ehealth kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen PowerPoint Presentation
Download Presentation
eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen. Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'eHealth: kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen' - becky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ehealth kansen en uitdagingen voor ziekenhuizen

eHealth:kansen en uitdagingenvoor ziekenhuizen

Frank Robben

Administrateur-generaal eHealth-platform

Sint-Pieterssteenweg 375

B-1040 Brussel

E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be

Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be

Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben

structuur van de uiteenzetting
Structuur van de uiteenzetting
 • enkele evoluties in de gezondheidszorg
 • enkele ideeën naar ziekenhuizen toe
 • ontstaansreden van het eHealth-platform
 • doel van het eHealth-platform
 • uitgangspunten van het eHealth-platform
 • het eHealth-platform als organisatie
 • het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
 • samenwerkingsplatform en standaarden
 • waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform en voordelen van het eHealth-platform voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid
 • stand van zaken van het eHealth-platform
 • verdere prioriteiten 2009-2011
 • kritische succesfactoren
1 enkele evoluties in de gezondheidszorg
1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg
 • meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg
 • zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg
 • multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg
 • patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt
 • snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting
 • dreiging van te tijdrovende administratieve processen
 • degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie
 • grensoverschrijdende mobiliteit
2 enkele idee n naar ziekenhuizen toe
2. Enkele ideeën naar ziekenhuizen toe
 • geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, bestaande uit het medisch en het verpleegkundig dossier
 • elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer
 • transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners
 • gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen
 • elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback
 • elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid
 • traceerbaarheid van bloed
 • elektronische communicatie met de patiënt
2 intramuraal elektronisch pati ntendossier
2. Intramuraal elektronisch patiëntendossier
 • algemeen gebruikt uniek patiëntennummer
 • geïntegreerd toegankelijke resultaten van onderzoeken en behandelingen
  • consultatieverslagen
  • ontslagbrieven
  • functiemetingen
  • verslagen van technische onderzoeken
  • operatieverslagen
 • elektronisch patiëntendossier beschikbaar bij elk contact met patiënt
 • elektronische verpleegplannen
 • elektronische zorgplannen
2 elektronisch voorschrift en orderbeheer
2. Elektronisch voorschrift en orderbeheer
 • elektronisch voorschrift van geneesmiddelen intra muros
 • elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten
 • elektronisch orderbeheer intra muros
 • elektronisch voorschrift van technische onderzoeken en zorgen voor ambulante patiënten
2 transmurale gegevensuitwisseling
2. Transmurale gegevensuitwisseling
 • elektronische uitwisseling van resultaten van onderzoeken en behandelingen
  • consultatieverslagen
  • ontslagbrieven
  • functiemetingen
  • verslagen van technische onderzoeken
  • operatieverslagen
 • elektronische gegevensuitwisseling met huisarts
 • elektronische gegevensuitwisseling bij overdracht van patiënt
  • van en naar RVT
  • van en naar revalidatiecentra
  • van en naar thuisverpleging en mantelzorg
2 transmurale gegevensuitwisseling1
2. Transmurale gegevensuitwisseling
 • elektronische ontvangst van melding van contact tussen zorgverlener, extern aan het ziekenhuis, en de patiënt
 • elektronische uitwisseling van relevante gegevens in noodgevallen
2 gebruik authentieke bronnen
2. Gebruik authentieke bronnen
 • gegevensbank met beoefenaars van gezondheids-zorgberoepen
 • gegevensbank met door RIZIV erkende zorgverleners
 • gegevensbank van zorginstellingen, zorgverleners, hun vertegenwoordigers en hun contactgegevens
 • gegevensbanken met zorgrelaties tussen zorgverleners en patiënten
 • gegevensbanken bij de ziekenfondsen m.b.t. de verzekerbaarheidstoestand en het recht op terugbetaling van zorg- of andere kosten
2 gebruik authentieke bronnen1
2. Gebruik authentieke bronnen
 • gegevensbank van farmaceutische specialiteiten
 • gegevensbank van interacties
  • tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen
  • tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen en kenmerken van patiënt
 • gegevensbank met behandelingsrichtlijnen
2 aanvragen attesten facturatie feedback
2. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback
