Download
symposium 3 10 2013 nooit te vroeg voor borstvoeding borstvoeding aan de randpremature baby n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symposium 3.10.2013 ”Nooit te vroeg voor borstvoeding” Borstvoeding aan de randpremature baby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symposium 3.10.2013 ”Nooit te vroeg voor borstvoeding” Borstvoeding aan de randpremature baby

Symposium 3.10.2013 ”Nooit te vroeg voor borstvoeding” Borstvoeding aan de randpremature baby

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Symposium 3.10.2013 ”Nooit te vroeg voor borstvoeding” Borstvoeding aan de randpremature baby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Symposium 3.10.2013 ”Nooit te vroeg voor borstvoeding”Borstvoeding aan de randpremature baby Annet Mulder Lactatiekundige IBCLC

 2. Inhoud • Kenmerken • Uitdagingen • Aanpak • Casus

 3. Kenmerken • 34 tot 37 weken zwangerschap • De 37 weken baby? • Wat mist de baby? • Alleen gewicht…? • Wat overkomt de ouders?

 4. De start Te vroeg geboren en wat klein? • Soms een prima start • Goede bloedsuikers (bijvoeding) • Lijken actief • Kunnen foppen • Soms verwart het gewicht Iedereen tevreden…..

 5. Kenmerken • Anders dan bij een a terme baby • Voeden • Slapen • Ademen • Temperatuur • Medische situatie • Reden van de vroege bevalling vaak medisch; DMI, tweelingen, hypertensie? (Acadamy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #10 Breastfeeding the Late Preterm Infant)

 6. Oorzaak problemen Gewicht hersenen 34 of 36 weken is 65% of 80% dan bij AT (Darnall et al, 2006)

 7. Roos! • 36 weken • 2135 gram (dysmatuur)

 8. Voeden • Langzamer en vaker • Kortere zuigreeksen • Meer moeite met coördinatie • Kleinere hoeveelheden • Soms “staking” na enkele dagen door vermoeidheid, > energieverbruik

 9. Slapen • Meer • Moeten vaker wakker gemaakt worden, 4 uur is normaal • Grillig slaappatroon

 10. Ademen • Vaker problemen (30%) • Meer moeite met zuigen • Minder spierspanning • Meer ondersteuning nodig bij borst EN fles

 11. Temperatuur • Minder lichaamsvet dus meer moeite om op temperatuur te blijven • Meer huid op huid contact aanraden • Temperatuur boven de 37 graden houden • Langer meerdere kruiken

 12. Hoe ging het bij Roos? In het ziekenhuis op de kraamafdeling • Sliep veel en moest na 3-4 uur wakker gemaakt worden • Dronk kleine hoeveelheden /viel in slaap • Viel eerste dagen tot 7% af • Had 2 kruiken, moesten regelmatig verwisseld worden • Moeder kolft dubbelzijdig. Roos krijgt al alleen moedermelk • Roos zag geel en had de 1e 2 dagen lage bloedsuikers • Cuppen ging matig, vingervoeden goed, aan de borst “nog” geen actie

 13. Verhoogd risico op • Onderkoeling • Lage glucose waarden • Gewichtsverlies • Gebruik kunstvoeding • Uitdroging • Langzame gewichtsgroei • Infecties • Geel zien (ivm borstvoeding > kans bij RP) • Dorstkoorts (?) • Scheiding moeder en kind • Te vroeg ontslag? • Heropname ziekenhuis (5-10x hogere kans, Edmonson, Stoddard & Owens 1997)) Clinical Outcomes of Near-Term Infants, Wang et al, 2004

 14. Clinical Outcomes of Near Term InfantsWang et al. Pediatrics 2004 90 randpremature en 95 a terme baby’s • Instabiele temperatuur 10% RP 0% AT • Problemen met de ademhaling 28.9% RP 4.2% AT • Geel zien 54.4% RP 37.9% AT • Hypoglycemie 3 x vaker bij de RP

 15. Verhoogd risico op? Niet slagen van de borstvoeding… • Meer doorzettingsvermogen nodig • Meer begeleiding nodig • Meer inspanning door kolven/voeden/bijvoeden

 16. Wat is er nodig qua zorg? • Kennis over de randprematuur • Een plan van aanpak tijdens en na ziekenhuisopname • Goede communicatie tussen 1e en 2e lijn • Geen wisselende adviezen

 17. Wat is er nodig qua zorg? Waar “staat” deze randprematuur? • Wat zijn bij deze baby de risico’s? • Hoe gedraagt deze baby zich? Geen standaard beleid!

 18. Wat is er nodig qua zorg? • Hypoglycemie • Hypothermie • Hyperbilirubinemie • Gewichtsverlies • FTT (Faillure To Thrive = slecht gedijen)

 19. Direct na de bevalling?

 20. Als eerste; huid op huid contact (HOH) • Verbeteren hartslag/ademhaling/saturatie/bloedsuikers • Bevorderd zoekreflex/mondbeweging richting de tepel • Contact micro-organismen moeder (kolonisatie) • Hechtingsproces • Vaker een TSR = > oxytocine • HOH; blote baby (wel mutsje), blote moeder/vader, baby recht op, gezicht tegen een borst, doek eroverheen • Geen tijdsbeperking

 21. De eerste dagen • Moedig HOH voor langere periodes aan • Wanneer nodig wakker maken voor voedingen • Tijdig starten met kolven en bijvoeding geven in de vorm van afgekolfde moedermelk

 22. De eerste dagen Extra aandacht geven aan juist aanleggen

 23. Problemen bij het aanleggen • Houdingen oefenen • Ondersteuning door moeder • Inzetten tepelhoed in specifieke gevallen • Niet dwingen • Positief blijven • Emoties moeder checken

 24. Wat is er nodig qua zorg? Borstcompressie aanleren

 25. Voedingssignalen uitleggen • Huid op huid om zoekgedrag te stimuleren • Bij rapid eye movements aanleggen

 26. Ineffectief drinken • Hypotoon • Te kleine hap • Lager vacuüm • Soms teveel op de borst geholpen

 27. Gebruik tepelhoedje • Bedoeld als tijdelijk hulpmiddel • Hogere melkinname bij premature baby’s (ook randprematuren) • Vergroot werking zuigreflex = meer compressie • Betere stimulatie = betere toeschietreflex = constantere melkstroom • Werkt vaak stimulerend voor de moeder! • Maat M (?)

