uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Updated on

Uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving. mr Gerda de Bruijn. Aanleiding voor deze beleidsreactie. Beleidsreactie evaluatie archeologiewetgeving= Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer nav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uitkomsten evaluatie archeologiewetgeving


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aanleiding voor deze beleidsreactie
Aanleiding voor deze beleidsreactie

Beleidsreactie evaluatie archeologiewetgeving=

Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer nav

Rapport “ruimte voor archeologie” dat de evaluatie bevat van de

Wet en het Besluit op de Archeologische monumentenzorg waarmee

Het Verdrag van Malta werd geïmplementeerd

verdrag van malta
Verdrag van Malta

1992

Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed

Als bron van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie

Door:

Behoud in situ

Afstemming in de ruimtelijke ordening

De verstoorder betaalt

wet op de archeologische monumentenzorg
Wet op de archeologische monumentenzorg

2007

Preventie door tijdig “rekening houden met” in de ruimtelijke ordening.

Met name tot uitdrukking via bestemmingsplan. Belangrijke positie voor gemeenten

Met een verstoorder die betaalt

Een geliberaliseerde systematiek van opgraven en kwaliteitsborging en

Een degelijke archeologische infrastructuur

evaluatie
Evaluatie

Toezegging aan de Kamer, na vier jaar evaluatie van archeologiewetgeving

Evaluatie door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Directie Cultureel Erfgoed (inhoudelijke ondersteuning RCE) met input van het archeologisch veld (interviews, veldbijeenkomsten, internetenquete) en andere belanghebbenden als agrariërs, bouwend nederland

hoofdvraag van de evaluatie
Hoofdvraag van de evaluatie

Dragen de Wet op de archeologische monumentenzorg en het Besluit op de archeologische monumentenzorg effectief en doelmatig bij aan een betere bescherming van archeologische waarden, als bron van het gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie, zoals bedoeld in het verdrag van Malta?

conclusie beleidsreactie
Conclusie beleidsreactie

Uit evaluatie blijkt een betere bescherming van ons bodemarchief ook in de bodem

Door archeologie mee te wegen in de ruimtelijke ordening

Staatssecretaris vervolgt de ingeslagen weg

acht verbetervoorstellen
Acht verbetervoorstellen

Archeologie in de ruimtelijke ordening

1. Nieuwe archeologische kenniskaart

2. Archeologie voor gemeenten

acht verbetervoorstellen1
Acht verbetervoorstellen

Financiële kaders

3. Beëindigen achtervang excessieve kosten

Bedrijfstak en kwaliteitsregulering

4. Onderzoek naar verplichte certificering

acht verbetervoorstellen2
Acht verbetervoorstellen

Archeologische infrastructuur

5. Informatie over in situ behoud op gestructureerde wijze verzamelen

6. Top sites en in situ beheer

7. Programma maritieme archeologie

8. Synthese van archeologische informatie

uit de missie rce
Uit de missie RCE

“De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt aan het beter

functioneren van de erfgoedzorg in Nederland.”

“We verbinden beleid, wetenschap en praktijk.

We ontwikkelen kennis en

dragen kennis over we adviseren

En stellen informatie en kennis

beschikbaar.”

Dus….

“Kennis mét gemeenten”

Waar is behoefte aan?

hoe verder
Hoe verder

De Tweede Kamer en de Staatssecretaris gaan in debat over de inhoud van de brief (24 mei?)

Erfgoedmonitor