Niveli i studimeve bachelor
Download
1 / 27

Niveli i studimeve: Bachelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Niveli i studimeve: Bachelor. Lënda: Etika n ë Kontabilitet dhe Auditim. Prof.dr.Muhamet Aliu. Kapitulli 1. Përgjegjësitë profesionale dhe shoqërore të kontabilistëve dhe auditorëve. Përmbajtja :. Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore Pse duhet të brengosemi për etikën Sjellja etike

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niveli i studimeve: Bachelor' - beth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niveli i studimeve bachelor

Niveli i studimeve: Bachelor

Lënda:Etika në Kontabilitet dhe Auditim

Prof.dr.Muhamet Aliu


Kapitulli 1
Kapitulli 1

Përgjegjësitë profesionale dhe shoqëroretë kontabilistëve dhe auditorëve


P rmbajtja
Përmbajtja:

Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore

Pse duhet të brengosemi për etikën

Sjellja etike

Përfitimet nga sjellja etike

Etika e dobët dhe pasojat

Ndikimi i etikës në shoqëri

Ndikimi i etikës në individ

Vendimet etike

Negocimi si veprim etik


P rgjegj sit profesionale dhe s hoq rore
Përgjegjësitë profesionaledhe shoqërore

 • Biznesi dhe profesionistët (kontabilistët, auditorët) nuk veprojnë të izoluar nga mjedisi

 • Ekziston brenda përbrenda kufijve te shoqërisë

 • Për këtë arsye ka përgjegjësi

  • Ekonomike

  • Ligjore

  • Mjedisore

  • Filantropi

  • “Etike”


Pse duhet t brengosemi p r etik n
Pse duhet të brengosemi për etikën?

 • A është etika “vetëm një trend”?

 • Pse është apo nuk është?

 • A mund të mendoni për diçka, e cila është e ligjshme por jo etike?

 • Etike por jo ligjore?

 • Industria Tobacco lobon ju bënë presion grupeve…

 • Mirë ? Keq?

 • Shërbimet profesionale të kontabilitetit dhe auditimit promovojnë rritje të fitimeve dhe cilësi të shërbimeve,…!

  • Ligjore?

  • Etike

 • Apo a duhet thjeshtë të ndalohen të gjithë duhanxhit?

 • Apo a duhet thjeshtë të ndalohen të gjitha promovimet?


Po kjo nuk zbatohet tek ne apo jo
Po kjo nuk zbatohet tek ne apo jo?

 • Pse ne duhet të lexojmë për etikën profesionale?

 • Ne të gjithë jemi të mirë, të mençur, të denjë…

  • Nuk ndikon tek ne, apo jo?

 • Gabim!

  • Jashtë këtyre mureve të fakultetit, ekzistojnë mashtrues, gangsterë, kontabilist, auditor, korruptues, politikan, rregullues të vulave, njerëz të sigurimeve dhe disa miq të këqij në përgjithësi!

  • Ne kemi nevojë për mbrojtje para se të bëhet shumë vonë!

 • A mundet dikush të jap një shembull të ndonjë situate etike në punën kontabile dhe auditueseme të cilën ne mund të ndeshemi?


Sjellja etike definicioni
Sjellja etike – Definicioni..

 • “sjellja e cila përbëhet nga principet, normat dhe standardet e praktikës në kontabilitet dhe auditim, të cilat janë të pranueshme nga shoqëria”

  "Kjo "roja publike“kërkon që kontabilisti gjatë funksionit të ruajë pavarësinë e plotë nga klienti në të gjitha kohërat, kërkon besnikëri dhe besimit të plotë ndaj publikut."Warren Burger Shefi i Drejtësisë (1984)

 • A mundet dikush të jap një definicion më të mirë apo më pak të mërzitshëm se ky?


