slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdaging PowerPoint Presentation
Download Presentation
Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdaging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdaging - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken?. SRI Roadshow, mei 2011. Agenda. Demografische trends – een beknopt overzicht Uitdagingen verbonden aan demografische trends

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdaging' - sage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Demografische uitdagingen en beleggingskansen:welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken?

SRI Roadshow, mei 2011

agenda
Agenda
 • Demografische trends – een beknopt overzicht
 • Uitdagingen verbonden aan demografische trends
  • Impact op beroepsbevolking, consumenten en hulpbronnen
 • Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen – beleggingen
  • Overzicht van zakelijke oplossingen voor demografische uitdagingen
  • Tekort aan geschoolde werknemers – Oplossing: opleidingen
  • Basis/voet van de piramide – Oplossing: betaalbare telecommunicatie
  • Producten gericht op de vergrijzing – Oplossing: gezonder leven en levenskwaliteit
  • Grondstoffenschaarste en milieuvervuiling – Oplossing: hygiëne en afvalverwerking
 • Aandelenselectie en marktopportuniteiten
 • Conclusies

2011 SRI Roadshow

i demografische trends definitie
I. Demografische trends Definitie

Wereldwijde bevolkingsgroei en prognoses

Bron: UNDP

Demografie is de studie van de grootte, de groei en de leeftijdsstructuur van de bevolking, en van de factoren (vruchtbaarheid, sterftecijfer, migratie) die leiden tot verandering

De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting aangroeien van het huidige niveau van bijna 7 miljard tot meer dan 9 miljard (VN)

slide4
Demografische trendsDemografische trends hebben een impact op verschillende maar onderling verbonden resultaten

Tegen 2050 zal 86% van de wereldbevolking (bijna acht miljard mensen) geconcentreerd zijn in de minder ontwikkelde regio’s van de wereld

Tegen 2050 zullen naar schatting twee miljard mensen 60 of ouder zijn

Tegen 2050 zullen naar verwachting 6,3 miljard mensen in stedelijke gebieden wonen

Jaarlijkse bevolkingsgroei in belangrijkste regio’s, in miljoen

Bron: SocGen, 2007

Geografische uitsplitsing

Bevolking van 60 jaar of ouder tussen 1950-2050, in miljoen

Bron: VN, 2009

Leeftijdsstructuur

Verstedelijking

Inwoners van stedelijke gebieden, in %

Bron: VN, 2006

demografische trends beknopt overzicht
Demografische trendsBeknopt overzicht
 • De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting aangroeien van het huidige niveau van bijna 7 miljard tot meer dan 9 miljard (VN)

Bevolkingsaangroei

 • Hogere bevolkings- en economische groei, wat resulteert in:
  • Verhoogde internationale migratie, en
  • Toenemende verstedelijking
 • Verhoogde levensverwachting, vooral bij vrouwen, en
 • Lagere vruchtbaarheidsgraad, wat resulteert in:
  • Groter aandeel van oudere mensen

Vergrijzing

2011 SRI Roadshow

slide6

Actieve bevolking tgo. totale bevolking, %

Bron: UN Population Database & Bank of America/ML, 2011

II. Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingenDrie grote uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen hebben een invloed op…de beroepsbevolking

Tekort aan geschoolde werknemers zal er vooral zijn in:

 • Ontwikkelingslanden, waar er een tekort aan opleidingen kan zijn
 • Ontwikkelde markten, waar een groot deel van de werkende bevolking de pensioenleeftijd nadert, met weinig vooruitzicht op vervanging

Veranderingen in de beroepsbevolking

2011 SRI Roadshow

uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen consumenten

Meer dan drie kwart van de wereldbevolking heeft een laag inkomen

* PPP – Purchasing Power Parity (koopkrachtpariteit)

Bron: AT Kearney

Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen…consumenten
 • Toenemende behoeften aan producten en diensten voor:
  • Consumenten met een laag inkomen in ontwikkelingslanden
  • Consumenten met een hoger beschikbaar inkomen in alle landen
  • De ouder wordende bevolking in de ontwikkelde landen

Veranderingen in het consumentenbestand

NEEDS A GRAPHIC HERE

2011 SRI Roadshow

uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen grondstoffenschaarste en de ruimere omgeving

De bevolkingsgroei leidt tot stijgende consumptie en toenemende druk op de schaarse grondstoffen