 • elektronische aanvragen voor terugbetaling van geneesmiddelen, implantaten en prothesen waarvoor elektronische processen worden aangeboden door de ziekteverzekering
 • mogelijkheid, indien patiënt dit wenst, tot elektronische aflevering van attesten waarvoor elektronische processen worden aangeboden via het eHealth-platform
  • attesten voor ziekenfondsen (wat nu via de patiënt verloopt)
  • attesten voor werkgevers
  • attesten voor scholen
  • attesten voor verzekeraars
  • attesten voor apothekers
  • attesten voor kinesisten
2 aanvragen attesten facturatie feedback1
2. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback
 • elektronische facturatie derde betalende aan ziekenfondsen
 • elektronische gegevensuitwisseling met ziekenfondsen en RIZIV inzake conventies
 • elektronische feedback
  • aan de registers (bvb. Kankerregister)
  • aan de FOD VVVG
  • aan het RIZIV
  • aan de ziekenfondsen
2 en nog zoveel meer
2. En nog zoveel meer …
 • elektronische ondersteuning van door regelgeving verplichte registratie, workflow en opvolging van gegevens m.b.t. patiëntveiligheid, initieerbaar vanuit het elektronisch patiëntendossier waar opgelegd of nuttig
 • elektronisch beheer van bloedproducten in het ziekenhuis overeenkomstig na te leven regels
 • elektronische toegankelijkheid van de overeenkomstig de regelgeving voor de patiënt rechtstreeks toegankelijke en in het ziekenhuis beschikbare elektronische documenten
3 vermelde evoluties vergen
3. Vermelde evoluties vergen …
 • samenwerking en efficiënte en veilige communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg
 • kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers
 • zorgpaden
 • geoptimaliseerde administratieve processen
 • elektronische netwerken met basisdiensten
 • semantische en technische interoperabiliteitsstandaarden
 • een dienstgerichte ICT-architectuur (Service Oriented Architecture), die flexibele en kostenefficiënte elektronische samenwerking tussen actoren ondersteunt
 • in de architectuur ingebakken waarborgen inzake
  • informatieveiligheid
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners
3 er zijn al een aantal initiatieven
3. Er zijn al een aantal initiatieven ...
 • lokale of regionale initiatieven tussen ziekenhuizen en/of eerstelijnszorgverleners voor een veilige, transmurale, elektronische uitwisseling van gegevens opgenomen in elektronische patiëntendossiers
  • Réseau Santé Wallon (http://www.reseausantewallon.be)
  • Gents ZiekenhuisOverleg (GZO) (http://www.gzo.be)
  • Leuvense Internet Samenwerking Artsen (LISA) binnen Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (http://www.uzleuven.be/nl/%252Fnode/1002)
  • Brussel Health Information Platform (BHIP)/Abrumet
3 er zijn al een aantal initiatieven1
3. Er zijn al een aantal initiatieven ...
 • Carenet - MyCarenet (http://www.carenet.be): veilige elektronische uitwisseling van financiële en administratieve informatie tussen zorginstellingen en zorgverleners enerzijds en ziekenfondsen anderzijds
 • IBBT-projecten: onderzoeksprojecten m.b.t. patiëntcentrische, sectorbrede platformen voor de elektronische uitwisseling van gezondheidszorg-informatie
  • eHip (http://www.ibbt.be/nl/project/e-hip-0)
  • Share4Health (http://www.ibbt.be/nl/project/share4health-0)
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en RIZIV i.s.m. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie: gegevensbank m.b.t. de geneesmiddelen
3 er zijn al een aantal initiatieven2
3. Er zijn al een aantal initiatieven ...
 • ziekenfondsen: gegevensbanken met informatie over de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en, geleidelijk aan, bijzondere rechten op terugbetaling of aanvullende rechten
 • Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM): digitale bibliotheek en richtlijnen met beste praktijken voor medische behandeling (http://www.cebam.be)
3 maar er is nood aan
3. Maar er is nood aan …
 • gemeenschappelijke basisvisie en strategie m.b.t. eHealth tussen alle actoren in de Belgische gezondheidszorgsector
 • coordinatie van lokale en regionale initiatieven met behoud van hun dynamiek
 • technische en semantische interoperabiliteit in het hele land
 • kwaliteits- en veiligheidsstandaarden in het hele land
 • een aantal in het hele land gratis beschikbare basis-ICT-diensten die lokale en regionale initiatieven kunnen ondersteunen
 • in bepaalde domeinen, afspraken inzake taakverdeling
3 met aandacht voor
3. Met aandacht voor …
 • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt
 • het beroepsgeheim van de zorgverlener
 • aangepaste maatregelen inzake informatieveiligheid, rekening houdend met
  • potentiële risico’s
  • aard van de verwerkte persoonsgegevens
  • de stand van de techniek
  • de kosten van de informatieveiligheidsmaatregelen
 • vertaald in coherent geheel van maatregelen
  • structureel
  • organisatorisch
  • m.b.t. personeel
  • ICT-technisch
4 doel van het ehealth platform
4. Doel van het eHealth-platform

