regresivn zm ny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regresivní změny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regresivní změny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Regresivní změny - PowerPoint PPT Presentation


 • 702 Views
 • Uploaded on

Regresivní změny. -nekróza, gangréna, dekubitus, atrofie. Regresivní změny. Regresivní změny jsou změny buněk a tkání, spojené se snížením jejich životaschopnosti: nekróza, atrofie, metabolické změny (dystrofie). Nekróza -odumírání buněk i přítomnost mrtvých buněk v organismu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Regresivní změny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regresivn zm ny

Regresivní změny

-nekróza, gangréna, dekubitus, atrofie

regresivn zm ny1
Regresivní změny
 • Regresivní změny jsou změny buněk a tkání, spojené se snížením jejich životaschopnosti: nekróza, atrofie, metabolické změny (dystrofie).
 • Nekróza

-odumírání buněk i přítomnost mrtvých buněk v organismu.

-může postihnout jen jednotlivé buňky, ale i celé orgány.

Makroskopicky je rozlišována koagulační nekróza a kolikvační nekróza.

slide4

Koagulační nekróza - suchá, tužší, nažloutlá-infarkt myokardu.

 • Zvláštní formou je kazeózní nekróza (sýrovitá)-má vzhled mazlavého smetanového sýra, vyskytuje se výhradně u TBC.
 • Kolikvační nekróza- nekrotické ložisko je rozměklé, dochází ke zkapalnění (mozek, mícha)-označována též slovem-malacie
 • Fibrinoidní nekróza-postihuje vazivo,které se mění na bezstrukturní hmotu.(autoimunitní on. vaziva- revmatizmus, kožní onem., záněty tepen.
 • Hemoragická nekróza- infarkt plic-ložisko je výrazně prokrvácené
dal osud nekrotick ho lo iska
Další osud nekrotického ložiska
 • Při zachování života klienta dochází v místě nekrózy k zánětu-mikrofágy a makrofágy odstraňují nekrózu.
 • Poté vzniká jizva-prorůstání fibroblastů (IM)
 • Kazeifikační nekróza-zvápenatění nekrotického ložiska, odbourání nekrózy-vznik dutiny-pseudocysty
gangr na sn t
Gangréna-snětˇ
 • A) suchá (mumifikace)
 • B) vlhká
 • C) plynatá
 • Ad a)vzniká z nekrotické tkáně, která vysychá, ztrácí vodu, takže se neuplatní hnilobné bakterie.

Postihuje hlavně DK u pacientů s DM, končetiny jsou suché, černé, tuhé, tvrdé.

 • Ad b)v nekrotické tkáni se množí hnilobné bakterie, které produkují sirovodík. Tkáň nepříjemně nasládle páchne, je měkká, špinavě zelená. Je uložena v hloubce.
 • Ad c)objevuje se většinou u hlubokých zranění, když je anaerobní infekce zavlečena do nekrózy. Původce- escherichiacolli, clostridia, streptokoky-tvoří plyn, který vytváří dutinky v parenchymatózních orgánech
dekubitus prole enina
Dekubitus-proleženina
 • Vzniká u nehybně ležících nemocných, příčinou je stlačení kožní a podkožní tkáně podložkou proti kosti.
 • Začíná jako zčervenání kůže, někdy se tvoří puchýře, pokožka se olupuje, nakonec vzniká nekróza kůže a podkoží.
 • V oblasti pánve je nekróza sekundárně infikována močí, stolicí a vzniká vlhká gangréna, ohrožující život.
 • Prevence vzniku dekubitů je základní činnost sestry.
atrofie
Atrofie
 • Atrofie je zmenšení původně velkých orgánů, tkání, buněk. Jejich následkem často vznikají poruchy funkce.
 • Dělení: prostá-zmenšení buněk
 • numerická- snižování počtu buněk
 • hypoplazie-nedokonalý vývin orgánu
 • Příčiny: fyziologická- brzlík, hypofýza.
 • stařecká-postihuje všechny orgány vč. svalů, kostí, kůže, meziobratlových plotének.
 • Z nedostatku výživy-nádorová kachexie
 • Z tlaku –tlak protézy na dáseň, uzávěr močovodu-hydronefróza, atd..
 • Z nečinnosti-sádrový obvaz
 • Z nervových příčin-sval bez motorické inervace
opakov n pro ky
Opakování pro žáky
 • 1. Přesně vysvětli pojem „nekróza“.
 • 2. Makroskopicky lze rozlišit dva druhy nekróz, jaké to jsou?
 • 3. Jaký druh nekrózy je typický pro nemoc TBC?
 • 4. Jaký druh nekrózy je typický pro revmatismus?
 • 5. Jaká snětˇ je typická pro klienty postižené DM postihující dolní končetinu? Popiš ji.
 • 6. Jak se nazývá gangréna provázející hluboká poranění? Popiš ji.
 • 7. Vysvětli pojem atrofie.
 • 8. Napiš 5 důvodů jejího vzniku.
 • 9. Napiš alespoň 6 ošetřovatelských preventivních opatření zabraňujících vzniku dekubitů.
citace
Citace
 • MAČÁK; MAČÁKOVÁ. Patologie. Praha: GradaPublishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0785-3.
 • STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Olomouc: Epava, 2001, ISBN 80-86297-06-3.
 • Obr.1:AUTOR NEZNÁMÝ. Nekróza [online]. [cit.15.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekr%C3%B3za
 • Obr.2:CREATIVE COMMONS. Gangréna [online]. [cit.15.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gangr%C3%A9na
 • Obr.3:CREATIVE COMMONS. Atrofie [online]. [cit.15.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atrofieh