Bron: Goldman Sachs, 2010

Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen… grondstoffenschaarste en de ruimere omgeving
 • Het is van vitaal belang om producten en diensten te kunnen leveren die de impact op de uitputting van grondstoffen en de milieuschade verminderen
 • Als de huidige consumptiecijfers aanhouden, is tegen 2050 voor een wereldbevolking van ruim negen miljard mensen de biologische capaciteit van twee aardbollen nodig

Toenemende druk op grondstoffenen het milieu

2011 SRI Roadshow

iii business opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen beleggingen

Veranderingen in de actieve bevolking

Druk op grondstoffen en het milieu

Uitdagingen

Veranderingen in het consumentenbestand

Business- opportuni-teiten

Tekort aan geschoolde werknemers

Basis van de piramide

Meer begoede consumenten

Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking

Grondstoffen-schaarste en milieuvervuiling

III. Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingenBeleggingen
 • Drie hoofduitdagingen als gevolg van demografische verschuivingen scheppen tal van zakelijke opportuniteiten voor bedrijven

2011 SRI Roadshow

slide10

Veranderingen in de actievebevolking

Druk op grondstoffenen het milieu

Uitdagingen

Veranderingen in het consumentenbestand

Business-opportuni-teiten

Tekort aan geschoolde werknemers

Basis/voet van de piramide

Meer begoede consumenten

Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking

Grondstoffen-schaarste en milieuvervuiling

Oplossin-gen

Onderwijsdiensten

Betaalbare gezondheidszorg

Aspirationele producten

Gezonder leven en levenskwaliteit

Voedsel-productiviteit

Tewerkstellings- en outsourcing-diensten

Betaalbare voeding

Financiële zekerheid

Hygiëne & afvalverwerking

Automatiserings-diensten

Betaalbare financiën

Beheer van grondstoffen

Toegang tot telecom

Toegang tot vervoer

Toegang tot energie

Fairtrade-systemen

Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingenVeranderingen in de beroepsbevolking – personeelstekort

2011 SRI Roadshow

slide11

% werkgevers die moeilijk personeel vinden door tekort aan beschikbaar talent

Prognoses van personeels-behoeften in de EU tot 2020

Bron: Manpower, 2010; CEDEFOP, 2008

Business-opportuniteit – tekort aan geschoolde werknemersManieren vinden om productief te blijven, biedt oplossingen
 • Wat is het probleem?
  • Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd

►verlies van kennis en kunde

  • Gebrek aan onderwijs en gerichte opleiding

► tekort aan geschoolde nieuwkomers op de arbeidsmarkt

  • Zwak beleid en programma’s op het vlak van rekrutering en personeelsbehoud

► lagere productiviteit en hogere rotatiekosten

 • Business-oplossingen

Opleidingen

Employment & Outsourcing Services

Automation Services

2011 SRI Roadshow

business opportuniteit tekort aan geschoolde werknemers voorbeeld van oplossing

Verwachte opleidingsjaren, 1970-2007

Bron: UN Human Development Report, 2010

Business-opportuniteit – tekort aan geschoolde werknemersVoorbeeld van oplossing
 • Groei- en ontwikkelingseconomieën:
  • Gebrek aan onderwijs is een belangrijke hinderpaal voor ontwikkeling
  • Nieuwe technologieën en verhoogde toegang tot internet kunnen mee een goedkoper alternatief bieden
 • Ontwikkelde economieën:
  • Veelzijdige werknemers die zich kunnen aanpassen aan een nieuwe technische of culturele omgeving, zullen meer kansen krijgen

Opleidingen

De focus zal op bedrijven liggen die opleidingsmateriaal leveren voor opleidings-systemen met een grote klantenbasis in groei- en ontwikkelingslanden

2011 SRI Roadshow

tekort aan geschoolde werkkrachten onderwijsdiensten goed geplaatst bedrijf pearson

Groei in opkomende markten, inkomsten in miljoen USD

Recente bedrijfsovernames

* £228m betaald voor 70% met uitstaand bedrag te betalen in 2011

Bron: Pearson, 2011

Tekort aan geschoolde werkkrachten – onderwijsdienstenGoed geplaatst bedrijf: Pearson
 • Uitgever met 70+% inkomsten uit onderwijsgerelateerde diensten
 • Focus op het leveren van onderwijsdiensten

