2 1 pengenalan struktur organisasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.1 Pengenalan Struktur Organisasi PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi - PowerPoint PPT Presentation


 • 1413 Views
 • Uploaded on

Klien. Penasihat. Organisasi Pengurusan Projek. Pengurusan Projek Dalaman (In House). Pengurusan Projek Dalaman dan Luaran sepasukan (In house & External). Pengurusan Projek Luaran (External). Organisasi untuk rekabentuk dan pembinaan. Tradisional. Pengurusan. Reka dan Bina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 1 pengenalan struktur organisasi

Klien

Penasihat

Organisasi Pengurusan Projek

Pengurusan Projek Dalaman (In House)

Pengurusan Projek Dalaman dan Luaran sepasukan (In house & External)

Pengurusan Projek Luaran (External)

Organisasi untuk rekabentuk dan pembinaan

Tradisional

Pengurusan

Reka dan Bina

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Rajah variasi organisasi pengurusan projek (Turner A, 1990)

Turnkey package

deal

Sequential single

stage tendering

Accelerate stage tender

Construction management

Design & manage

Design

Build

Develop

construct

Management contracting

2 1 pengenalan struktur organisasi2

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

5 proses pengorganisasian

Menyenaraikan aktiviti kerja

Pembahagian kerja

Pengagregatan kerja (jabatan)

Penyelarasan kerja

Pengawasan & pengorganisasian kerja

2 1 pengenalan struktur organisasi3

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

3 jenis organisasi

Organisasi Fungsian

Organisasi Matrik

Orgaisasi Projek

2 1 pengenalan struktur organisasi4

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Organisasi Fungsian

Kaedah tradisi (perbankan, industri, syarikat)

Kedudukan individu jelas – jabatan / unit

Tugas / fungsi individu – ikut polisi / kedudukan dlm struktur

Kedudukan individu – ikut kemahiran / fungsi

Ketua akan mengawasi, mengarah dan mengawal pencapaian setiap individu dlam organisasi

2 1 pengenalan struktur organisasi5

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Organisasi Fungsian

Ciri-ciri utama

Arahan dari atas ke bawah (vertical line of command)

Maklumbalas dari bawah ke atas

Struktur organisasi adalah rigid

Hierarki adalah jelas

2 1 pengenalan struktur organisasi7

PENGURUS BESAR

Jabatan Pemasaran

Jabatan Undang-Undang & Pentadbiran Tanah

Jabatan Perancang Korporat

Jabatan Kewangan

Jabatan Audit

Jabatan Pengurusan Projek & Rekabentuk

Jabatan Ukur Bahan

Jabatan Pembangunan & Pengeluaran

Unit Procurement

Jabatan Pentadbiran & Sumber Manusia

Unit Pengurusan Projek

Unit Rekabentuk

Jabatan Perancang Bandar & Pembangunan Industri

Unit Pembangunan (teknikal)

Unit Pengeluaran

Unit Sumber Manusia

Unit Pentadibiran

Unit Kualiti & ISO

Unit Latihan

KETUA EKSEKUTIF

Perunding Luar

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Fungsian

2 1 pengenalan struktur organisasi8

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Organisasi Matrik

Organisasi matrik telah dihasilkan dari gabungan ciri-ciri organisasi fungsian dan organisasi projek. Apabila satu organisasi mengendalikan beberapa projek di satu masa dan juga melibatkan projek yang besar organisasi matrik adalah cadangan yang sesuai.

2 1 pengenalan struktur organisasi10

PENGURUS BESAR

Pengurus Purchasing

Pengurus Plant/Materials

Pengurus Kewangan

Pengurus Services

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Tanggungjawab projek

Pengurus Projek A

Tanggungjawab projek

Pengurus Projek B

Struktur Organisasi Matrik

Tanggungjawab projek

Pengurus Projek C

Tanggungjawab

fungsian

Tanggungjawab

fungsian

Tanggungjawab

fungsian

Tanggungjawab

fungsian

2 1 pengenalan struktur organisasi11

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Organisasi Projek

Ciri-ciri yang ada pada organisasi ini, kuasa diterajui oleh pengurus projek. Integrasi di antara kepakaran yang ada dalam organisasi lebih efektif dan kuasa pengurusan projek ke atas semua unit/bahagian/jabatan diberikan kepada pengurus projek.

