mm n sistemi bask lanm konak laboratuvar yakla imi
Download
Skip this Video
Download Presentation
İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Prof. Dr.Özay Arıkan Akan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Alt solunum yolu mikrobiyolojisi. TANI ( taklitçi klinik durumlar ) ETKENİN TESPİTİ ( Klinik/radyolojik bulgular

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI' - bertille-marley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mm n sistemi bask lanm konak laboratuvar yakla imi
İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI

Prof. Dr.Özay Arıkan Akan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı

alt solunum yolu mikrobiyolojisi
Alt solunum yolu mikrobiyolojisi
 • TANI(taklitçi klinik durumlar)
 • ETKENİN TESPİTİ(Klinik/radyolojik bulgular

etkene spesifik değil)

 • TEDAVİ BAŞARISI(atipik mikroorganizmalar,

antibiyotik direnci)

 • EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİN TOPLANMASI
laboratuvar tan s
Laboratuvar tanısı

Mikrobiyolojik yaklaşım

 • Mikroskopi
 • Kültür (kan, balgam ve solunum yolu sıvıları)
 • Serolojik testler
 • Nükleik asit amplifikasyon testleri (ör. PZR)
mikrobiyoloji laboratuvar
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Hızlı
 • Güvenilir
 • Tekrarlanabilir
 • Kesintisiz hizmet.
slide5
KALİTELİ HİZMET

Doğru örnek

Doğru yerden

Doğru teknikle

Doğru zamanda

Doğru miktarda

 • Doğru transport sistemine
tan s n rlar
Febril nötropenik hastaların en az %75’inde akciğer tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.Tanı sınırları
mmunbask lanm hastada laboratuvar tan da problemler
Örnek alımı zor (klinik silik, genel durum bozuk)

Nötropenik ise PNL yok

Flora bakterileri etken olabilir

Nazlı ve dirençli bakteriler görülebilir

Serolojik antikor yanıtı iyi değil

İmmunbaskılanmış hastada laboratuvar tanıda problemler
etkenler
Bakteri I.grup

S.pneumoniae

H.influenzae

M.catharalis

Gram negatif basiller

Enterobactericeae

Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

S.aureus

nonfermenterler

Bakteri II grup.

Nocardia,

Legionella,

M.pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae,

Mycobacterium tuberculosis

Nontuberküloz mikobakteriler

Mantar türleri:

Candida,

Aspergillus,

Cryptococcus,

Zygomycetes grubu ,

Pneumocystis jirovecii

Dematiaceous molds

Fusarium- Scedosporium-

Geothricum candidum.-

Trichosporon

Viral etkenler:

RSV- influenza-parainfluenza

Adenovirus

coronavirus,

metapneumovirus,

Herpes virusler

Parazitler:

Strongloides stercoralis

Toxoplasma gondii

Enterocytozoon bieneusi

Etkenler
slide11
ARADIĞINI BİLMEYEN

BULDUĞUNU ANLAYAMAZ

kan k lt rleri
İmmunsupresse hasta pnömonilerinde %15-30 pozitif

Özellikle bakteriyel etyolojinin ön planda olduğu

Febril nötropeni,

Kalp akciğer transplantasyonları erken dönemi

Kan kültürleri

CollinBA, Clin Infect Dis N Am 1998

slide13
Manuel ve otomatize kan kültürü sonuçları karşılaştırılması

Klinik çalışma, 1442 kan kültürü seti. %16,14 örnek pozitif

Zaman(saat)

Saleh, A.F. et al. 8th ECCMID 1997

drarda antijen
İdrarda antijen
 • L.pneumophilaserogrup1:
 • Duyarlılık %70-90, özgüllük %99-100
 • S.pneumoniae
 • duyarlılık %72-80, özgüllük %90-95
 • Histoplazmozveblastomikozyöntem ELİSA
solunum yolu rnekleri
Nazofaringeal sürüntü

ve aspiratlar

Balgam

Viral infeksiyon, M.pneumoniae ve Chlamydophilia tanılarında

Solunum yolu örnekleri
standart balgam incelemesi gram boyama ve k lt r
Avantajları

KOLAY

HIZLI

UCUZ

Dezavantajları

Balgam çıkaramama

ÜSYF BULAŞI (%20-25)

Bazı mo.lara yetersiz

İncelemesi uzmanlarca

Standart balgam incelemesiGram boyama ve Kültür
 • Uygun örnek- uygun transport
 • Red kriterleri
 • P. jirovecii, M. tbc ve bazı bakteriler için indüklenmiş balgam örneği
 • İmmunsupresse hastalarda entübe ise endotrakeal aspirat spontan yerine balgam yerine geçer.
slide18
Baughman RP et al In:Pulmonary infections

in immunocompromised patients, 2009

pn moni tan s nda invaziv y ntemler
Bronkoskopik

Standart bronş lavajı

BAL

PSB (korunmuş fırça ile örnekleme)

Nonbronkoskopik

Trakeal / transtrakeal aspirasyon

Kör korunmuş fırçalama

Kör korunmuş bronş lavaji

Teleskopik kateterle distal hava yolu aspirasyonu

Biyopsi (kapalı plevra, transtorasik, torakoskopik ve torakotomik)

Avantajları

Distal hava yollarına ulaşır

Duyarlılık ve özgüllük yüksek?

Kantitatif kültürler ile tanısal standardizasyon sağlar

Dezavantajları

Uygulama zorluğu

Pahalı

Lokal anesteziklerin antibakteryel etkisi

Endikasyonlar ?

Tekrarlanabilirliği ?

(Sınır değerlere dikkat)

Komplikasyonlar

Pnömoni tanısında invaziv yöntemler
mmunokompromize hastalarda pn moni tan s
İmmunokompromize hastalarda pnömoni tanısı

Baughman RP et al In:Pulmonary infections

in immunocompromised patients, 2009

mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
 • Direk yayma (ARB)
 • Kültür: klasik:(4-8 hafta) altın standart,
 • Seroloji ?
 • PZR

Balgam örnek sayısı:

Ardışık 2 örnekte tanı %95

Value of examining three acid-fast

bacillus sputum smears for diagnosis

of pulmonary tuberculosis. J Clin

Microbiol 2000; 38:4285

nvaziv aspergillozisde tan
İnvaziv Aspergillozisde tanı
 • Galaktomannan antijen (serum ve BAL)
 • 1-3)-B-D-glukan
 • PZR: duyarlılık % 45-93 özgüllük %72-100

Galaktomannan

 • GMI >0.5 duyarlılık %100 özgüllük %97.5
 • Metaanaliz: duyarlılılık %79 özgüllük %86
 • Sıklık: haftada iki kez
 • Hasta grubu: hematolojik malignensi ve allogeneik KİT nötropenik hastalarda
 • BAL’dakiduyarlılık serumdanyüksek (%85-100 vs %73- 83)

Wheat LJ, Walsh T. Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2008

Klont R CID 2004

beta glukan
Beta glukan
 • Panfungal? -Zygomycosis and Cryptococcosis-
 • Aspergillus -Candida ayırımı yapamaz
 • ECIL 2010
 • Maliyet
 • Yalancı pozitif reaksiyonlar
ad