 28. Gebruik tepelhoed

 29. Gebruik tepelhoed

 30. De eerste dagen • Extra aandacht voor het op gang brengen van de melkproductie als de baby nog niet effectief genoeg drinkt

 31. Vertraagd op gang komen van de melkproductie (lactogenese II) • Ineffectief zuigen van de baby • Diabetes • Overgewicht • Sectio • Stress • Scheiding moeder en kind • Etc?

 32. Kolven met de hand

 33. Kolven met de elektrische kolf

 34. De eerste dagen • Dagelijks de situatie met moeder bespreken en zo nodig plan aanpassen

 35. Direct na de bevalling en de eerste dagen • Schakel wanneer mogelijk lactatiekundige in • Meer tijd/ meer informatie/ meer begeleiding

 36. Wat is er nodig qua zorg? • Twee maal daags borstvoeding daadwerkelijk observeren • Ouders extra informatie geven over het omgaan met een randprematuur • De verwachtingen van ouders zijn vaak te hoog

 37. Wat is er nodig qua zorg? • Mogelijk wegen voor en na de voeding na enkele • dagen? = Afhankelijk van effectief drinkgedrag • Lactogenese II

 38. De eerste dagen • Bijvoeding bij voorkeur met de sonde aan de borst geven • Methode van bijvoeding? Cup/Vingervoeden/Fles? • Afhankelijk van afspraken zorgverleners en wensen ouders • Afhankelijk van de baby • Afhankelijk van de draagkracht van de ouders • Soms lukt na de eerste paar dagen een bepaalde methode niet meer ivm energie verlies • Geen onnodige handelingen, bijv. in bad doen

 39. Zorg rondom het ontslag • Baby moet minstens 24 uur voldoende lichaamstemperatuur kunnen behouden • Voldoende intake/groei (?) • Plan van aanpak voor na het verblijf in het ziekenhuis

 40. Zorg rondom het ontslag? • Vanuit het ziekenhuis een plan van aanpak en een volledige overdracht • Zorg thuis door kraamzorg, verloskundige of? • “Zorggat” in de begeleiding vermijden

 41. Zorg rondom het ontslag? • Informeren over de VBN/ LLL • Ouders informeren over begeleiding na het ontslag in het ziekenhuis, nadat de verloskundige zorg wordt afgesloten of nadat de kraamzorg het huis verlaat

 42. Vervolg in de thuissituatie • Overdracht bespreken met de ouders • Baby opnieuw beoordelen • Beoordeel melkproductie • Boordeel het aanleggen in de thuissituatie opnieuw

 43. Problemen in de thuissituatie Matige groei tgv intake of tgv toestand baby? • Voedingen in duur begrenzen? • Ophogen aantal voedingen? Verminderen van het aantal voedingen? • Ophogen hoeveelheid? • Inschakelen lactatiekundige? • Andere methode van voeding geven?

 44. Problemen met het aanleggen? • Mond baby beoordelen • Tekort tongriempje/gehemelte/functie en mobiliteit tong/kracht • Geel zien beoordelen • Voedingsvaardigheden beoordelen

 45. Matige melkproductie • Aanleggen beoordelen • Kolven beoordelen • Gebruik kolfapparaat • Wisselkolven/ clusterkolven • Domperidon? Andere hulpmiddelen: kruiden?

 46. Vervolg • Wisselend…. • Afhankelijk van begeleiding • Afhankelijk van doorzettingsvermogen ouders • Afhankelijk van melkproductie • Afhankelijk van invloed omgeving

 47. En het vervolg van Roos? • 10% afgevallen, voedingen duurden lang • Bijvoeding gegeven met de fles na overleg verloskundige en lactatiekundige • Na 1 week groei goed, het aanleggen opgepakt en Roos dronk 30-40 cc aan de borst

 48. En het vervolg van Roos? • Na drie weken huisbezoek van lactatiekundige • Aanleggen beoordeeld/verbeterd • Plan van aanpak van fles naar borst • Binnen een week dronk Roos alle voedingen uit de borst!

 49. Advies voor thuis • Per dag beoordelen en evalueren • Niet van 3 x per dag borstvoeding direct naar 8 x per dag! • Dagelijks bloot wegen • Langer temperatuur observeren • Zodra temperatuur < 37 graden is meer warmte dmv > huid op huid of meer kruiken • Bij weinig kraamzorg sneller consultatiebureau • Bij vragen verloskundige of kinderafdeling bellen

 50. Informatie voor ouders • Artikel over borstvoeding aan de randpremature/ dysmature baby op www.borstvoeding.com • http://www.borstvoeding.com/kindjeaandeborst/dysmatuur/dysma1.html Informatie voor zorgverleners • Protocol American Breastfeeding Medicine • http://www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Protocol%2010%20Revised%20English%206.11.pdf