Fushat t cilat ndikohen nga sjellja etike
Fushat të cilat ndikohen nga sjellja etike

 • Vërtetësia e të dhënave (informacionit) kontabël të pasqyrave dhe raporteve financiare

 • Dhënia e sigurisë përdoruesve të raporteve financiare

 • Reklamim

 • Siguria e Produktit

 • Përgjegjësitë e njerëzve përgjegjës

 • Reputacioni i Korporatës (apo tregtarëve të vetëm)

 • Siguria dhe Shëndeti i Stafit

 • Mjedisi


Motivi p r t qen etik
Motivi për të qenë Etik

 • Teoria klasike e ekonomisë thotë: qenjet njerëzore janë të motivuara parimisht nga interesat personale

 • Merr vendime bazuar në principet e kostove \ benefiteve (përfitimeve)

 • W.I.F.M’s (çfarë ka brenda saj për Mua…)

 • Pyetje

  • A pajtoheni?

  • A mund të jenë të motivuar nga arsyet tjera?


Gjithsesi
Gjithsesi….

 • Ekzistojnë raste (fakte) të cilat sugjerojnë që veprohet për arsye altruiste dhe morale!

  • Kthimi prapa i kuletave me para të humbura

  • Ndihmon të tjerët në raste pikëllimi

  • Dhurimi I gjakut \ organeve \ etj

  • Përmirësimi (korrigjimi) i pasqyrave financiare

  • Raportimi i drejtë për gabimet dhe lëshimet eventuale të ndoshura më herët

 • Pra, mund të veprojmë sipas dy arsyeve!


Motivimi i organizat s
Motivimi i Organizatës

 • Organizatat kanë motive të ngjashme

 • Interesa personal

  • Ikja nga procedurat ligjore

  • Ankimi ndaj legjislacionit qeveritarë

  • Mohimi i detyrimeve kriminale

  • Largimi i reputacionit të keq me konsumatorë

 • Altruistik

  • Me kontribuar në komunitet

  • Donacione vullnetare

  • Skemat për përmirësimin e mjedisit

  • Kontributndaj përdoruesve me informacione të saktë

  • Ndërgjegja për vendimin e tjetrit – çfarë do të jetë ai?


P rfitimet nga sjellja etike
Përfitimetnga sjellja Etike

 • Të jashtme

  • Ndërtonreputacion tek konsumatorët

  • Krijon besim brenda komunitetit biznesor

  • Zvogëlon Kostot e biznesit

 • Të brendshme

  • Ngritë Moralin e kolegëve

  • Rritë besimin e punëtorëve

  • Punëtorët observojnë të gjithasjelljet e kontabilistëve dhe auditorëve

  • Ata nuk do t’ju besojnë mbikëqyrësve të tyre edhe në qoftë se shohin një sjellje shumë të vogël jo etike!!!

 • A mund të mendoni për përfitime tjera?


Etika e dob t ndikimi n organizat dhe shoq ri
Etika e dobët..Ndikimi në organizatëdhe shoqëri

 • Rezultati i sjelljes joetike apo mashtruese në organizatë mund të jetë shkatërrues apo shokues!

  • Enron (Houston, Texas) 2002

  • Ngjarjet u bënë rrëmujë brenda 5 ditëve

  • Kompania e $105bn u bë e pavlefshme

  • Tregtia u suspendua nga tregu i kapitalit

  • 20,000+ punëtorë të reduktuar (në mbarë botën..)

  • Pensioni i punëtorëve i pavlefshëm

  • Firma kryesore e Kontabilitetit(Kush?) është shkatërruar

  • Drejtorët burgosen

   *marrë nga “The Smartest Guys in the Room” (Më të mençurit në dhomë) nga Bethany McLean dhe Peter Elkind


Ndikimet n organizat
Ndikimet në Organizatë

 • Shembulli 2

 • Worldcom

  • Drejtorët me vetëdije kanë rritur shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave

  • Rezultate jo të sakta(e shkruar ajo që nuk është e vërtetë)

  • Ekstra para u janë paguar menaxherëve senior

  • Janë mbuluar nga auditorët

  • Prapë drejtorët dhe auditorët burgosën

  • Dënime të rënda nga SEC për Worldcom

 • Rezultati

  • Ndryshime të mëdha në ligjet për korporata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës(U shtua ligji Sarbannes Oxley nga Senati I Shteteve te Bashkuara)!

