interpolasyon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INTERPOLASYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

INTERPOLASYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

INTERPOLASYON. Matlab ile ara değer bulma. INTERPOLASYON TEKNİKLERİ. Hesaplanamayan fonksiyonlara, ( gözardı edilebilir bir hata payı ile), bir tür yaklaşım yöntemidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERPOLASYON' - belle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interpolasyon

INTERPOLASYON

Matlab ile ara değer bulma.

interpolasyon tekn kler
INTERPOLASYON TEKNİKLERİ
 • Hesaplanamayan fonksiyonlara, (gözardı edilebilir bir hata payı ile), bir tür yaklaşım yöntemidir.
 • Rasyonel interpolasyonyöntemleri ile açık ve kapalı formüller elde edilebilir ve bu formüller adi diferansiyel denklemler için başlangıç değer problemine uygulanarak yaklaşık çözümler elde edilir.
 • Kısaca interpolasyon, elimizde bulunan değerlerle, bulunmayan değerlerin elde edilmesidir.
matlab interpolasyon fonksiyonlar
MatlabInterpolasyonFonksiyonları
 • Ara değer bulma fonksiyonları, verilen tek, iki yada üç boyutla veriler arasında, ara değerler üretir.
 • interp1
 • interp2
 • interp3
 • meshgrid
 • pchip
 • spline
interp1 tek boyutlu interpolasyon
INTERP1 – Tek boyutlu interpolasyon
 • Tanım :
 • Tek boyutlu ara değerleri hesaplar.
 • Kullanım :
 • yi = interp1(x,Y,xi)yi = interp1(Y,xi)yi = interp1(x,Y,xi,method)yi = interp1(x,Y,xi,method,'extrap')yi = interp1(x,Y,xi,method,extrapval)pp = interp1(x,Y,method,'pp')
slide5

Spline metodu, splie fonksiyonunu çağrırıç

 • Pchip ve cubicmetodları, pchip fonksiyonunu çağırır.
 • 'nearest' en yakın komşuluk ara değer bulma
 • 'linear' lineer ara değer bulma
 • 'spline' kübik spline ara değer bulma
 • 'cubic' kübik ara değer bulma
 • ‘pchip‘ PiecewisecubicHermiteinterpolation
interp1 tek boyutlu interpolasyon1
INTERP1 – Tek boyutlu interpolasyon
 • Örnek :
 • t = 1900:10:1990;
 • p = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669...
 • 150.697 179.323 203.212 226.505 249.633];

>> interp1(t,p,1975)

ans =

214.8585

interp2 2 boyutlu interpolasyon
INTERP2 – 2 Boyutlu Interpolasyon
 • Lookuptablosaileçalışan 2 boyutlu ara değer bulma.
 • Kullanım :
 • ZI = interp2(X,Y,Z,XI,YI)ZI = interp2(Z,XI,YI)ZI = interp2(Z,ntimes)ZI = interp2(X,Y,Z,XI,YI,method)ZI = interp2(...,method, extrapval)
interp2 2 boyutlu interpolasyon1
INTERP2 - 2 boyutlu Interpolasyon
 • Örnek :

>>[X,Y] = meshgrid(-3:.25:3);

Z= peaks(X,Y);

[XI,YI] = meshgrid(-3:.125:3);

ZI = interp2(X,Y,Z,XI,YI);

mesh(X,Y,Z), hold, mesh(XI,YI,ZI+15)

holdoff

axis([-3 3 -3 3 -5 20])

interpn ok boyutlu interpolasyon
INTERPN - Çok boyutlu Interpolasyon
 • Çok boyutlu ara değer hesaplar.
 • Kullanım :

VI = interpn(X1,X2,X3,...,V,Y1,Y2,Y3,...)

VI = interpn(V,Y1,Y2,Y3,...)

VI = interpn(V,n)VI = interpn(...,metot).

pchip hermit interpolasyonu
PCHIP – HermitInterpolasyonu
 • Tanım :
 • Kullanım :
 • yi = pchip(x,y,xi)pp = pchip(x,y)
pchip hermite interpolasyonu
PCHIP – HermiteInterpolasyonu
 • Örnek :

x = -3:3;

y = [-1 -1 -1 0 1 1 1];

t = -3:.01:3;

p = pchip(x,y,t);

s = spline(x,y,t);

plot(x,y,'o',t,p,'-',t,s,'-.') legend('data','pchip','spline',4)

spline interpolasyonu
SPLINE Interpolasyonu
 • Tanım:
 • Kübik şerit ara değer bulur.
 • yy = spline(x,Y,xx)pp = spline(x,Y)
spline interpolasyonu1
SPLINE Interpolasyonu
 • Örnek

x = 0:10;

y = sin(x);

xx = 0:.25:10;

yy = spline(x,y,xx);

plot(x,y,'o',xx,yy)

meshgrid y zey interpolasyonu
MESHGRID – Yüzey Interpolasyonu
 • Tanım :
 • Üç boyutta, x ve y yönünde are değer bulmayı sağlar.
 • Kullanım :
 • [X,Y] = meshgrid(x,y)[X,Y] = meshgrid(x)[X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z)
meshgrid y zey interpolasyonu1
MESHGRID – Yüzey Interpolasyonu

[X,Y] = meshgrid(-2:.2:2, -2:.2:2);

Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);

surf(X,Y,Z)

interp3 3 boyutta ara de er bulma
INTERP3 – 3 Boyutta ara değer bulma
 • Tanım:
 • 3 Boyutta verilerin ara değer bulmayı sağlar.
 • VI = interp3(X,Y,Z,V,XI,YI,ZI)VI = interp3(V,XI,YI,ZI)VI = interp3(V,ntimes)VI = interp3(...,method)VI = interp3(...,method,extrapval)
interp3 3 boyutta ara de er bulma1
INTERP3 – 3 Boyutta ara değer bulma
 • Örnek :
 • [x,y,z,v] = flow(10); [xi,yi,zi] = meshgrid(.1:.25:10, -3:.25:3, -3:.25:3); vi = interp3(x,y,z,v,xi,yi,zi); % vi is 25-by-40-by-25 slice(xi,yi,zi,vi,[6 9.5],2,[-2 .2]), shadingflat