eskoslovensk republika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Československá republika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Československá republika

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Československá republika - PowerPoint PPT Presentation

berget
124 Views
Download Presentation

Československá republika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2. března 2013 VY_32_INOVACE_090301_Ceskoslovenska_republika_DUM Československá republika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. Československá republika vznikla díky prohře Rakousko-Uherska v první světové válce a rozhodnutí velmocí uspořádat nově střední Evropu, a to vytvořením samostatných národnostních států. Už během války se podařilo českým elitám distancovat od Rakouska-Uherska, a dokonce vytvořit vojenské jednotky bojující proti Rakousku-Uhersku. Československé legie měly asi sto tisíc vojáků a především jejich činnost v Rusku byla vysoce spojenci ceněna. vznik

 3. Kromě kompaktního území Čech, které díky horám nikdy neřešilo svůj rozsah, připadla novému státu Morava, část Slezska, Slovensko a později Podkarpatská Rus. Původní členění na Země česká, moravská, slezská, slovenská a podkarpatoruská bylo roku 1928 změněno sloučením moravské a slezské na Zemi moravsko-slezskou. Největší problémy byly s vymezením hranic mezi Slovenskem a Maďarskem a bojovalo se i s Polskem o Těšínsko. území

 4. Rozdělení Československé republiky na země Obr. 1

 5. Československý stát byl prohlášen republikou a ústava byla přijata v roce 1920. V čele státu stál prezident, který měl mít spíše reprezentativní funkci, což ovšem T.G. Masaryk jako silná osobnost nedodržoval. Volby byly všeobecné, volily i ženy, rovné, tajné a přímé, většina vlád byla koaličních a v případě krize nastoupila poměrně často vláda úřednická. Nejvlivnější byly strany agrární a sociálně demokratické. Přečtěte si celý článek o významném čs. politikovi R. Beranovi a zapamatujte si jméno jeho předchůdce v čele agrární strany. Politické uspořádání

 6. Velký znak Československé republiky Obr. 2

 7. Československá republika byla mnohonárodnostním státem, kde žili Češi, Slováci, oficiálně označováni za národ Československý s 8,8 mil., Němci 3,1 mil., Maďaři 745 tisíc, Rusíni a Ukrajinci 461 tisíc,, Židé 180 tisíc, Poláci 75 tisíc, Romové a další. Oficiální místa zastávala dost problematickou ideu jednotného národa Československého a státním jazykem byl také jazyk československý. Národnostní menšiny měly na svou dobu vcelku dobře zajištěny svá práva. Národnostní poměry

 8. Národnostní poměry v Československu Zhlédněte část pořadu Historie. cs Češi a Němci za 1. republikyod 16:01 do 19:27 minut a zapamatujte si, kterého dne a měsíce roku 1919 došlo v Sudetech k protičeskému povstání. Obr. 3

 9. Československo těžilo z toho, že české země byly průmyslově rozvinuté. Slovensko patřilo mezi agrární země a Podkarpatská Rus byla už vysloveně zaostalá. Úspěšnou měnovou reformou zvládli poválečnou inflaci, pozemkovou reformou přerozdělili půdu velkostatku a posílili střední třídu a sociálními reformami (osmihodinová pracovní doba, podpora v nezaměstnanosti, zavedení nemocenské) otupili sociální konflikt. Velmi těžce ale zasáhla ČSR hospodářská krize a nepodařilo se ji překonat po celá 30. léta. hospodářství

 10. Konec Československa a Územní ztráty na Mnichovské konferenci (září 1938) a po ní 1 – připadlo Německu 2 – připadlo Polsku 3 – připadlo Maďarsku 4 – okupovalo Maďarsko v březnu 1939 Poslechněte si část pořadu Zrcadlo od 17:04 do 21:30 minut o krizi v září 1938 a zapamatujte si, koho zastupoval Hitler kromě Maďarska. Obr. 4

 11. Přihlaste se kliknutím na odkaz Národní knihovna do databáze Národní knihovny České republiky a zadejte vyhledávání slov nebo slovního spojení, které je názvem tohoto výukového materiálu, s názvy a jmény autorů vyhledaných titulů na první stránce budete pracovat v křížovce. Odborná literatura

 12. Klikněte na níže uvedený odkaz křížovky a křížovku vyplňte. Po vyplnění nahlaste vyučujícímu počet dosažených procent (scóre), prohlížeč zavřete. Křížovka – Československá republika Křížovka – Československá republika

 13. Obr.1: Súbor:PrvníČeskoslovenská republika.SVG - Wikipédia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-03-02]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika.SVG Obr.2: Soubor:Czechoslovakia COA large.svg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-03-02]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovakia_COA_large.svg Obr.3: Soubor:RČs. Poměry národnostní.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-03-02]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:R%C4%8Cs._Pom%C4%9Bry_n%C3%A1rodnostn%C3%AD.jpg Použité zdroje

 14. Obr.4: File:Münchner abkommen5+.svg – WikimediaCommons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-03-02]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlikez: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%BCnchner_abkommen5%2B.svg?uselang=cs Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010. Křížovka byla vytvořena v programu Hot Potatoes 6 http://hotpot.uvic.ca/ Použité zdroje