slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜNİTE TANITIM SUNUSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜNİTE TANITIM SUNUSU

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

ÜNİTE TANITIM SUNUSU - PowerPoint PPT Presentation

bertha
327 Views
Download Presentation

ÜNİTE TANITIM SUNUSU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÜNİTE TANITIM SUNUSU

  2. İÇİNDEKİLER

  3. ÜNİTE ÖZETİ

  4. ÖĞRENME AMAÇLARI

  5. ÖPTS SORULARI Temel soru Yuvarlak dönerse Ünite Dünya yuvarlaktır ve döner İçerik sorusu Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçları nelerdir? Dünyanın kaç türlü hareketi vardır? Dünyanın günlük hareketinin sonuçları nelerdir? Dünyanın yıllık hareketinin sonuçları nelerdir?

  6. 21.YY BECERİLERİ 1)Öğrenme ve Yenilenme Becerileri A) Yaratıcılık ve Yenilenme 1- Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirlerimle somut ve yararlı yardımlarda bulunurum 2- Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek B)Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 1- Sistemler arası ilişkileri anlamak 2- Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek 3- Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek C)İletişim ve İşbirliği 1- Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek 2- İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

  7. 2-Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri A)Bilgi Okur-yazarlığı • 1-Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili • düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde Değerlendir • mek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak B)Medya Okur-yazarlığı • 1-Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özel • likleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak • 2-İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve • bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç • ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek

  8. C)Bilgive İletişim Teknolojileri (ICT)Okur-yazarlığı • 1-Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere tekonolojiyi araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak 3)Yaşam ve Meslek Becerileri • A)Esneklik ve Uyum • 1-Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak • 2-Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak • B)Girişimcilik ve Öz-Yönelim • 1-Kendi anlayışını ve öğrenme gereksisinimlerini gözlemlemek • 2-Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak • 3-Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve • tamamlamak • 4-Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek

  9. C)Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler • 1-Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak • 2-Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak 3-Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak D)Üretkenlik ve Sorumluluk • 1-Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin, işe zamanında gelmek • ve güvenilir olmak) • 2-İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve • hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak E)Liderlik ve Sorumluluk • 1-Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek • 2-Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek • üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak

  10. KAYNAKÇA 1. http://www.cografya.biz/2. http://www.cografya.tv/3. http://www.cografyaciyiz.com/4. http://www.cografyadersi.com/5. http://www.cografyadersim.com/6. http://www.cografyakulubu.com/7. http://www.cografyalar.com/8. http://www.cografyam.net/9. http://www.cografyam.org/10.http://www.cografyamiz.com/11. http://www.cografyamiz.net/12.http://www.cografyaogretmenim.org/13. http://www.cografyasaati.com14. http://www.cografyatutkudur.com/