oulun yliopiston tutkijakoulu uniogs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS. Toiminta alkaa 1.8.2011. Taustaa. Aikaisemmin jatko-opiskelu yliopistoissa määritelty väljästi Usein harrastusluonteista toimintaa Niukasti ohjeistusta Vähän tukea Opetusministeriö asettanut yliopistolle tavoitteita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS' - belita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taustaa
Taustaa
 • Aikaisemmin jatko-opiskelu yliopistoissa määritelty väljästi
  • Usein harrastusluonteista toimintaa
  • Niukasti ohjeistusta
  • Vähän tukea
 • Opetusministeriö asettanut yliopistolle tavoitteita
  • Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen
  • Väitöskirjatyöhön käytetyn ajan lyhentäminen
  • Ulkomaisten tohtorikoulutettavien määrän kasvattaminen
taustaa1
Taustaa
 • Oulunyliopistonhallitushyväksyimaaliskuussa 2010 tutkijakoulutuksenuudistamistakoskevatperuslinjauksetosanayliopistonuuttastrategiaa
 • 19.10.2010

Yliopistoonmuodostetaanyksitutkijakoulu (University of Oulu Graduate School), johonkuuluvatkaikkitohtorintutkintoasuorittavatsekäkaikkikansainvälistenmaisteriohjelmienopiskelijat

slide5
UniOGS SuunnittelutyöryhmäPuheenjohtajana Tutkimusvararehtori, Prof. Taina PihlajaniemiJäseniä eri tieteenaloilta:

Prof. Vanessa Andreotti

Jatko-opiskelija Andrew Conlin

Koordinaattori Sinikka Eskelinen

Prof. Harri Haapasalo

Prof. Markku Juntti

Prof. Sanna Järvelä

Prof. Sari Kunnari

KT Eva Maria Raudasoja

Prof. Arja Rautio

FT Leila Risteli (28.2.2011 saakka)Prof. Outi Savolainen

Prof. Veikko SeppänenProf. Olli SilvénJatko-opiskelija Hannah StraussProf. Kaisa Tasanen-MäättäProf. Jari Oksanen (alk. 25.3.2011)

FM Elina Rossi (sihteeri)

tavoitteet
Tavoitteet
 • UniOGS järjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden ohjelmissa siten, että valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä:
  • Hyvät tieteelliset valmiudet
  • Kyky etsiä tietoa
  • Hyvät ryhmätyötaidot
  • Valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä
tavoitteet1
Tavoitteet
 • Luodaan yhtenäiset käytännöt koko yliopiston tutkijakoulutukseen
  • hakeminen
  • hyväksyminen
  • opinnot
  • väitöskirjatyön ohjaus
  • opintojen seurantaryhmä
  • väitöskirjan hyväksyminen

→ Jatkokoulutuksen suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen

→ Väitöskirjatyöhön käytetyn ajan lyhentäminen

tiedekunnat ja tohtorikoulutus toimikunnat monitieteisyys
Tiedekunnat ja tohtorikoulutus-toimikunnat: monitieteisyys

Terveys ja Luonnontieteet ja Ihmistieteet

Biotieteet tekniikka

Jatkotutkinto

Perustutkinto

LTK LuTK TTK TaTK HuTK KTK

slide9

Student

Commitment

Motivation

Interest in doingresearch

Reaching the milestones of Doctoral Training Plan

Supervisor

Guiding

Encouraging

Ensuringappropriatesupport for the planning and implementation of the research and studies

Doctoralprogramme

UniOGS

Follow-upgroup

Composed of professorsand/or senior scientists

Annualevaluation and reporting

Ensuring the trainingprocess is under the bestconditionspossible

Management Group and Dean

 • Management group is responsible for management and monitoring of doctoraleducation
  • Harmonizes the processes
  • Ensuring the right of students and supervisors
  • Compilation of the curriculum
 • Dean is responsible for establishing the criteria for selection of students, accepting new students, approving the curriculum and the criteria for accepting the doctoralthesis and grants the doctoraldegrees
 • Reports to ResearchCouncil

Doctoral Training Committee

Composed of professorsand other senior scientists of differentfields, and coordinators