  • Shtrëngime apo kufizime të rëndësishme sa i përket rregullave për qeverisje të firmave kontabiliste dhe auditueseklientëve të tyre


Ndikimi n shoq rin m t gjer
Ndikimi në shoqërinë më të gjerë

 • Ekonomia e tregut të lirë ndërtohet mbi besimin!

  • Tregu ngritet nga besimi dhe perceptimi i pjesëmarësve

  • Për këtë arsye humbja e besimit të investitorit shpie deri te zvogëlimi i investimit, konsumit

  • Organizatat nuk kanë dëshirë që tregu i tyre të vuaj disa dëme në kredibilitet dhe besueshmëri (pse do të investosh në një mall apo aksion kur e dinë që parat tua do të vjedhen?)

 • Njerëzit humbin punën dhe bukën e gojës

 • Pensionet bëhen të pavlefshëm

 • Veshtirsitë financiare shkaktojnë problemet shoqërore


Ndikimet n individ
Ndikimet në individ?

 • Humbja e karrierës në çoftë se merreni me çështje joetike!

 • Humbja e Statusit(pozitës)

  • Në shoqëri

  • Në familje

  • Në vendin e punës

 • Humbja e lirisë

  • Ruajtja

 • Humbja e pavarësisë ekonomike

  • Papunësi, mungesë të të hyrave, pa perspektivë…


Disa lajme t mira
Disa lajme të mira..

 • Situatat etike në punën profesionale mund të jenë të parashikueshme

 • Në një fazë të karrierës suaj mund të gjendeni para një situate ku pronari-kontraktuesi ju ofron para apo ndonjë stimulim tjetër(pushim të cilin gjithmonë e keni ëndërruar…uhh…) për të blerë produktin e tij...

  • Kjo meqë ra fjala quhet ryshfet(mitë)!!!

  • Mos të përzihet me “pagesat ndihmëse”

 • Do të jeni më të përgatitur të merreni vesh me ta kur parashikoni më herët çfarë do të ndodhë nga kjo


Nj mendim diskriminimi
Një mendim…Diskriminimi..

 • A është diskriminimi problem etik?

 • A mund të jetë delikat…

  • Në fazë e punësimit

  • Gjatë vendimeve të promovimit

  • Gjatë pushimeve nga puna

  • Depërtimi në zemër të konceptit human për drejtësi, mund të ndikojë direkt më moralin e punëtorit!!

 • A mendoni që ndikon vetëm tek qenjet njerëzore të diskriminuara?


Termi tjet r konflikt interesash
Termi tjetër.. ”Konflikt Interesash”…

 • Ryshfetet e hapura..

  • Gjëra të mira apo të këqija? Diskutoni….

  • Në çfarë bazash duhet të vendosni të blen diçka për kompaninë tuaj?

  • Çfarë mund të shkojë gabim nëse blen një produkt inferior për arsye të gabueshme?

 • Nëse punësoni një mik tuajin përkundër kandidatëve më të shquar…a fiton apo humb kompania juaj?


Si veprojm me vendimet etike
Si veprojmë me “Vendimet etike…”

 • Rreziku se mund të bëhemi shumë filozofik …

 • Mund të përqendroheni në rezultate…

  • Çfarë mund të ndodhë nëse..

  • Cili është neto bilanci i rezultateve të mira mbi të këqijat.

 • Ose, mund të përqendroheni në “Detyra dhe Principe”

  • Cila është tani detyra ime kur e di?

  • A mbështetet në parimet e drejtësisë/ndershmërisë etj

  • Patjetër, që duke ditur cila detyrë është primare ndonjëherë mund të jetë mashtruese..


8 hapat p r tu dukur etik n marrjen e vendimeve
8 hapat për tu dukur etik në marrjen e vendimeve!

