bolnica kompleksni sustav
Download
Skip this Video
Download Presentation
BOLNICA- KOMPLEKSNI SUSTAV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BOLNICA- KOMPLEKSNI SUSTAV - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

BOLNICA- KOMPLEKSNI SUSTAV. Julija Jaić i Hrvoje Jurlina. Opća bolnica Opća bolnica ima jedinice za internu medicinu, kirurgiju, pedijatriju, ginekologiju i porodništvo te dijagnostičko-laboratorijske djelatnosti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl. 84.). Specijalna bolnica

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BOLNICA- KOMPLEKSNI SUSTAV' - bebe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bolnica kompleksni sustav

BOLNICA- KOMPLEKSNI SUSTAV

Julija Jaić i Hrvoje Jurlina

slide3
Opća bolnica

Opća bolnica ima jedinice za internu medicinu, kirurgiju, pedijatriju, ginekologiju i porodništvo te dijagnostičko-laboratorijske djelatnosti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl. 84.).

 • Specijalnabolnica

Specijalna bolnica se bavi liječenjem i rehabilitacijom bolesnika koji boluju od jedne bolesti, skupine bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva (npr. gerijatrijska bolnica, bolnica za dječje bolesti) (Zakon o ZZ, čl. 85.).

slide4
Kliničkebolnice

Klinička bolnica je bolnica u kojoj najmanje dvije djelatnosti (interna, kirurgija, pedijatrija, ginekologija) nose naziv klinika, kao i najmanje druge dvije djelatnosti drugih specijalnosti odnosno dijagnostika. KBC jest opća bolnica u kojoj osim naziva klinika za djelatnost interne, kirurgije, pedijatrije te ginekologije i porodništva naziv klinika ima više od polovice ostalih specijalnosti i u kojima se izvodi nastava i znanstveno-istraživački rad. (Zakon o ZZ, čl. 90.,91.)

slide5
Rukovođenjebolnicom

Bolnica je složeni sustav. Njezino funkcioniranje se temelji na strogo definiranom hijerarhijskom sustavu koji čine:

 • -Upravno vijeće
 • -Ravnatelj
 • -Uprava
 • -Stručno vijeće
 • -Stručni kolegij
 • -Etičko povjerenstvo
slide6
Ravnatelja bira upravno vijeće bolnice koje čine tri predstavnika vlasnika bolnice (vlada RH) i dva predstavnika zaposlenih. Uvjeti su visoka stručna sprema i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Ako ravnatelj nema visoku stručnu spremu zdravstvenog usmjerenja njegov zamjenik ili pomoćnik mora imati te kvalifikacije. Ravnatelj se brine o poslovanju bolnice, zastupa ju i odgovoran je za zakonitost rada. Njegov mandat traje 4 godine nakon čega može biti ponovno izabran putem natječaja. (Zakon o ZZ, čl.53., 55., 56., 57., 58.)
 • Upravno vijeće nadzire rad uprave.
slide7
Upravučine: ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja i glavna sestra. Bira se i postavlja na mandat od 4 godine. Odluke uprave bolnice donose se nadpolovičnom većinom.
 • Stručno vijeće je savjetodavno tijelo ravnatelja čije članove postavlja sam ravnatelj. Stručno vijeće se mora sastati najmanje jedanput u mjesec dana. (Zakon o ZZ, čl.60.,61.)
slide8
Stručni kolegij jest tijelo koje se bavi pitanjima iz područja stručnog rada te djelatnosti. (Zakon o ZZ, 63.)
 • Etičko povjerenstvo osigurava obavljanje djelatnosti ustanove po načelima medicinske etike i deontologije. Sastoji se od 5 članova (jedan član mora biti ne-medicinske struke). Etičko povjerenstvo imenuje upravno vijeće. (Zakon o ZZ, čl.64.)
slide10
prof. dr. sc. Goran Roić, spec. radiologije i ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb
 • sam se educirao za svoj posao (završio je jednogodišnji studij „Leadership Management and Health Services “ u sklopu ŠNZ Andrija Štampar)
 • timski posao(ima

pomoćnike iz područja

ekonomije i prava)

slide11
Klinika za dječje bolesti Zagreb jedina se u Republici Hrvatskoj bavi isključivo liječenjem djece
 • jedna ustanova tog tipa dolazi na 4-5 milijuna stanovnika
slide12
650 zaposlenika
 • 100 liječnika
 • 205 kreveta (5% je intenzivna njega)
 • prosječna dužina liječenja je 6.3 dana za cijelu bolnicu
 • organizirano dežurstvo koje čine 9 liječnika iz područja kirurgije, pedijatrije i anesteziologije.
slide13
Klinika za dječje bolesti Zagreb je javna, neprofitabilna ustanova
 • Budžet koji odobrava HZZO i kojim ravnatelj raspolaže- 9.2 mil. kn mjesečno
 • Iz njega se financiraju plaće zaposlenika koje čine 70%

budžeta

 • Ostalo zauzimaju medicinske usluge te različite potrebe bolnice (pranje rublja, prehrana, održavanje, računovodstvo i slično )
slide14
Dio financijskih sredstava bolnica dobiva putem donacija što mora odobriti Ministarstvo zdravstva
smanjenje tro kova out sourcing
Smanjenje troškova- “out-sourcing”

posao distribucije, unajmljivanja i pranja posteljine prepustio je privatnoj tvrtki koja je putem javnog natječaja dala najbolju ponudu

glavni cilj za 2008
Glavni cilj za 2008
 • navodi uvođenje jedinstvenog bolničkog informacijskog sustava koji bi omogućio bolje povezivanje i protok informacija unutar same bolnice te tako dodatno unaprijedio i pojednostavnio njezin rad.
slide17
Zahvaljujemo prof. Roiću na susretljivosti i korisnim informacijama o ustrojstvu i radu bolnice koji nije nimalo lak.
ad