► opleidingsdivisie zal in de toekomst naar verwachting sterk groeien qua inkomsten en winsten

 • Opportuniteit in de overgang naar digitale onderwijsprogramma’s

► inkomstenmix uit digitaal onderwijs is gestegen van 30% tot 44% tijdens de periode 2005 - 2010

 • Meer dan 20% inkomsten uit Azië en andere delen van de wereld

► aanzienlijke groeikansen in onverzadigde mediamarkten

2011 SRI Roadshow

slide14

Veranderingen in de actieve bevolking

Druk op grondstoffen en het milieu

Uitdagingen

Veranderingen in het consumentenbestand

Business-opportuni-teiten

Tekort aan geschoolde werknemers

Basis/voet van de piramide (BOP)

Meer begoede consumenten

Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking

Grondstoffen-schaarste en milieuvervuiling

Oplossin-gen

Onderwijsdiensten

Betaalbare gezondheidszorg

Aspirationele producten

Gezonder leven en levenskwaliteit

Voedsel-productiviteit

Tewerkstellings- en outsourcing-diensten

Betaalbare voeding

Financiële zekerheid

Hygiëne & afvalverwerking

Automatiserings-diensten

Betaalbare financiën

Beheer van grondstoffen

Toegang tot telecom

Toegang tot vervoer

Toegang tot energie

Fairtrade-systemen

Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingenVeranderingen in het consumentenbestand – basis/voet van de piramide

2011 SRI Roadshow

slide15
Business-opportuniteit – basis/voet van de piramideOpkomende consumenten met lager inkomen bieden groeikansen
 • Wat is het probleem?
  • Toegang tot essentiële goederen en diensten

► mensenrecht

  • Groeiende bevolking met laag inkomen

► ruim 4 miljard mensen met een marktopportuniteit van naar schatting bijna 5 biljoen USD

  • Leveren van de juiste producten

► betaalbaarheid, beschikbaarheid, aanvaardbaarheid, toegankelijkheid

 • Business-oplossingen

Geraamde BOP markt per sector, 5 biljoen USD

Bron: WRI/IFC, april 2007

Betaalbare gezondheidszorg

Betaalbare voeding

Betaalbare financiën

Toegang tot energie

Toegang tot telecom

Toegang tot vervoer

Fairtrade-systemen

2011 SRI Roadshow

business opportuniteit basis voet van de piramide bop voorbeeld van oplossing

Index digitale inclusie 2011

Bron: Maplecroft, 2011

Business-opportuniteit – basis/voet van de piramide (BOP)Voorbeeld van oplossing
 • Grootste kansen in mobiele technologie en internettoegang
  • Mobiele telefonie biedt nieuwe ICT-oplossingen aan regio’s die doorgaans geen toegang hadden
  • Onevenwicht in internettoegang
 • BOP markt voor ICT heeft waarde van naar schatting 51 miljoen USD

Toegang tot telecom

De focus ligt op bedrijven die ICT-diensten leveren in groei- en ontwikkelingslanden, vooral die landen met een lage ICT-penetratie, alsook op ICT-leveranciers met bedrijfsmodellen met lage kosten

2011 SRI Roadshow

slide17

Marktaandeel in landen van vestiging

Bron: Millicom International Cellular, 2011

Basis/voet van de piramide – toegang tot telecomGoed geplaatst bedrijf: Millicom International Cellular
 • Biedt mobiele telefonie- en kabeldiensten in 13 groeilanden
 • Vestigingen in Latijns-Amerika en Afrika

► aantrekkelijke markten door vrij lage penetratie van telefoniediensten

 • Strategie van low-cost ICT-provider

► actief in landen met laag bbp/capita

 • Nadruk op ‘betaalbaarheid’

► focus op prepaid-diensten met lage nominale kosten door middel van distributiediensten van massamarkt

 • Tijdens Q4 2010 steeg het aantal klanten met 14% en lag de interne inkomstengroei boven 10%

► de inkomstengroei zal naar verwachting boven 10% blijven

2011 SRI Roadshow

slide18

Veranderingen in de actievebevolking

Druk op grondstoffen en het milieu

Uitdagingen

Veranderingen in het consumentenbestand

Business-opportuni-teiten

Tekort aan geschoolde werknemers

Basis/voet van de piramide (BOP)

