VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007 - PowerPoint PPT Presentation

berk-calhoun
vi ro n k odborn mezin rodn konference real estate market autumn 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007
70 Views
Download Presentation

VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VI. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market Autumn 2007 Ing. Petr Illetško MBA

  2. Koncentrace realitních kanceláří – vývoj na trhu realitních služeb část 1. • Tuzemský realitní trh není kontrolovaný téměř žádnými legislativními pravidly • Realitních činnost je činnost volná • Díky postupu neprofesionálních realitních kanceláří došlo k poškození dobrého jména celé branže a tím i nedůvěra lidí k realitním kancelářím (praktiky typu: vykrádaní nabídek, stahovaní cizích fotografií, nabízení pod cenu majitele apod….) • Přibývá tzv. obyvákových realitních makléřů (zprostředkovatelů) • A ubývá středních společností na trhu, které válcují velké společnosti a svou cenou za služby nejsou schopni konkurovat malým zprostředkovatelům • Většina klientů prodává svou nemovitost formou neexklusivní spolupráce, nebo a to ještě častěji bez smlouvy tkz. Na dobré slovo • ACRK moc nefunguje a nepodporuje zpřehlednění realitního trhu

  3. Koncentrace realitních kanceláří – vývoj na trhu realitních služeb část 2. – řešeni problému • Dvoustupňová koncese pro realitní kanceláře a realitní makléře • Uzákonit prodej pouze přes exkluzivní smlouvu, která bude mít jasně dané zásady (jako např. platnost smlouvy, výpovědní podmínky, právní zodpovědnost RK • Povinnost realitních kanceláří přeškolovat makléře na nové změny na realitním trhu

  4. Růst cen nemovitostí (Praha a regiony) • V letošním roce jsme v Praze zaznamenali nárůst cen o 6% • Nejvíce to byly cihlové byty v širším centru Prahy jako je například Žižkov, Nusle či Troja • Stagnaci cen zaznamenáváme v okrajových částech Prahy v panelových bytech v částech jako Petrovice či Měcholupy apod. • Mezi regiony s největším nárůstem cen patří Frýdek-Místek, kde od začátku roku zaznamenáváme nárůst cen až o 70 % • Dále je to pak Ostravský, Brněnský a Královehradecký region • Naopak je tomu v Ústeckém, nebo Jihlavském regionu, kde v mnoha lokalitách zaznamenáváme i mírný pokles

  5. Zákazník a jeho preference v blízké budoucnosti (změny požadavku klienta) • Dostupnost a to jak MHD tak i automobilem do centra měst • Zajímavé funkční architektonické řešení a dispozice bytů a co největší variabilita při výběru standardů u novostaveb • Možnost parkování • Rezidenční vybavenost, služby rezidentům za rozumné měsíční náklady, (ostraha, dětské hřiště, odpočinkové plochy, atd.) • Vhodné umístění stavby do stávající výstavby a zaleně • Kvalitní facility management • Výnosy z domů ( umistění reklamy, pronájem střechy pro telekomunikační účely apod.)