hoe ?

door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg

met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim

wat ?

optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking

optimaliseren van de veiligheid van de patiënt

vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg

degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

5 uitgangspunten
5. Uitgangspunten
 • geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid
 • wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg
 • indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid
 • onverkorte toepassing van de wetgeving inzake
  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het beroepsgeheim
  • de rechten van de patiënt
  • de uitoefening van de geneeskunst
5 uitgangspunten1
5. Uitgangspunten
 • bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door
  • vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling (het eHealth-platform kan de uitgewisselde gezondheidsgegevens niet zien !)
  • zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole
   • door de bepaling
    • welke soorten zorgverleners/ zorginstellingen
    • voor welke doeleinden mededeling kunnen krijgen
    • van welke soorten gegevens
    • over welke soorten patiënten
    • en over welke periodes
   • door de beschikbaarheid van een systeem dat toelaat de toegangscontrole efficiënt en preventief uit te voeren (zie lager: systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer)
  • persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth-platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt
  • logging van uitgevoerde elektronische diensten (wie wat over wie wanneer, niet uitgewisselde persoonsgegevens !)
5 uitgangspunten2
5. Uitgangspunten
 • respect voor en ondersteuning van
  • bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg
  • private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg
 • gebruik van het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht
 • beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg
 • respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverleners
 • het eHealth-platform wijzigt niet de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg
5 uitgangspunten3
5. Uitgangspunten

controle op de veilige werking van het eHealth-platform en machtiging van uitwisselingen van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité, bestaande uit

2 personen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (die niet betrokken zijn bij het operationeel beheer van het eHealth-platform)

4 geneesheren aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers

het eHealth-platform voert zelf geen studies uit op het vlak van de gezondheidszorg en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg

5 uitgangspunten4
5. Uitgangspunten
 • hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling
 • het eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICT-infrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
6 ehealth platform als organisatie
6. eHealth-platform als organisatie
 • opdrachten
  • ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg
  • vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie
  • nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten
6 ehealth platform als organisatie1
6. eHealth-platform als organisatie
 • opdrachten
  • concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings-platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met debijhorende basisdiensten(zie lager)
  • afspreken van eentaakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van dekwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen
  • bevorderen en coördineren van de verwezenlijking vanprogramma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten
6 ehealth platform als organisatie2
6. eHealth-platform als organisatie
 • opdrachten
  • beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften
  • optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid
  • motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie
  • organiseren van de samenwerking met andere overheids-instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening
6 ehealth platform als organisatie3
6. eHealth-platform als organisatie
 • organen
  • Beheerscomité bestaande uit
   • 7 vertegenwoordigers van de zorgverleners en zorginstellingen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Verzekeringscomité van het RIZIV
   • 7 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen
   • 7 vertegenwoordigers van de overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
   • vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting
   • vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met raadgevende stem
  • Overlegcomité met werkgroepen: vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders en experten, voorgezeten door een arts
7 sectoraal comit
7. Sectoraal Comité
 • opgericht in de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)
 • 2 afdelingen: sociale zekerheid en gezondheid
 • afdeling gezondheid bestaat uit
  • 2 vertegenwoordigers van de CBPL
  • 4 geneesheren aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • taken
  • verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet
  • vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid
  • verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid
  • behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid
8 schema ehealth platform
8. Schema eHealth-platform