Meer begoede consumenten

Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking

Grondstoffen-schaarste en milieuvervuiling

Oplossin-gen

Onderwijsdiensten

Betaalbare gezondheidszorg

Aspirationele producten

Gezonder leven en levenskwaliteit

Voedsel-productiviteit

Tewerkstellings- en outsourcing-diensten

Betaalbare voeding

Financiële zekerheid

Hygiëne & afvalverwerking

Automatiserings-diensten

Betaalbare financiën

Beheer van grondstoffen

Toegang tot telecom

Toegang tot vervoer

Toegang tot energie

Fairtrade-systemen

Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingenVeranderingen in het consumentenbestand – producten gericht op de vergrijzing

2011 SRI Roadshow

slide19

Percentage van de bevolking van 60 jaar of ouder, 2000-2025

Bron: United Nations 2008 Revision

Business-opportuniteit – producten gericht op de vergrijzingEen groeiend aantal senioren heeft andere productnoden
 • Wat is het probleem?
  • Stijgend aantal 65-plussers

► sterke groei voor bepaalde producten en diensten

  • Sociaal perspectief

► behoud van levenskwaliteit en toenemende behoefte aan gezondheids-diensten

  • Economisch perspectief

► impact op spaargeld, investeringen en pensioenen en nood aan financiële stabiliteit

 • Business-oplossingen

Source: UN, 2009

Gezonder leven en levenskwaliteit

Financiële zekerheid

2011 SRI Roadshow

business opportuniteit producten gericht op de vergrijzing voorbeeld van oplossing

Diagnoses spierstelsel en skelet volgens leeftijd

Bron: McIlhargey, 2008

Business-opportuniteit – producten gericht op de vergrijzingVoorbeeld van oplossing
 • De gezondheidskosten van 65-plussers liggen bijna 4 x hoger dan bij jongeren
 • Functionele voeding biedt groeiende marktkansen

Toenemende verschuiving naar beheerde gezondheidsdiensten voor oudere mensen

Gezonder leven & levenskwaliteit

 • Focus zal liggen op bedrijven die:
 • gezondheidsdiensten en –oplossingen verstrekken voor ziekten die veel voorkomen bij oudere mensen
 • specifieke producten aanbieden die consumenten moeten helpen om zo lang mogelijk een hoge levensstandaard aan te houden

2011 SRI Roadshow

producten voor de vergrijzing gezonder leven en levenskwaliteit goed geplaatst bedrijf smith nephew

Inkomsten en groei opkomende markten

Inkomsten 2009 per regio

Bron: Smith & Nephew, 2011

Producten voor de vergrijzing – gezonder leven en levenskwaliteitGoed geplaatst bedrijf: Smith & Nephew
 • Gespecialiseerd in orthopedie, endoscopie en wondverzorging
 • Producten afgestemd op de noden van de vergrijzing

► orthopedie (vooral heup- en knieprotheses) vertegenwoordigt bijna 60% van de inkomsten van de groep

 • Nadruk op kwaliteitsproducten

► voortdurende margeverbetering in alle divisies

 • Groeikansen in opkomende markten

► verkoop in groeimarkten jaarlijks met 20% gestegen sinds 2006

 • Aanhoudende investering in groeimarkten

► opleidingscentra voor chirurgen en productievestigingen in China

2011 SRI Roadshow

slide22

Veranderingen in de actievebevolking

Druk op grondstoffen en het milieu

Uitdagingen

Veranderingen in het consumentenbestand

Business-opportuni-teiten

Tekort aan geschoolde werknemers

Basis/voet van de piramide (BOP)

Meer begoede consumenten

Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking

Grondstoffen-schaarste en milieuvervuiling

Oplossin-gen

Onderwijsdiensten

Betaalbare gezondheidszorg

Aspirationele producten

Gezonder leven en levenskwaliteit

Voedsel-productiviteit

Tewerkstellings- en outsourcing-diensten

Betaalbare voeding

Financiële zekerheid

Hygiëne & afvalverwerking

Automatiserings-diensten

Betaalbare financiën

Beheer van grondstoffen

Toegang tot telecom

Toegang tot vervoer

Toegang tot energie

Fairtrade-systemen

Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingenGrondstoffen en milieu – grondstoffenschaarste en milieuvervuiling

