daisy en leeshulpjes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daisy en leeshulpjes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daisy en leeshulpjes

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

Daisy en leeshulpjes - PowerPoint PPT Presentation

berget
160 Views
Download Presentation

Daisy en leeshulpjes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daisy en leeshulpjes Ervaringen in Bree en Heusden-Zolder

 2. Bree

 3. Doelstellingen • Gebruikers zo lang mogelijk toegang tot lezen en leeservaringen geven. • Breese bibliotheek wil slechts intermediair zijn.

 4. Doelgroepen • Senioren • Kinderen en jongeren met dyslexie • Leerlingen secundair onderwijs • Iedere geïnteresseerde gebruiker

 5. Projecten • Rondleidingen met als thema leeshulpjes en daisy • Daisyproject • Workshops secundair onderwijs

 6. Rondleidingen met als thema leeshulpjes en daisy • Wie: • Seniorenraad • Seniorengroepen • Individuele gebruikers • Gehandicaptenadviesraad • individuele begeleiders

 7. Daisyproject Doelstelling Leerkrachten overtuigen om leerlingen daisyboeken te laten lezen wanneer het om de leeservaring gaat. Gaat het echter om het leestechnische dan eenvoudige kinder- en jongerenboeken laten lezen.

 8. Daisyproject Wie? • Basisonderwijs • Secundair onderwijs • Ouders en leerkrachten

 9. Daisyproject Hoe? • Leeshulpjes getoond • Daisy uitgelegd aan de hand van powerpoint • Spreker over dyslexie bij ouders

 10. Workshops secundair onderwijs Doelstelling: Leerlingen laten kennismaken met leeshulpjes en daisy zodat ze deze kennis hebben en kunnen verspreiden.

 11. Workshops secundair onderwijs Wie? • Leerlingen uit richtingen humane, sociaaltechnisch, kinderopvoeding,… • Dus alle leerlingen die met mensen werken

 12. Workshops secundair onderwijs Hoe? • 1 lesuur • Leeshulpjes en daisyboeken tonen • Gekaderd in lessenpakket, in samenspraak met leerkracht.

 13. Andere kanalen • Individuele gebruikers • Onderdeel van rondleidingen

 14. Individuele gebruikers • Huisartsen • Gebruikers die materialen halen voor senioren • Intermediairs: rusthuizen,

 15. Onderdeel van rondleidingen • Verenigingen • Ouders en kleuters • …

 16. Resultaten • Daisy wordt niet extra uitgeleend. • Aantal gebruikers hebben leeslatjes, loepen, daisytoestel gekocht,… • Gebruikers en ook niet-gebruikers vragen info omdat ze het gehoord hebben van… • Werk van lange duur We zijn tevreden.

 17. Heusden-Zolder

 18. Dag Levenslang Leren: • infonamiddag over leeshulpmiddelen en leesproblemen • 22 november 2008 • In het kader van de Seniorenweek • Promotie van de daisyspeler

 19. Wie is uitgenodigd? • Professionele hulpverleners: de medewerkers van de dienst Thuiszorg van het OCMW • Personeel van het Dagverzorgingscentrum De Brug • Animatoren van rusthuizen • Ziekenzorgafdelingen • De bibliotheekbezoeker

 20. Samenwerking, overleg met • Thuiszorg • Dagcentrum • Seniorencentrum De Zandloper

 21. Ondersteuning en advies door: • Blindenzorg Licht en Liefde; Zicht op cultuur • Blindenzorg Licht en Liefde; Blind D Mobiel • Blindenzorg Licht en Liefde; Regio Limburg Kuringersteenweg. • Kamelego • Luisterpuntbibliotheek • Kobavision (Leopoldsburg) • Integra (firma in Leuven vlakbij Heverlee-station)

 22. De organisatie van de dag: • Voormiddaggedeelte (professionelen) in 4 groepen opgesplitst: 2 van 8 à 10 en 2 van 10 à 12 • Namiddaggedeelte van 14 tot 17 uur. Met koffie/cake en taart • Alle items kwamen in de voor- en namiddag opnieuw aan bod.

 23. Programmapunten • Wat is slechtziendheid? • Wat heeft de bib te bieden? • Toelichting bij de daisyspeler • Bezoek aan de infotafel in de bib • Bezoek aan de Blind D Mobiel

 24. Wat is slechtziendheid? • Ervaringsdeskundigen lichten het probleem van slechtziendheid toe en geven tips voor de omgang met slechtzienden. • Demonstratie van hulpmiddelen die het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

 25. Wat heeft de bib te bieden? • Alle materialen van het daisyproject: • Leeshulpmiddelen • daisyspelers

 26. Toelichting bij de daisyspeler • Uitleggen van de werking

 27. Bezoek aan de infotafel in de bib • Organisaties stellen hulpmiddelen tentoon. • O.a. telefoons, sprekende rekenmachine, aangepaste klok, keukenmaterialen en leesloepen allerhande.

 28. Bezoek aan de Blind D Mobiel

 29. Partners: KOBA Vision

 30. Partners: Integra

 31. Evaluatie van deze dag: geslaagd • opzet ok • veel van opgestoken, vooral door bibmedewerkers • Doelgroep: terecht senioren en niet jongeren (hebben andere kanalen o.a. via het onderwijs) • Samenwerking met de partners is noodzakelijk en verrijkend. • Zwak punt: bib is niet toegankelijk voor slechtzienden:pc’s, loepen voor krantenlezers,…

 32. Evaluatie van daisyspeler • 10 toestellen: • 2 via provincie • 4 aangekocht om aan rusthuizen te geven • 4 van rusthuizen gekregen • Uitleencijfers: • Daisyspeler: 19 • Daisyboeken: 78

 33. Gematigd positief • Voor jongeren te ouderwets: alternatieven • Rusthuizen: te moeilijk voor de meeste mensen. Mensen wellicht te oud. • Bibliotheek is enkel doorgeefluik naar Luisterpunt.