introduktion till preparationsl ra tandfyllningar del ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II. Álfheiður Ástvaldsdóttir. Preklinisk cariologi del II. Dagens förel äsning Kurslitteratur Preparationsprincip Kursens upplägg Preparationer som ingår i del II Torrläggning med kofferdam Morgondagens föreläsning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II' - bendek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion till preparationsl ra tandfyllningar del ii

Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II

Álfheiður Ástvaldsdóttir

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preklinisk cariologi del ii
Preklinisk cariologi del II

Dagens föreläsning

 • Kurslitteratur
 • Preparationsprincip
 • Kursens upplägg
 • Preparationer som ingår i del II
 • Torrläggning med kofferdam

Morgondagens föreläsning

 • Alternativa matrissystem – komplicerad matrisläggning

Samföreläsning med DBM

 • Materialval
 • Fyllningsteknik
 • Puts och polering

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kurslitteratur
Kurslitteratur

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kurslitteratur1
Kurslitteratur

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kurslitteratur2
Kurslitteratur

Álfheiður Ástvaldsdóttir

varf r restaurerar vi ett kariesangrepp
Varför restaurerar vi ett kariesangrepp?

Kavitering

Bakterierna har invaderad dentinet och vi kan inte få kariesprogressionen att avstanna

Álfheiður Ástvaldsdóttir

var uppkommer kariesangreppen
Var uppkommer kariesangreppen?

Álfheiður Ástvaldsdóttir

att t nka p vid preparationer
Att tänka på vid preparationer
 • Kariesfrihet - dentin-emalj gränsen

- Infekterad dentin/demineralisering

Álfheiður Ástvaldsdóttir

vad t nker vi p vid preparationer
Vad tänker vi på vid preparationer

Öppna tillräckligt mycket för att komma åt angreppet

Álfheiður Ástvaldsdóttir

vad t nker vi p vid preparationer1
Vad tänker vi på vid preparationer
 • När utsträckningen av preparationen är bestämd dvs när:
  • Dentin-emalj gränsen är kariesfri
  • Tillräcklig öppning för att komma åt kariesangreppet

=> Slutföra kariesexkaveringen (stegvis kariesexkavering)

Álfheiður Ástvaldsdóttir

vad t nker vi p vid preparationer2
Vad tänker vi på vid preparationer
 • Resistans av kvarvarande tandsubstans
  • tunna väggar/kuspar riskerar att frakturera
  • Krympningen av fyllningsmaterialet kan ge mikrofrakturer runt fyllningen

Måste tas hänsyn till i kavitetsdesignen men också i fyllningstekniken

Álfheiður Ástvaldsdóttir

vad t nker vi p vid preparationer3
Vad tänker vi på vid preparationer
 • Rententivt form – mindre viktigt för kompositfyllningar än t.ex amalgamfyllningar som inte bondar till tandsubstansen

Makrorention - Mikrorentention

Parallella/divergerande väggar ger makroretention

Bonding ger mikrorentention

Kanskärning ger ökat yta emalj och ökar därmed mikrorententionen

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preparationer viktigt
Preparationer – viktigt!
 • Spara tandsubstans
 • Tänka konservativt – designa konservativt
 • Seal mellan fyllning och prep => borra tillräckligt => dentin-emalj gränsen utan demineralisering
 • Resistans av kvarvarande tand – kommer tunna kuspar att frakturera ?

Álfheiður Ástvaldsdóttir

viktigt prep av approximal l da
Viktigt –prep av approximal låda

Lämna en tunn emalj-lamina för att skydda granntanden

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preparationer var l gger vi prepgr nserna
Preparationer – var lägger vi prepgränserna ?

Helst i emalj => bäst bonding av materialet

Inte rekommenderad att ta bort all emalj gingivalt även om underliggande dentin har varit karierat (b)

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preparationer var l gger vi prepgr nserna kontakt mellan t nderna ppna eller spara
Preparationer – var lägger vi prepgränserna?Kontakt mellan tänderna – öppna eller spara?
 • Kariesangreppets utsträckning – spara om det går
 • Lättare att få bra kontaktpunkt på fyllningen
 • Patientens kariesaktivitet –predilektionsställe för karies

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kursens uppl gg
Kursensupplägg
 • Prekliniskcariologi del I
  • 22 april till 29/30 april
  • 4 pass förvarjegrupp
  • Handledningförhelagruppen
  • Handledarecirkulerar – respekterakösystemet
 • Prekliniskcariologi del II
  • 5maj/ 6 maj till 3 juni/ 4 juni
  • 14 pass förvarjehalvkurs
  • Handledningför halva gruppen - 7 pass förvarjegrupp
  • 3 resttillfällen
 • Prekliniskcariologi del III
  • Hösttermin 2013
  • 3 pass förvarjegrupp

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preklinisk cariologi del ii1
Preklinisk cariologi del II
 • Övningarna görs på käkar monterade i fantomhuvud
 • Alla preparationer och puts/polering av fyllningar görs med vattenkylning
 • Torrläggning medkofferdam för alla fyllningar
 • 11 preparationer/fyllningar - 14 pass
 • Handledning under 7 av 14 pass (information om fördelning av pass finns på kurswebben)

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kvalitetsbed mning av fyllningar
Kvalitetsbedömning av fyllningar

Tillfredsställande:

R= Romeo Utmärkt klinisk kvalitet

S= Sierra Acceptabel klinisk kvalitet

Inte acceptabel

T= Tango Klinisk kvalitet, där fyllningen bör göras om, repareras eller

korrigeras av förebyggande skäl

V= Victor Klinisk kvalitet, där fyllningen måste göras om, repareras eller

omedelbart åtgärdas, då skada redan föreligger pga

brister i behandlingen

Álfheiður Ástvaldsdóttir

praktiska vningar del ii
Praktiska övningar del II
 • 26 MO OD kl IIkomposit
 • 27 OL kl II komposit
 • 15 MODB kl II komposit
 • 46 MODL kl II komposit
 • 41 M     kl III komposit
 • 31 M     kl III komposit
 • 12 MI  kl IV komposit
 • 13 MI  kl IV komposit
 • 36 B    kl Vglasjonomer
 • 37 L   kl Vglasjonomer

Álfheiður Ástvaldsdóttir

26 mo od
26 MO OD
 • Borra inte genom obliqueridge/kristatransversa
 • Öppna upp kontaktpunkt gingivalt/buckalt/palatinalt
 • Kontaktpunkt bredare distalt än mesialt

Álfheiður Ástvaldsdóttir

27 op
27 OP
 • Borra rundformiga preparationer i distal fossan och palatinalafossan
 • Borra ner i fissuren mellan de två preparationerna med spetsig diamant – skall fyllas med flytande kompositmaterial

Álfheiður Ástvaldsdóttir

15 modb
15 MODB

Álfheiður Ástvaldsdóttir

46 modl
46 MODL

Álfheiður Ástvaldsdóttir

23 di
23 DI

Álfheiður Ástvaldsdóttir

1 6 b glasjonomer
16 BGlasjonomer
 • Glasjonomer materialet bondar kemiskt till tandsubstansen
 • Ets och bond används inte
 • Tandsubstansen förbehandlas med tubulicid/conditioner

Álfheiður Ástvaldsdóttir

slide30
37 L

Álfheiður Ástvaldsdóttir

torrl ggning med kofferdam
Torrläggning med kofferdam

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kofferdam
Kofferdam
 • Fördelar
 • Underlättar att hålla torrt
 • Ökar insyn
 • Skyddar patientens svalg
 • Skyddar patientens läppar-kind-munbotten o.s.v.
 • Nackdelar
 • Vissa patienter upplever det obehagligt
 • Kan vara svår att få på plats, framför allt för klass V fyllningar
 • Tidskrävande?

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kofferdam h lt ng
Kofferdam - håltång

Álfheiður Ástvaldsdóttir

slide34

Klammer

molarer

premolarer

ÖK incisiver

UK incisiver

Álfheiður Ástvaldsdóttir

slide36

z

UK molar placeras på mittlinjen

Álfheiður Ástvaldsdóttir

slide37

ÖK incisiver placeras 3-4 cm från kofferdamens kant

Kofferdamens mittpunkt

Álfheiður Ástvaldsdóttir

mall f r kofferdamh lningen
Mall för kofferdamhålningen

Álfheiður Ástvaldsdóttir

klammer och klammert ng
Klammer och klammertång

Álfheiður Ástvaldsdóttir

klammer ligaturtr d
Klammer – ligaturtråd!

Álfheiður Ástvaldsdóttir

s tt klammern p plats tanden bakom den preparerade tanden eller f rsta molaren
Sätt klammern på plats – tanden bakom den preparerade tanden eller första molaren

Álfheiður Ástvaldsdóttir

s tt kofferdamen ver klammern
Sätt kofferdamen över klammern

Álfheiður Ástvaldsdóttir

str ck kofferdamen p ramen
Sträck kofferdamen på ramen

Álfheiður Ástvaldsdóttir

ta bort kofferdamen
Ta bort kofferdamen

1.

2.

3.

Álfheiður Ástvaldsdóttir

kofferdaml ggning
Kofferdamläggning

FILM – kofferdamläggningi fronten

FILM – kofferdamläggning i molarområdet

Álfheiður Ástvaldsdóttir

preklinisk cariologi del ii2
Preklinisk cariologi del II

Viktigt

 • Respektera kösystemet!!
 • Utnyttja alla pass maximalt
 • Ta del av informationen på kurswebben

Álfheiður Ástvaldsdóttir