2011 SRI Roadshow

slide23

Vraag naar voedsel is groter dan aangroei landbouwareaal

Bron: Goldman Sachs, 2010; World Bank

Business-opportuniteit – grondst.schaarste en milieuvervuilingDruk van grondstoffenschaarste vergt vernieuwende oplossingen
 • Wat is het probleem?
  • Als er tegen 2050 9,3 miljard mensen op aarde zijn, zal de wereldwijde graan-productie nog eens 2,5 miljard mensen meer moeten voeden, een stijging van 40%
  • Tegen 2025 zullen 1,8 miljard mensen in gebieden met absolute waterschaarste leven, waaronder de meeste landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
  • Door de bevolkingsgroei stijgt de vraag naar, en het verbruik van, niet-hernieuwbare energiebronnen
 • Business-oplossingen

Voedselproductiviteit

Hygiëne & afvalverwerking

Beheer van grondstoffen

2011 SRI Roadshow

business opportuniteit grondstoffenschaarste en milieuvervuiling voorbeeld van oplossing
Business-opportuniteit – grondstoffenschaarste en milieuvervuilingVoorbeeld van oplossing
 • Tot 90% van al het afvalwater in de ontwikkelingslanden wordt zonder behandeling geloosd in de natuur
 • Volgens de VN/WGO sterven elk jaar 2,2 miljoen mensen door diarree/ziekten als gevolg van vuil water

Hygiëne & afvalverwerking

Ratio van afvalwaterbehandeling

Bron: UN Habitat, 2010

De focus zal liggen op bedrijven die producten en diensten voor afvalverwerking en waterbehandeling aanbieden, maar ook producten voor persoonlijke hygiëne gericht op de consumenten, vooral in groei- en ontwikkelingslanden

2011 SRI Roadshow

slide25

Inkomensgroei per gebied in 2010

Bron: Suez Environnement

Grondstoffenschaarste en milieuvervuiling – hygiëne en afvalverwerkingGoed geplaatst bedrijf: Suez Environnement
 • Verstrekker van globale milieudiensten (water en afval)
 • Voldoet aan behoeften inzake water- en afvalbeheer over heel de wereld

► leverde de laatste 15 jaar drinkwater aan meer dan 11 miljoen mensen en afvalwaterdiensten aan meer dan 5 miljoen mensen

 • Groei van milieudiensten onder impuls van nieuwe infrastructuurnoden in groeimarkten en aanpassing van installaties in ontwikkelde landen

► wereldwijd aanwezig in 25 landen

 • Doorlopende vernieuwing van productaanbod

► vernieuwende technologie in water en afval (bv. productie van groene energie) en bescherming van waterbronnen

2011 SRI Roadshow

slide26
IV. Aandelenselectie en marktopportuniteitenAandelenselectie van bedrijven die zakelijke oplossingen aanreiken
 • Relevante oplossingen voor demografische uitdagingen verschillen afhankelijk van de graad van economische ontwikkeling

2011 SRI Roadshow

slide27

Bron: Dexia AM, 2011

Aandelenselectie en business-opportuniteitenAandelenselectie van bedrijven die business-oplossingen aanreiken
 • Aandelenselectie van meer dan 500 MSCI World, KMO’s en groeimarkt-bedrijven die de demografische uitdagingen aanpakken en tastbare oplossingen aanreiken

2011 SRI Roadshow

slide28
Aandelenselectie en marktopportuniteitenVerschillende oplossingen vertonen wisselende opportuniteitsniveaus
 • Demografische oplossingen bieden een reeks groeiprofielen tijdens de volgende twee jaar

Huidige EV/EBITDA en EBITDA CAGR 2011-2013e van sectorgeselecteerde bedrijven

2011 SRI Roadshow

Bron: Bloomberg en Dexia AM, 2011

v conclusies demografie is een ingewikkeld thema maar biedt veel beleggingskansen
V. ConclusiesDemografie is een ingewikkeld thema, maar biedt veel beleggingskansen

Trends

 • Twee onderling verbonden demografische trends
  • Bevolkingsaangroei ► hogere bevolkings- en economische groeicijfers
  • Vergrijzing ► groter aandeel van oudere mensen
 • Uitdagingen leiden tot veranderingen bij de actieve bevolking, de consumenten en zelfs de ruimere omgeving en het gebruik van grondstoffen
 • Er bestaan business-opportuniteiten die zowel duurzame oplossingen als gezonde financiële returns opleveren
  • Aandelenselectie moet gevoelig zijn voor zowel de vraag naar producten als voor de geografische blootstelling
  • Kleine/middelgrote ondernemingen en groeimarktbedrijven bieden meestal meer onaangeboorde ‘pure-play’ kansen
  • De markt lijkt momenteel de demografische trends te verrekenen in bedrijfswaarderingen en groeivooruitzichten van goed geplaatste bedrijven
  • Toch bestaan er nog kansen voor beleggers

