DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR

play fullscreen
1 / 9
DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR
208 Views
Download Presentation
berit
Download Presentation

DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR 1. PİSAGOR BAĞINTISI A b2=a2+c2 C(dikkenar) b (hipotenüs) . C B a (dik kenar)

  2. Bazı Özel Dik Üçgenler (3,4,5) dik üçgeni D Bir dik üçgenin dik kenarlarından birisi 3’ün diğeri 4’ün katı ise, hipotenüs 5’in katıdır. 5k 3k Örneğin; dik kenarları 3 ve 4 olan bir dik üçgenin hipotenüsü 5tir. 6 ve 8 ise hipotenüs 10 9 ve 12 ise hipotenüs 15 15 ve 20 ise hipotenüs 25tir. . E 4k F

  3. (5,12,13) , (7,24,25) ve (8,15,17) dik üçgenleri A N D 13k 17k 25k 5k 8k 7k . . . B C V Y 12k E F 15k 24k (5,12,13) Örneğin; dik kenarları 10,24 ise hipotenüs 26dır. (7,24,25) Örneğin; dik kenarları 14,48 ise hipotenüs 50dir. (8,15,17) Örneğin; dik kenarları 16,30 ise hipotenüs 34dür.

  4. (45,45,90) dik üçgeni A İkizkenar dik üçgende hipotenüs, dik kenar uzunluklarının katına eşittir. 2 450 a 2 a Örnek: Dik kenar uzunlukları 5cm ise hipotenüs kaç cm’dir? A . 450 B C a 450 2 5 5 . 450 C B 5

  5. (30,60,90) dik üçgeni A (300,600,900) üçgeninde 300lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüsün yarısına, 600lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu ise hipotenüsün yarısının katına eşittir yada 300lik açının katı diyebiliriz. 300 2a a 3 3 3 . 600 A B C ABC dik üçgeninde c açısının ölçüsü ve b kenarının uzunluğu ne kadardır? a . 8 3 8 Örnek: 600 300 B C 16

  6. 2.Öklid Bağıntıları A Yükseklik bağıntısı h2 = p . k Dik kenar bağıntıları  b2 = k . a c2 = p . a a . h = b . c . c b h . C B p k a

  7. ÖRNEK: Şekildeki üçgende a, b, c, ve h değerlerini bulunuz. h2=k.p h2=9.16 h2=144 h = 12 a=16+9 a=25 A . c=? b=? h=? . C b2=k.a b2= 9.25 b2= 225 b=15 B 16 9 c2=p.a c2=16.25 c2=400 c=20 H a=?

  8. Şekildeki BAC üçgeninde IBHI= 8 cm Ve IHCI= 2 cm ise; aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? ÖRNEK: A . b=? c=? h=? . C 2 • c>h>b • b>c>h • c>b>h • h>c>b B 8 H

  9. ÖRNEK: Yandaki ABC üçgeninde, s(A)=90 ve s(H)= 90 dır. IEHI= 6cm ve IHFI 9cm olduğuna göre; f,p,e ve d kaç santimetredir? D p e H f . 9 6 . F E d