Recommending the admission of students

Managing the processes of studentselection, admission and registration

Appointingsupervisors and members of follow-upgroup

The acceptance of the fullDoctoral Training Plan

opiskelijoiden valintaperiaatteet
Opiskelijoiden valintaperiaatteet
 • Vähimmäisvaatimuksena yliopistolain edellyttämä kelpoisuus
  • Tohtoriohjelmaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavan tasoinen kotimainen tai ulkomainen tutkinto.
  • Kansainväliseen maisteriohjelmaan soveltuva alempi korkeakoulututkinto
  • Opinnäytetyön arvosana 3/5
  • Riittävä kielitaito
  • Tämän lisäksi luodaan joustava polku tutkimustyöstä kiinnostuneille kandidaateille maisteriohjelmien kautta tohtoriohjelmiin
rekrytointi ja hakuaika
Rekrytointi ja hakuaika
 • Hakuaika kaksi kertaa vuodessa kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Haku sähköisesti, liitteeksi
  • Tutkintotodistus
  • Opintosuoritusote
  • Todistus kielitaidosta
  • Ansioluettelo (CV)
  • Tutkimussuunnitelman runko ja mahdolliset ohjaajat
  • Suosittelijat (2)
  • Rahoitussuunnitelma
hyv ksynt tutkijakouluun
Hyväksyntä tutkijakouluun
 • Valintaa esittävät tohtorikoulutustoimikunnat
 • Tutkijakoulun dekaani hyväksyy uudet opiskelijat
 • Hyväksyntä
  • Kokopäiväinen jatko-opiskelija
   • Opiskeluoikeus neljäksi vuodeksi
  • Ehdollinen hyväksyntä
   • Opiskeluoikeus vuodeksi, jonka aikana tehtävä sovitut suoritukset
 • Rekisteröinti vahvistaa opinto-oikeuden
tutkintovaatimus
Tutkintovaatimus
 • Tavoitteena valmistuminen 4 vuodessa
  • Kokopäiväistä työtä tehden
  • Saavutettava ammatillinen ja yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritason tehtävissä
 • Opiskelujen laajuus
  • Tohtorikoulutussuunnitelma
   • Opintosuunnitelma
    • Opinnot 60 ECTS
   • Tutkimussuunnitelma
    • Väitöskirja 180 ECTS
tohtorikoulutussuunnitelma
Tohtorikoulutussuunnitelma
 • Suunnitelma tehdään ottaen huomioon, että väitöskirja valmistuu neljän vuoden tavoiteajassa
  • Opiskelija tekee suunnitelman yhdessä ohjaajan kanssa
  • Hyväksytetään tohtorikoulutustoimikunnalla
  • Seurantaryhmä valvoo suunnitelman toteutumista vuosittain
   • Tarvittaessa tarkennetaan opinto- ja tutkimussuunnitelmaa
tohtorikoulutussuunnitelma1
Tohtorikoulutussuunnitelma
 • On opiskelijan työkalu
  • Opintojen suunnittelu
  • Tehtävien aikataulutus
  • Tavoitteiden läpinäkyvyys
  • Toteutumisen seuranta
  • Motivoinnin apuväline
  • Rahoituksen suunnittelu
  • Kriittisten merkkipaalujen määritys
   • Tutkimuksen vaiheet
   • Julkaisuprosessi
   • Väitösprosessi
opintosuunnitelma
Opintosuunnitelma
 • Valmiustaito-opinnot
  • Kaikille pakolliset opinnot
   • UniOGS Induction Course
   • General research ethics
  • Tarjooma suositeltavia opintoja valittavaksi
   • Esim. kirjalliset- ja esiintymistaidot, yleiset tutkimusmenetelmät, urakehitys, tiedonhallinta, oppimistaidot, opetustaidot, patentti- ja immateriaalioikeuksien hallinta
  • Max 20 % opinnoista
opintosuunnitelma1
Opintosuunnitelma
 • Tieteenalakohtaiset opinnot
  • Vähintään puolet opintopisteistä
  • Voi sisältää muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja ja valtakunnallisten tohtoriohjelmien kursseja
  • Ohjaajan ja tohtorikoulutustoimikunnan hyväksyntä
 • Opetuksesta max 20 ECTS
 • Kansainvälisistä vierailuilla mahdollista ansaita opintopisteitä
 • Opintosuoritukset kirjataan Oodiin
tutkimussuunnitelma
Tutkimussuunnitelma
 • Luonnos opintojen alkuvaiheessa
 • Valmis suunnitelma ensimmäisen vuoden aikana
 • Muokkautuu ajan kuluessa
 • Helpottaa tutkimuksen aikataulutusta ja toteutumisen seurantaa
v it skirja
Väitöskirja
 • Monografia tai artikkeliväitöskirja
 • Tieteenalakohtaisia laadukkaita töitä ja tohtoreita
 • Väitöskirjan laajuus mitoitetaan siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa tavoiteajassa