PortaHealth

DTW

DTW

DTW

DTW

Patiënten, zorgverleners

en zorginstellingen

Software zorgverlener

DTW

DTW

DTW

Software zorginstelling

DTW

Site RIZIV

PortaleHealth

MyCareNet

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

DTW

Gebruikers

Basisdiensten

eHealth-platform

Netwerk

GAB

GAB

GAB

GAB

GAB

GAB

Leveranciers

8 schema ehealth platform1
8. Schema eHealth-platform
 • basisdienst
  • een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde
 • dienst met toegevoegde waarde (DTW)
  • een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners
  • de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform
8 schema ehealth platform2
8. Schema eHealth-platform
 • gevalideerde authentieke bron (GAB)
  • een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet
  • de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie
8 samenwerkingsplatform en standaarden
8. Samenwerkingsplatform en standaarden
 • gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet, Carenet, extranetten, FedMAN, …) met end-to-end vercijfering van de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid (concept van virtuele private netwerken (VPN))
 • door het eHealth-platform op eigen ICT-infrastructuur aangeboden basisdiensten
  • coördinatie van elektronische deelprocessen
  • portaalomgeving met o.a. een content management system en een zoekmotor
  • geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
  • beheer van loggings
  • systeem voor end-to-end vercijfering
  • persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener
  • elektronische datering (time stamping)
  • codering en anonimisering voor bepaalde, in de wet vermelde instanties
  • verwijzingsrepertorium (over wie, waar), ook “metahub” genoemd
8 voorbeeld gebruikers en toegangsbeheer
8. Voorbeeld: gebruikers- en toegangsbeheer

Actie

op

Actie

toepassing

op

Policy

GEWEIGERD

toepassing

Gebruiker

Toepassing

Toepassing

TOEGESTAAN

(

PEP

)

Actie

op

toepassing

Beslissings

Beslissings

aanvraag

antwoord

Informatie

Vraag

/

Policy

Ophalen

Antwoord

Policies

Beslissing

(

PDP

)

Informatie

Vraag

/

Antwoord

Autorisatie

Policy Administratie

Policy Informatie

Policy Informatie

beheer

(

PAP

)

(

PIP

)

(

PIP

)

Beheerder

Authentieke bron

Authentieke bron

Policy

repository

8 voorbeeld end to end vercijfering
8. Voorbeeld: end-to-end vercijfering

eHealth-platform

Healthcare actor

Person or entity

Internet

3

1

Connector or

other software to

generate key pair

Authenticates sender

4

2

Identification

certificate

Identification

certificate

Stores

public key

Sends

public key

Web service

Register key

2

Public keys

repository

Stores private key

in a secure way

8 voorbeeld end to end vercijfering1
8. Voorbeeld: end-to-end vercijfering

eHealth-platform

Message originator

Internet

Web service

Ask public key

1

Identification

certificate

Identification

certificate

2

Asks for public key

Authenticates sender

Send message

Any protocol

3

4

Sends

public key

Encrypts

message

Identification

certificate

Public keys

repository

Message recipient

Stored

private

key

5

Decrypts message

8 voorbeeld end to end vercijfering2

Encrypted with public key of user 1

Symmetric key

8. Voorbeeld: end-to-end vercijfering

Key

Management

/ Depot

Encrypted with public key of user 2

Symmetric key

5 receives key

2 sends key

1 asks for key

User 2

Recipient

User 1

Originator

4 justifies right to

obtain key

4 justifies right to

obtain message

3 sends encrypted message

Encrypted with public key of Message depot

5 receives message

Encrypted with public key of User 2

Message encrypted with

symmetric key

Messages

Depot

Message encrypted with

symmetric key

Message encrypted with

symmetric key

8 samenwerkingsplatform en standaarden1
8. Samenwerkingsplatform en standaarden
 • zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing
 • zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen
  • technisch: KMEHR met berichtstructuur in XML, X.509 (certificaten), …
  • semantisch: ICD-9/10, ICPC2, ICF, LOINC, …
9 waarborgen bij gebruik ehealth platform
9. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
 • verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform
  • basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals
   • gebruikers- en toegangsbeheer
   • end-to-end vercijfering
   • logging

