slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Fáze projektu a jeho životní cyklus. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně. RIPR. Proč životní cyklus projektu? Tak trochu opakování. Řešení projektů je součástí širšího kontextu života organizace (systému) Rysem projektů je neurčitost Lépe je rozdělit projekt do několika fází

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně' - benard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fáze projektu a jeho životní cyklus

Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

pro ivotn cyklus projektu tak trochu opakov n

RIPR

Proč životní cyklus projektu? Tak trochu opakování
 • Řešení projektů je součástí širšího kontextu života organizace (systému)
 • Rysem projektů je neurčitost
 • Lépe je rozdělit projekt do několika fází
 • Souhrn všech fází projektu je životní cyklus projektu
 • Každá fáze je má mít charakteristické výstupy (dokumenty, dodávky…)
 • Liší se podle typu projektu a typu organizace
p echod do dal f ze ivota projektu

RIPR

Přechod do další fáze života projektu?
 • Vhodné po ukončení jedné etapy přejít teprve do další
 • Dodržení tohoto pravidla povede k lepšímu propojení řešených projektů s průběžnou činností dané organizace
 • Koncepční fáze (fáze iniciace projektu)
 • Zahájení projektu
 • Plánování projektu
 • Realizace projektu (včetně jeho ukončení)
 • Vyhodnocení projektu
ot zky k minul p edn ce

RIPR

Otázky k minulé přednášce
 • Vyjmenujte charakteristické rysy projektu
 • Jaké jsou základní fáze řízení projektu
 • Rozdíl mezi ukončením projektu a vyhodnocením projektu
 • Kdo může hodnotit projekt
 • Jaká je úloha projektové kanceláře
koncep n neboli inicia n f ze p edprojektov f ze

RIPR

Koncepční neboli iniciační fáze (předprojektová fáze)
 • Žádost o iniciaci projektu se zdůvodněním cílů a přínosů,
 • Sestavení logického rámce (zpracuje iniciátor projektu),
 • Předprojektová úvaha,
 • Studie proveditelnosti, jež má za úkol zjistit, jestli má řešení projektu smysl a jestli je proveditelné,
 • Předběžný velmi hrubý odhad nákladů.
 • Dokumenty: žádost o iniciaci projektu, LR, studie proveditelnosti, hrubý rozpočet
zah jen projektu projektov f ze

RIPR

Zahájení projektu (projektová fáze)
 • Vytvořit seznam členů projektového týmu
 • Seznámení týmu se všemi iniciačními dokumenty
 • Stanovení pravidel spolupráce a komunikace v týmu
 • Seznámení týmu s komunikačním portálem (zprostředkuje komunikaci managementu společnosti a managementu projektu)
 • Seznámení členů týmu s hrubým LR

Dokumenty:

 • Identifikační listina projektu, anotace projektu, seznam členů a rolí projektového týmu, pravidla komunikace, jmenování manažera projektu.
pl nov n projektu

RIPR

Plánování projektu
 • Rozpracování LR v týmu
 • Vypracování strukturované WBS minimálně do třech úrovní,
 • Zpracování závislostí při plnění úkolů (síťová analýza),
 • Vypracování matice odpovědnosti,
 • Zpracování časového odhadu,
 • Přesnější odhad nákladů na základě WBS,
 • Zpracování počáteční analýzy rizik

Dokumenty:

 • WBS, síťový graf, kritická cesta, rozpočet, analýza rizik
realizace projektu

RIPR

Realizace projektu
 • Zpracování směrného plánu
 • Kontrolování kvality projektu při jeho realizaci
 • Kontrolování stavu rizik v projektu
 • Ukončení projektu

Dokumenty:

 • Směrný plán, zprávy o provedení prací, zpráva o stavu projektu od členů týmu.
vyhodnocen projektu poprojektov f

RIPR

Vyhodnocení projektu (poprojektová f.)
 • Vypracování post-implementační zprávy
 • Vypracování hodnotící zprávy
 • Vypracování zprávy o přínosech projektu pro sponzora projektu – jen speciální výstup
 • Vyhodnocení různých dotazníků podle charakteru projektu

Dokumenty:

 • Hodnotící zpráva, vyhodnocení dotazníku
zen rozsahu projektu a k tomu slou c n stroje mana era

RIPR

Řízení rozsahu projektu a k tomu sloužící nástroje manažera
 • Struktura rozpisu prací
 • Pracovní příkazy
 • Plán řízení rozsahu
 • Analýza požadavků
 • Řízení změn rozsahu
zen asu projektu

RIPR

Řízení času projektu
 • Ganttovy diagramy
 • Síťové diagramy (grafy) projektu
 • Analýza kritické cesty
 • Metoda PERT
 • Plánování kritického řetězu
 • Revize milníků
zen rizik projektu

RIPR

Řízení rizik projektu
 • Plán řízení rizik
 • Matice pravděpodobností a důsledků
 • Hodnocení rizik
 • Simulace
 • Sledování deseti nejrizikovějších položek
 • Expertní posouzení
 • Metoda RIPRAN
oblasti poznatk kter m se v novat nebudeme

RIPR

Oblasti poznatků, kterým se věnovat nebudeme
 • Řízení nákladů
 • Řízení kvality
 • Řízení integrace projektů
 • Řízení komunikace
 • Řízení obstarávání
 • Řízení lidských zdrojů