Uitdagingen

Oplossingen en markt-kansen

2011 SRI Roadshow

meer informatie nodig surf naar www dexia am com
Meer informatie nodig?Surf naar www.dexia-am.com
 • Onze visie op het laatste marktnieuws
 • Recentste onderzoek gepubliceerd door onze deskundigen
 • Lees de analyses van onze managers
  • Podcasts, video’s
 • Informatie over Dexia AM
 • Informatie over fondsen :
  • Recentste lanceringen
  • NIW
  • Reportings
  • Portefeuilles
  • Prospectussen, jaarverslagen enz.
 • Bezoek ook onze website voor Duurzaam en Verantwoord Investeren:http://sri.dexia-am.com

2011 SRI Roadshow

adressen
Adressen

Luxemburg

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

136, route d’Arlon

1150 Luxembourg

Tel.: + 352 2797-1

België

Dexia Asset Management

Belgium

Place Rogier 11B-1210 Bruxelles

Tel.: + 32 02 222 11 11

Frankrijk

Dexia Asset Management SA

40, rue Washington

75408 Paris Cedex 08

Tel.: + 33 1 53 93 40 00

Australië

Ausbil Dexia Ltd

Veritas House – Level 23

207 Kent Street

Sydney NSW 2000

Tel.: + 61 2 925 90 200

Italië

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

Succursale Italiana

Corso Italia 1

20122 Milano

Tel.: + 39 02 31 82 83 62

Spanje

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

Sucursal en España

Calle Ortega y Gasset, 26

28006 Madrid

Tel.: + 34 91 360 94 75

Zwitserland

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

succursale de Genève

2, rue de Jargonnant

1207 Genève

Tel.: + 41 22 707 90 00

Nederland

Dexia Asset Management

Nederlands bijkantoor

Lichtenauerlaan 102-120

3062 ME Rotterdam

Tel.: + 31 10 204 56 53

Duitsland

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

Zweigniederlassung Deutschland

An der Welle 4

60422 Frankfurt

Tel.: + 49 69 7593 8823

Bahrein

Dexia Asset Management

Luxembourg S.A., Middle East

Representative Office

Bahrain Financial Harbour,

Financial Center, West Harbour

Tower, Level 23

King Faisal Highway

PO Box 75766

Manama

Tel.: + 973 1750 99 00

Canada

Dexia Asset Management

Luxembourg SA

Canadian Representative Office

155, Wellington Street West

6th floor

Toronto, OntarioM5V 3L3

Tel.: + 1 416 974 9055

disclaimer
Disclaimer
 • Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De informatie in dit document is afkomstig van verschillende bronnen. Dexia Asset Management legt de grootst mogelijke zorg aan de dag bij het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van tevoren worden uitgesloten. Dexia Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De inhoud van dit document mag niet worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexia Asset Management. De intellectuele eigendomsrechten van Dexia Asset Management moeten te allen tijde worden gerespecteerd.
 • Opgelet : Als dit document melding maakt van resultaten behaald in het verleden van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, verwijst naar simulaties van zulke resultaten of gegevens bevat met betrekking tot toekomstige resultaten, is de cliënt zich ervan bewust dat de in het verleden behaalde resultaten en/of prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten. Meer nog, Dexia Asset Management preciseert dat:
  • indien het gaat om brutoresultaten, het resultaat kan worden beïnvloed door provisies, bijdragen en andere lasten.
  • indien het resultaat in een andere valuta luidt dan die van het land waar de cliënt verblijft, de vermelde winsten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de valutaschommelingen.
 • Indien dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is de belegger zich ervan bewust dat zulke informatie afhangt van de individuele omstandigheden van elke belegger en in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn.
 • Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 §1 van de richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad.
 • Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
 • Dexia AM nodigt de belegger uit om steeds het prospectus te raadplegen vooraleer in één van haar fondsen te beleggen. Het prospectus en andere informatiebronnen die betrekking hebben op fondsen zijn beschikbaar op www.dexia-am.com.

Money does not perform. People do.