slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja otwierająca badanie pn. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja otwierająca badanie pn.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Konferencja otwierająca badanie pn. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Konferencja otwierająca badanie pn. „Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit”. Czym jest kapitał społeczny?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja otwierająca badanie pn.' - berny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencja otwierająca badanie pn.

 • „Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit”
slide2

Czym jest kapitał społeczny?

Kapitał społeczny to swoisty potencjał zgromadzony w społeczeństwie, a także w jednostkach tworzących to społeczeństwo, w postaci instytucji, norm, zachowań. Tworzy on podstawę do budowania opartych m.in. na zaufaniu relacji społecznych, które sprzyjają współpracy, kreatywności oraz wymianie wiedzy, a w dalszej perspektywie przyczynia się do osiągania celów, który poszczególne jednostki nie byłyby w stanie realizować samodzielnie ze względu na brak możliwości i odpowiednich sił. Kapitał społeczny to w istocie swoista synergia sił tkwiących w poszczególnych jednostkach. Oznacza to że efekt pracy kapitałów zebranych jednostek jest większy od sumy sił i możliwości tkwiących w poszczególnych jednostkach.

slide3

Czym jest kapitał społeczny?

Kapitał społeczny jest podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego, którego jednym z najważniejszych przejawów jest istnienie silnie rozwiniętego tzw. trzeciego sektora, tj. organizacji pozarządowych, które działają w sferze non-profit. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest zatem silnie osadzony we wzroście kapitału społecznego. Kapitał społeczny można rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach, które silnie oddziaływają na siebie wzajemnie.

slide4

Kapitał społeczny w Polsce

Poziom zaufania interpersonalnego w krajach Europy – badanie EuropeanSocialSurvey 2004

slide5

Kapitał społeczny w Polsce

Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców (Polska i województwa) w latach 2005-2011

slide9

Kto i co będzie badane?

 • Analiza danych zastanych dotyczących informacji nt. kapitału społecznego, m.in. danych statystycznych, istniejących opracowań etc.
 • Aktywiści, pracownicy i wolontariusze organizacji non-profit działających na terenie województwa podlaskiego (PAPI, N=400)
 • Zogniskowane wywiady grupowe z ekspertami z wybranych, ze względu na zaawansowanie działalności organizacji pozarządowych typu non-profit
 • Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi i organizatorami działalności NGOs, szefami platform wspomagających działania organizacji pozarządowych, głównymi (strategicznymi) darczyńcami i sponsorami działań organizacji pozarządowych non-profit oraz osobami zaangażowanymi w realizację strategii rozwoju województwa
slide10

Kto i co będzie badane?

 • Wywiady telefoniczne z mieszkańcami województwa podlaskiego (N=1023)
 • Ankiety internetowe z młodzieżą z województwa podlaskiego (N=603)
 • Studia przypadków istniejących organizacji pozarządowych
 • Badanie etnograficzne działań wybranych organizacji pozarządowych typu non-profit w zakresie rozwoju kapitału społecznego
slide12

Dziękujemy za uwagę!

Instytut Badawczy IPC

ul. Ostrowskiego 30

53-238 Wrocław

Tel. 71/7949249

E-mail biuro@instytut-ipc.pl

www.instytut-ipc.pl