Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
509 PowerPoint Presentation

509

104 Views Download Presentation
Download Presentation

509

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Z přetěžkého kříže, který nesl Pán, strom života stal se plody obtěžkán. Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.

  2. 2. Na cestě tam k němu v zaslíbenou zem prosme, ať nás chrání Pán svým pokojem. Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.

  3. 3. Dnem i nocí na nás všechno žaluje - přece smíme slyšet: Dokonáno je! Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.

  4. 4. Díky, že nám Pán dal v světle spočinout. Přísná jeho milost, milostivý soud. Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.

  5. 5. Nad samu až propast tlačí tíha vin, přece smíme slyšet: rád ti odpustím. Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.

  6. 6. Z přetěžkých dřev kříže, která proklel svět, strom života stal se - plodů bezpočet. Kyrie eleison, v prach se vracíme: všechny z hrobů svoláš k trůnu slávy své.