2 1 pengenalan struktur organisasi13

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Projek

2 1 pengenalan struktur organisasi14

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Klasifikasi Projek Pembinaan

2 1 pengenalan struktur organisasi15

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

5 Cara pembinaan dilaksanakan

bersambung

2 1 pengenalan struktur organisasi16

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Cara pembinaan dilaksanakan

(sambungan)

2 1 pengenalan struktur organisasi17

Dibuat sepenuhnya

oleh pemilik

Pemilik

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Kakitangan Pembinaan

Cara pembinaan dilaksanakan

Pengarah Projek

Tenaga Kerja Pembinaan

2 1 pengenalan struktur organisasi18

Hanya pengurusan dibuat oleh pemilik

Pemilik

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Kakitangan Pembinaan

Cara pembinaan dilaksanakan

Pengarah Projek

Sub Kontraktor

Tenaga Buruh (diupah)

2 1 pengenalan struktur organisasi19

Pembinaan Melalui Kontraktor Utama

Pemilik

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Firma Rekabentuk

Kontraktor Utama

(penyeliaan)

Cara pembinaan dilaksanakan

Sub Kontraktor

Tenaga Kerja Kontraktor

2 1 pengenalan struktur organisasi20

Kontrak Turnkey

Pemilik

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Firma Rekabentuk / Pembinaan

Cara pembinaan dilaksanakan

Kontraktor Utama

Tenaga Kerja Pembinaan

Sub Kontraktor

2 1 pengenalan struktur organisasi21

Kontrak Pengurusan Pembinaan

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Pemilik

Cara pembinaan dilaksanakan

Firma Rekabentuk

Pengurus Pembinaan

Firma Pembinaan

proses pengurusan projek kitar hayat

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Pengurusan projek pada asasnya bermula daripada peringkat idea hingga siap. Pengurus projek mesti terlibat dari peringkat awal sehingga projek dapat disiapkan. Pembinaan sebuah projek adalah rumit kerana sifatnya yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Tahap projek berubah daripada idea/konsep, kajian kemungkinan, perlaksanaan sehingga siap.

proses pengurusan projek kitar hayat23

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

 • Peringkat Idea (Planning)
 • Peringkat idea berlaku dalam perancangan pangkal untuk mengenal pasti keperluan pembinaan sebuah projek. Konsep permulaan/ idea akan digunakan untuk kajian kebolehlaksanaan serta keterangan pendek kemampuan yang diperlukan, gambaran proses dan seumpamanya. Proses mengenal pasti adalah seperti berikut :
  • 1. Periksa semua pilihan dan buat pilihan yang paling utama
  • 2. Periksa keperluan
  • 3. Kenal pasti kedudukan dalam perancangan korporat
  • 4. Apakah had projek yang akan dibiayai
proses pengurusan projek kitar hayat24

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Peringkat Kajian Kemungkinan (Feasibility Analysis)

Kajian Kemungkinan akan mempertimbangkan kesesuaian proses, keperluan ruang, dan kemungkinan penggunaan rekabentuk piawai. Sekiranya kajian ini mendapati cadangan tidak boleh dilaksanakan contohnya dari segi kejuruteraan, cadangan akan dikembalikan ke bahagian permulaan untuk dikaji selidik semula. Carta alir proses kajian kemungkinan ditunjukkan oleh Rajah 2.5.

proses pengurusan projek kitar hayat25

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Mula projek/idea

Project Initation

Nilai matawang

Penjadualan

Belanjawan

Permintaan Pasaran

Program disemak semula kerana tidak praktikal

Step 1

Carta alir proses kajian kemungkinan

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Perlu laksana

Tidak

Ya

sambungan

Rekabentuk???

Rekabentuk????

proses pengurusan projek kitar hayat26

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

sambungan

Program disemak semula kerana tidak praktikal

Perlu laksana

Tidak

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Ya

Rekabentuk/ kejuruteraan konseptual dan strategi projek

Reakbentuk atau parameter tertentu tidak bersesuaian

Pelan awalan/

kasar projek

Anggaran projek (Kos & fasa)

Dapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan tertinggi

Sediakan rekabentuk terperinci

diluluskan

Step 2

Carta alir proses kajian kemungkinan

proses pengurusan projek kitar hayat27

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

 • Kajian Kemungkinan mempunyai beberapa peringkat:
 • Rekabentuk / Kejuruteraan Konseptual
 • Startegi Projek
 • Anggaran
 • Kelulusan
proses pengurusan projek kitar hayat28

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Peringkat Kajian Kemungkinan

Rekabentuk/kejuruteraan Konseptual

Tahap ini bertujuan membentuk gambarajah proses awal, susun atur awal, siasat kegunaan rekabentuk piawai dan merumuskan garis asas rekabentuk atau arahan rekabentuk.

proses pengurusan projek kitar hayat29

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Peringkat Kajian Kemungkinan

 • Strategi Projek
 • Dalam strategi projek, penilaian akan dibuat terhadap :
 • Rekabentuk dibuat sendiri atau diserahkan kepada
 • kontraktor
 • Penyelidikan bekalan bahan, iaitu bahan dibekalkan
 • sendiri atau oleh Kontraktor
   • Jumlah kontrak yang digambarkan dan fasa yang akan
   • dijangkakan
   • - Program keseluruhan projek
   • - Penetapan skop projek dan merumuskan pelan projek
proses pengurusan projek kitar hayat30

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Peringkat Kajian Kemungkinan

