slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nederlands in de wereld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nederlands in de wereld

play fullscreen
1 / 22

Nederlands in de wereld

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Nederlands in de wereld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nederlands in de wereld Linde van den Bosch Lentecyclus Brussel, 20 mei 2009

 2. Gebruikers van het Nederlands 15 miljoen Nederlanders, 6 miljoen Vlamingen, 500.000 Surinamers 22 miljoen sprekers totaal Zweeds (9 miljoen), Grieks (15 miljoen), maar… Mandarijn (ruim 1 miljard), Hindi (0,5 miljard)

 3. Nederlandse Taalunie De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname hun krachten bundelen in dienst van de Nederlandse taal.

 4. Taalgebruiker centraal In de samenwerking tussen de overheden staan bij alle activiteiten de belangen van de taal- gebruiker voorop. De Taalunie wil ervoor zorgen dat alle Nederlands- sprekenden hun taal in zo veel mogelijk situaties op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.

 5. Uitgangspunten • Taalgebruiker én taal • Taal voor alle domeinen, in alle functies • Taal met gelijkwaardige variëteiten • Taal tussen andere talen; meertaligheid is noodzakelijk

 6. Beleidsterreinen • Taal • Literatuur en lezen • Onderwijs Nederlands • binnen het taalgebied • buiten het taalgebied • Europa

 7. Onderwijs Nederlands buiten het taalgebied • Taalunieverdrag • Werkterreinen • Taaluniebeleid • Activiteiten

 8. Taalunieverdrag Artikel 3 Tot de doelstellingen van de Taalunie behoren de gemeenschappelijke bevordering van de studie en de verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in het buitenland (lid d)

 9. Werkterreinen • Niet-universitair onderwijs Nederlands in de aangrenzende taalgebieden • Universitaire neerlandistiek

 10. Niet universitair onderwijs • Duitsland: • NRW:  200 VO-scholen,  22.000 leerlingen;  20 BO-scholen,  400 leerlingen • Nedersaksen:  40 VO-scholen,  3.300 leerlingen • Noord-Frankrijk: 100 scholen,  8000 leerlingen • Franstalig België: 4.500 docenten,  350.000 leerlingen

 11. Universitaire neerlandistiek Afdelingen Nederlands in 40 landen o.a. • Europa bijna alle landen • Azië Indonesië, Japan, China, Zuid-Korea, Maleisië • N-Amerika VS, Canada • Z-Amerika Argentinië • Afrika Zuid-Afrika, Marokko (2009)

 12. Universitaire neerlandistiek • Circa 200 universiteiten • Circa 15.000 studenten (excl. bronnentaal en afrikanistiek) • Circa 700 docenten (overwegend niet-Nederlandstalig) Waarom Nederlands studeren? Mooie taal, bijvak Germanistiek, historische banden, economische motieven en arbeidsmarkt, EU, culturele belangstelling (schilderkunst, literatuur)

 13. Uitgangspunten Taaluniebeleid • Verzelfstandiging zowel inhoudelijke als personeel • Professionalisering • Lokale stafleden • Relatie universitaire neerlandistiek binnen en buiten taalgebied verstevigen • Sterke betrokkenheid universiteit

 14. Beleidsinstrumentarium • Subsidies aan universiteiten en platforms (transparant en maatwerk) • Centrale inhoudelijke ondersteuning (via Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal in Brussel)

 15. Universiteiten Startsubsidie Basissubsidie Projectsubsidie Beurzen … Platforms Werking Gastdocenten Bijeenkomsten Zomercursussen Subsidies

 16. Taaluniecentrum NVT Centrale inhoudelijke ondersteuning via Taaluniecentrum NVT • Certificaat Nederlands als vreemde taal (diverse examens) • Nascholing docenten • Zomercursussen studenten • Bevordering onderzoek • Nederlands in aangrenzende taalgebieden

 17. Samenwerkingspartners • Verenigingen (AANS, COMENIUS, DOEN, SAVN, …) • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) • …

 18. Europa • Institutionele kwesties • Europese Federatie Nationale Instellingen voor Talen (EFNIL)

 19. EFNIL • Conferenties • Website • EFNILEX • European Language Monitor (ELM)

 20. Voorbeeld European Language MonitorGebruik nationale taal dan wel Engels bij 10 grote bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden en Nederland Jaar- Vergaderen Website Interne comm. verslag leiding homepage hoofdvestiging Fr Fr 10 9 8 9 En 0 1 2 1 Du Du 9 9 10 9 En 1 1 0 1 It It 10 10 10 10 En 0 0 0 0 Zw Zw 9 4 9 9 En 1 6 1 1 Nl Nl 3 6 2 2 En 7 3 8 8 Bron: onderzoek Taalunie 2003-2004

 21. Kalender 2009 • Zomercursussen Zeist, Hasselt, Gent • Docentencursussen • Zomercursus Literair Vertalen • Colloquium IVN • Advies Raad over neerlandistiek • New York 400