 • Mos merrni vendime kur jeni të pasigurt dhe jo rehat me kërkesën..

 • Grumbulloni faktet

 • Definoni çështjet etike

 • Identifikoni grupet e ndikuara

 • Identifikoni rezultatet

  • Rezultatet afatgjata përballë atyre afatshkurtra

  • Rezultatet simbolike

  • Rezultatet e fshehta

 • Identifikoni obligimet

 • Merrni parasysh karakterin dhe ndershmërinë tuaj

 • Mendoni në mënyrë kreative për veprimet potenciale

 • Kontrolloni ndjenjat e brendshme


Goditja v rsh llyese
Goditja vërshëllyese…

 • Si mjet të fundit, njeriu etik(mashkull apo femër) vendos kur mjaftë është mjaftë… koha për të komunikuar me media apo këdo që dëgjon!

 • Është qëndrim I guximshëm. Është vendim etik ....por..

  • Cilat janë rezultatet e goditjes vërshëllyese?

  • Kur të goditni? Filloni betejat…

  • Kujt ti tregoni? Mbikëqyrësve, menaxherëve, shokëve, familjes, shtypit, Kombeve të Bashkuara..

   Dhe cilat janë benefitet potenciale?


V rsh llima e cila nuk sht d gjuar mjaft me rezultate tragjike
Vërshëllima e cila nuk është dëgjuar mjaftë…me rezultate tragjike

 • Sfiduesi Katastrofal 1986

  • O unaza të nxjerra në shitje dështuan pas 90 sekondave të nisjes

  • Humbja totale e orbitës dhe ekipit

 • Nga hetimi bëhet e ditur që …

  • Nënkontraktorët ishin të brengosur për dështimin dhe vigjilencën, e NASA për interesat e saj pas regjistrimeve të ulëta të përkohshme në Florida

  • E mbuluar nga vendimet e dobëta/joetike dhe interesat kanotiere gjatë nisjes

 • A e mësojë NASA mësimin?


5 aspekte t sjelljeve etike
5 aspekte të sjelljeve etike rezultate tragjike

Ndershmëria: Trajtoi të tjerët ashtu si ki qef të tjerët me të trajtua ty

Serioziteti: Konsumatori duhet të llogarit që ju dhe produkti apo shërbimi juaj do të jetë në rregull

Mirësjellja: Bëhu I sjellshëm, miqësor dhe I dashur

Respekt: Konsideroi njerëzit tjerë si të vlefshëm dhe të rëndësishëm

Komunikimi: Trego respekt për të tjerët dhe vetveten duke përdorur gjuhën e duhur

Module 12


Negocimi sht p r kompromis
Negocimi është për kompromis rezultate tragjike

Mbaj në mend!

 • Negocimi është për kompromis, jo për “fitore”

 • Kompromisi është ofrimi I disa gjërave për të marrur diçka që dëshiron

 • Personi tjetër që negocioni nuk është armiku

 • Negociatat më të mira janë ato “fitues/fitues” marrëveshje

  Mund ti hupësh të gjitha duke mos dhuruar pak


Rregullat p r negocim
Rregullat për negocim rezultate tragjike

 • Vendosi qëllimet dhe organizoi mendimet

 • Vendos se ku e keni kufirin dhe mos e tejkaloni

 • Vendose vetveten në pozitë të tyre dhe vendos se cila është mënyra më e mirë për të negociuar

 • Mos bisedoni për shuma të parave deri në kohën kur është e obligueshme


Rregullat p r tu mbajtur n mend gjat negociatave
Rregullat për tu mbajtur në mend gjatë negociatave rezultate tragjike

 • Lejoni personin tjetër që ta thotë Çmimin I pari

 • Qetësia është një mjetë I rëndësishëm

 • Mendo para se ti përgjigjesh pyetjes.

 • Bëhu I gatshëm për kompromis

 • Tento me marr vendim. Thënia “JO” është më e mirë në kohë afatgjate se sa thënia “NDOSHTA”

Module 7