 • Anggaran
 • Anggaran dibuat untuk mendapatkan :
 • - Ketetapan anggaran yang diperlukan
 • Keterangan pembiayaan : jadual, model, hasil dan lain
 • lain
 • Penubuhan pangkalan data bagi merekodkan informasi
 • masa lepas dan masa kini.
 • - Kos pakej-pakej dan anggaran simpanan
proses pengurusan projek kitar hayat31

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Peringkat Kajian Kemungkinan

 • Kelulusan
 • Kelulusan adalah tahap akhir dalam kajian kemungkinan di mana satu jawatankuasa pengurusan tertinggi akan menimbangkan perkara-perkara berikut sebelum diberi kelulusan :
   • - Penilaian kewangan
   • - Keterangan pembiayaan : jadual, modal, hasil dll
   • - Penilaian akhir pilihan
   • - Membuat pilihan utama dan mengesyorkan
proses pengurusan projek kitar hayat32

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Rekabentuk terperinci

Jawatankuasa meluluskan rekabentuk dan perincian

Rekabentuk tidak lengkap

Pengukuran kuantiti & Anggaran harga kontrak

Penyediaan dokumen

Mesyuarat sebelum tender dan penerimaan tender

Menilai tender

Kelulusan Ahli jawatankuasa perlantikan kontraktor

Perlantikan kontraktor

Pembinaan dimulakan

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

Carta alir proses pelaksanaan projek

Tidak

Ya

Setuju

proses pengurusan projek kitar hayat33

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

 • 4 Peringkat Proses Perlaksaan
 • Rekabentuk Kejuruteraan
 • Persedian Tender dan Penilaian Tender
 • Persetujuan Perbelanjaan
 • Pentadbiran
2 1 pengenalan struktur organisasi34

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

 • Rekabentuk Kejuruteraan
  • - Persetujuan spesifikasi rekabentuk terperinci
  • - Perlaksanaan rekabentuk
  • - Persediaan lukisan tender dan jadual bahan
  • - Merekodkan perubahan daripada permulaan skop dan laporan
  • - Kerap mengadakan mesyuarat kaji semula rekabentuk

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi35

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Persediaan tender dan penilaian tender

- Persediaan spesifikasi kontrak dan persetujuan syarat kontrak

- Persediaan bil kuantiti

- Anggaran nilai kontrak

- Tender dikeluarkan dan adakan mesyuarat serta penilaian

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi36

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Persetujuan perbelanjaan

- Mengesyorkan kontraktor

- Penilaian harga kontrak terakhir yang mungkin

- Mendapatkan persetujuan untuk perbelanjaan

- Lukisan pembinaan dikeluarkan dan tetapkan kontrak

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi37

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Pentadbiran

- Pengawalan harga dan kualiti kerja

- Merekodkan sebarang perubahan

- Kerap mengadakan penilaian dan persetujuan harga

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi38

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Peringkat Penyiapan

Peringkat penyiapan adalah peringkat pembinaan di mana kerja-kerja pemasangan dijalankan dan prestasi projek di awasi. Berikut adalah proses kerja untuk penyiapan.

- Pemasangan/ pembinaan

- Persetujuan kerja

- Mengawasi prestasi projek

- Kerap mengadakan mesyuarat kemajuan dengan kontraktor

- Penyerahan/ commissioning

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi39

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

 • Peringkat atau proses penyerahan
 • 1. Commissioning/ Penyerahan untuk operasi melalui 3 fasa;
 • - Pre Commissioning – pemeriksaan setiap unit tanpa bebanan untuk
 • memastikan setiap komponen di pasang dengan betul
   • - Mula/ start –up – Sistem diuji terhadap keupayaan tanggungan (kapasiti)
   • - Percubaan / Trials –Pengukuran hasil keluaran (output) dengan kapasiti
   • Objektif utama penyerahan operasi bertujuan :
   • - Membuktikan keupayaan yang diramalkan
   • - Mendapatkan mode operasi yang memberi keuntungan
   • - Untuk pemeriksaan dan kelulusan
   • - Mengenalpasti halangan dan bahaya
   • - Melatih operator
   • - Untuk menyediakan pembayaran akhir

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)

2 1 pengenalan struktur organisasi40

IDEA

KAJIAN KEMUNGKINAN

PERLAKSANAAN

PENYIAPAN

Peringkat atau proses penyerahan

2. Pembetulan Rekabentuk

Perlu disebabkan rekabentuk dan spesifikasi kerja yang tidak lengkap atau

perubahan terpaksa dibuat untuk penyesuaian dengan keadaan sebenar di

tapak. Penyediaan As-Built Drawing.

3. Latihan staf

Perlu untuk kemudahan operasi, selenggaraan dan sokongan teknikal.

4. Perjanjian Selenggaraan

Menjadi tanggungjawab kontraktor untuk selenggara sebarang kecacatan

(defects) selagi dalam tempoh perjanjian.

5. Sijil siap kerja dikeluarkan

Klien bersetuju untuk mengambil alih projek dan tempoh masa kecacatan

bermula.

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)