slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG. BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG. Hà Nội - 2008. BÀI 8 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Yếu tố quyết định thương mại quốc tế Các mối lợi và tổn thất của nước xuất khẩu Các mối lợi và tổn thất của nước nhập khẩu Những ảnh hưởng của thuế nhập khẩu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG' - betha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BÀI GIẢNG

MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội - 2008

slide3
Yếu tố quyết định thương mại quốc tế

Các mối lợi và tổn thất của nước xuất khẩu

Các mối lợi và tổn thất của nước nhập khẩu

Những ảnh hưởng của thuế nhập khẩu

Những ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu

Những luận điểm ủng hộ hạn chế thương mại

Mục tiêu nghiên cứu

1 y u t quy t nh th ng m i qu c t
1. Yếu tố quyết định thương mại quốc tế
 • Trạng thái cân bằng của thị trường thép khi không có TM

Giá

Cung trong nước

CS

Giá cân bằng

PS

Cầu trong nước

Lượng

Lượng cân bằng

slide5

Yếu tố nào quyết định thương mại quốc tế?

 • Một nước sẽ trở thành xuất khẩu hay nhập khẩu, điều này được quyết định bởi giá thép trong nước và giá thép thế giới.
 • Nếu giá thép trong nước cao hơn?? Thấp hơn??
 • Yếu tố quyết định thương mại quốc tế: Giá thế giới và lợi thế so sánh.
2 m i l i t n th t c a n c xk nk
2. Mối lợi & tổn thất của nước XK & NK

{

 • Nước nghiên cứu là nước nhỏ, có thể nhập (xuất) khẩu bao nhiêu tuỳ ý mà không làm ảnh hưởng đến giá thế giới (là nước chấp nhận giá trên thị trường quốc tế)
 • Chất lượng hàng sản xuất trong nước và nước ngoài là như nhau

Các giả định

2 1 m i l i t n th t c a n c xk

Giá

Cung trong nước

Xuất khẩu

A

Giá sau khi có t.mại

Giá thế giới

D

B

Giá trước khi có t.mại

C

Cầu trong nước

Lượng cầu trong nước

Lượng cung trong nước

Q*

2.1. Mối lợi & tổn thất của nước XK
slide8

- Kết luận:

 • Một nước mở cửa và trở thành xuất khẩu một mặt hàng nào đó, người sản xuất hàng đó được lợi, người tiêu dùng bị thiệt.
 • Thương mại làm tăng phúc lợi quốc gia xét dưới góc độ tổng thể vì lợi ích vượt quá tổn thất.
2 2 m i l i t n th t c a n c nk
2.2 Mối lợi & tổn thất của nước NK

Giá

Cung trong nước

A

Giá trước khi có t.mại

B

D

Giá thế giới

Giá sau khi có t.mại

C

Cầu trong nước

Nhập khẩu

Lượng cung trong nước

Lượng cầu trong nước

Lượng

Q*

slide10

Kết luận:

  • Một nước mở cửa và trở thành nhập khẩu một mặt hàng nào đó, người tiêu dùng hàng đó được lợi, người sản xuất bị thiệt.
  • Thương mại làm tăng phúc lợi quốc gia xét dưới góc độ tổng thể vì lợi ích vượt quá tổn thất.
3 nh ng nh h ng c a thu nh p kh u
3. Những ảnh hưởng của thuế nhập khẩu

Giá

Cung trong nước

Thuế nhập khẩu

A

B

Giá đã bao gồm thuế

C

E

D

F

Giá chưa có thuế

G

Giá thế giới

Nhập khẩu sau thuế

Cầu trong nước

Q1S

Q2S

Q2D

Q1D

Lượng

Nhập khẩu trước khi có thuế

slide13
Kết luận:
 • Khi đánh thuế: Lượng nhập khẩu giảm xuống.
 • Tổng thặng dư của nền kinh tế giảm xuống bằng diện tích của D và F. Đây chính là tổn thất tải trọng của thuế nhập khẩu.
 • Phần diện tích F: tổn thất tải trọng do tiêu dùng quá ít.
 • Phần diện tích D: tổn thất tải trọng do sản xuất trong nước quá nhiều (hàng hoá được sản xuất ra không phải bởi những người có chi phí thấp nhất).
4 nh ng nh h ng c a h n ng ch nh p kh u
4. Những ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu

Giá

Cung trong nước

Cung trong nước + nhập khẩu

A

B

Giá khi có HN

E’

C

D

E’’

F

Giá không có HN

G

Giá thế giới

Nhập khẩu sau HN

Cầu trong nước

Q2D

Q1D

Q1S

Q2S

Nhập khẩu trước HN

slide16

So sánh ảnh hưởng của thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu:

 • Về cơ bản là giống nhau
 • Sự khác nhau duy nhất là thuế làm tăng nguồn thu của chính phủ (phần diện tích E) còn hạn ngạch tạo thặng dư cho người được cấp phép (phần E’+E”)
 • Về mặt hình học thì khoản mất không của 2 biện pháp là tương tự nhau (đều là D+F) nhưng trong thực tế, hạn ngạch có thể gây ra khoản mất không lớn hơn tuỳ theo cơ chế phân bổ giấy phép
5 nh ng lu n i m ng h h n ch th ng m i
5. Những luận điểm ủng hộ hạn chế thương mại

5.1 Luận điểm việc làm

5.2 Luận điểm an ninh quốc gia

5.3 Luận điểm ngành công nghiệp non trẻ

5.4 Luận điểm cạnh tranh không công bằng

5.5 Luận điểm bảo hộ để tạo thuận lợi cho thương lượng