zijn conform wettelijke vereisten terzake

  • basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals
   • time stamping
   • ontvangstmeldingen

zijn conform wettelijke vereisten terzake

  • bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals
   • gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker
   • gegevensbanken met therapeutische relaties

zijn betrouwbaar

9 waarborgen bij gebruik ehealth platform1
9. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
 • rechtszekerheid wordt gewaarborgd door
  • wet op het eHealth-platform
  • specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb. elektronische voorschrijven)
  • voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité
  • controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders
 • voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité
 • service level agreements waarborgen
  • beschikbaarheid
  • performantie
9 voordelen
9. Voordelen

voor de patiënt

meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt

in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening

grotere transparantie

voor de zorgverleners

minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening

betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening

één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen

hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling

gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen

ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

9 voordelen1
9. Voordelen

voor de overheid

betere beleidsondersteuning

maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

10 stand van zaken
10. Stand van zaken
 • bestaande basisdiensten
 • bestaande gevalideerde authentieke bronnen
 • bestaande en in uitbouw zijnde diensten met toegevoegde waarde
10 1 stand van zaken basisdiensten
10.1. Stand van zaken basisdiensten
 • coördinatie van elektronische deelprocessen
 • portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be), met o.a.
  • een content management system
  • een zoekmotor
 • geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
 • beheer van loggings
 • systeem voor end-to-end vercijfering
 • persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener
 • elektronische datering (time stamping)
 • codering en anonimisering
 • in ontwikkeling
  • verwijzingsrepertorium (“metahub”)
10 2 toegankelijke authentieke bronnen
10.2. Toegankelijke authentieke bronnen
 • rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben
  • beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen
 • kadaster van de zorgverleners
  • beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)
 • gegevensbank met de RIZIV-erkenningen
  • beheerder: RIZIV
  • bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ
10 2 toegankelijke authentieke bronnen1
10.2. Toegankelijke authentieke bronnen
 • gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s)
  • beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken
10 3 diensten met toegevoegde waarde
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in productie

invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2, 3 en 4 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister)

invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7)

downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2)

ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 2 en 3)

10 3 diensten met toegevoegde waarde1
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in productie

raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4)

elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

10 3 diensten met toegevoegde waarde2
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in productie

platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4)

on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4)

on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2)

feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4)

codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

10 3 diensten met toegevoegde waarde3
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in test

invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

10 3 diensten met toegevoegde waarde4
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in ontwikkeling

verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5)

hartimplantaten

conventies m.b.t. diabetes

herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4)

elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4)

interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3)

10 3 diensten met toegevoegde waarde5
10.3. Diensten met toegevoegde waarde

in ontwikkeling

elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2, 3 en 4)

elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 2, 3, 4, 5 en 8)

Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 4)

ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

ontsluiting gegevensbank van de farmaceutische specialiteiten (basisdiensten 1, 2 en 3)

ontsluiting gegevensbank m.b.t. behandelings-aanbevelingen uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 1, 2 en 3)

11 verdere prioriteiten 2009 2011
11. Verdere prioriteiten 2009-2011

onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners

vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen

elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt

geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

11 verdere prioriteiten 2009 20111
11. Verdere prioriteiten 2009-2011

aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt

elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen

ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen

het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

12 kritische succesfactoren
12. Kritische succesfactoren

samenwerking tussen alle actoren in de gezondheidszorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken

adequate maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van de nodige autonomie en van de veiligheid van het systeem

eerst instelling van de benodigde organen (eHealth-platform als organisatie, Beheerscomité, Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité, …), en daarna geleidelijke inhoudelijke uitwerking in de schoot van deze organen

quick wins in combinatie met een visie op lange termijn

voor meer informatie
Voor meer informatie
 • portaal eHealth-platform

https://www.ehealth.fgov.be

 • persoonlijke website Frank Robben

http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben