Sviatok keltskej kultúry BELTINE 2004 - PowerPoint PPT Presentation

bethan
116 Views
Download Presentation

Sviatok keltskej kultúry BELTINE 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sviatok keltskej kultúryBELTINE 2004 Medzinárodný festival

  2. KEDY a KDE ? tradičný každoročný termín 30. apríla od 20:00 - 1. mája 2004do 12:00 h (piatok a sobota) súbežne na dvoch miestach v dvoch štátoch počas vstupu SR a ČR do EÚ • Desiaty ročník v ČR: Hrad mesta Cheb • Štvrtý ročník v SR: Hrad Červený Kameň, Častá

  3. PROGRAM • Hudba, tanec,odbornývstup archeológa, historické súboje a kuchyňa, ohňová show, jazdectvo, streľba z luku a kuší, scénický tanec, živé múzeum, keltská osada, 3D expozícia, nočné kino, výtvarné umenie, výstava obrazov, divadlo, remeslá, hry pre deti, súťaže… Priateľská atmosféra. • Účinkujú: FLOOK (GB - Írsko), THE REELIUM(PL), CURRAGOUR PIPPERS & DRUMMERS (IR), DÚN AN DORAS (CZ),CELTIC CROSS (CZ), The Bootlewash band (IR+CZ), LOCH MOR (IT), KELTIEG (SR), IRISH ROSE (SR), VRBOVSKÉ VŔBY (SR), RINCEOIRÍ(CZ), CALEDONIAN CLUB (CZ), AVALON (SR), SALTARELLO (SR), ROONAH (SR), Corvus Arma - Havrani (Slovensko), CLAN MOR ARTH (IT) a množstvo ďalších, celkom viac ako 170 účinkujúcich.

  4. Cieľová skupina(návštevníci festivalu) • Mládež – stredoškolská a vysokoškolská,… • rodiny s deťmi, zahraničné komunity v SR, • finančne dobre situovaní, flexibilní ľudia, ktorí radi skúšajú nové, trendové veci z celej Českej a Slovenskej republiky a okolitých štátov

  5. Zásah Mediálny dopad prezentácie. Celkom cca. 4000 priamych návštevníkov, + prostredníctvom masmédií odhadom 4 milióny dospelej populácie Českej a Slovenskej republiky (kvalifikovaný odhad z predchádzajúcich ročníkov).

  6. Usporiadatelia a partneri Občianske združenie KELTIEG - usporiadateľ v SR Občianske združenie Bratrstvo Keltů - usporiadateľ v ČR Občianske združenie Corvus Arma - Havrani SNM Hrad Červený Kameň Frank Delgado Promotion, Španielsko a rad tradičných aj nových domácich a zahraničných donátorov Hlavný mediálny partner: ROCK FM (SR), ATLAS.sk (SR), časopis CFT a ďalší Tradičná spolupráca s Českou televíziou - Beltine 2000 hodinový film „Procitnutí keltského archanděla“ uvedený a reprízovaný v novembri 2000.

  7. BELTINE doposiaľ podporili: The British Council v SR Veľvyslanectvo Španielského kráľovstva v ČR a SR Irské Veľvyslanectvo, Bratislava - Mestská časť Staré mesto HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. JAN BECHER SLOVENSKO, s.r.o. Hotel Management, s.r.o., DC SLOVAKIA MAHR s.r.o. TAPER SK – výroba produktov z včelieho vosku, Veľký Krtíš Praha 2000 o.p.s. Evropské mesto kultúry Credit Lyonnais Bank, Open Society Fund Praha TOI TOI, s.r.o., Pražské pivovary, a.s. a pivovary: Litovel, Kutná Hora, Louny, a množstvo ďalších

  8. Možnosti Vašej prezentácie prezentácia na tlačovej konferencii plagáty A2, letáky A6, programy a vstupenky distribuované v celej SR umiestnenie loga na pódiu (dôležité pre TV) umiestnenie loga a odkazu na našich webových stránkach slovné uvedenie Vášho produktu počas festivalu na pódiu v inzercii denníkov a magazínov, v radio promo tour uvedenie v dvoch číslach „Keltského Spravodaja“ združenia Bratrstvo Keltů a priestor u médialnych partnerov vlastná prezentácia Vášho produktu na festivale (podľa jeho charakteru) a ďalšie možnosti podľa individuálnej dohody – súťaže...).

  9. Uvažujete o podpore zavedenej a perspektivnej kultúrnej udalosti? Spojte sa s nami k úspešnej realizácii festivalu európského charakteru. Mgr. Roman Kozák, Občianske združenie KELTIEG 0905 - 716164, keltieg@keltieg.sk 02 – 5441 80 90, 5441 80 89 Mikulášska 1, 811 01 Bratislava 1 SRwww.keltieg.sk, www.beltine.sk Tomáš Křivánek Bratrstvo Keltů 0603 801370, kelt@beltine.cz Korunovační 8, 170 00 Praha 7 ČRwww.beltine.cz