slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nytt parkeringssystem med bommar vid US PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nytt parkeringssystem med bommar vid US

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Nytt parkeringssystem med bommar vid US - PowerPoint PPT Presentation

beau
115 Views
Download Presentation

Nytt parkeringssystem med bommar vid US

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nytt parkeringssystem med bommar vid US

 2. 10 februari inför vi bommar Det nya bomsystemet ska göra det enklare att besöka sjukhuset. Besökarna betalar i efterhand endast för den tid som de stått på parkeringen. Det finns informationstavlor vid infarterna som visar var det finns lediga platser. Ditt e-tjänstekort/LiU –kort ger dig automatiskt behörighet att parkera gratis på sjukhusets parkering i mån av plats. Bomsystemet är samma system som finns i parkeringshusen i centrala Linköping och på flera av landets största sjukhus.

 3. Parkering vid Södra entrén • Område A är endast betalparkering (besökare). • På område B och C kan medarbetare parkera utan kostnad med hjälp av sitt e-tjänstekort eller LiU-kort. • Även besökare kan köra in och parkera på B och C. Men de betalar då avgift precis som på område A.

 4. Trafiksvärdar De första veckorna kommer bomstationerna att vara bemannade med trafikvärdar som hjälper dig vid bompassagen. Securitas kommer att ha en mobil kundtjänst placerad mellan apoteket och Receptionen i Södra entré.

 5. Bommarna öppnar du… …med ditt e-tjänstekort/LiU-kort med hjälp av ett beröringsfritt system. Du håller bara kortet framför läsaren så öppnas bommen. Du ska alltså inte stoppa in kortet i automaten. E-tjänstekorten, LiU-korten aktiveras automatiskt – ingen anmälan/aktivering krävs.

 6. Antipassback • Bomsystemet har ett så kallat antipassback-system som innebär att: • En infart med en biljett/kort måste alltid följas av en utfart med samma biljett/kort. • Du kan alltså inte köra in bilen med ett kort och köra ut den med ett annat

 7. Vad händer om jag glömmer mitt kort? • Det är ditt e-tjänstekort/LiU-kort som visar att du har behörighet till parkeringen. Saknar du kort av någon anledning kan du betala som en vanlig besökare till sjukhuset. • Är du framme vid bommen och upptäcker att du glömt kortet kan du lugnt mata ut ett p-biljett för betalning och parkera eller köra ut från parkeringen direkt. Du har några minuter på dig att lämna parkeringen utan att det kostar något. • Försök inte backa ut från kön - det är trafikfarligt och skapar problem för andra.

 8. Information finns i FM-portalen Information om parkeringen når du genom FM-portalen på Lisa. Här hittar du även beställningsformulär och ansökningsformulär P

 9. E-formulär för att ansöka om P-kort E-formulär finns i FM-portalen på Lisa. Kan röra till exempel:- volontärer- andra speciella grupperAnsökan bör ske via kontaktperson i landstinget

 10. Parkering för patienter/närstående • Enligt Generella riktlinjer för parkeringsplatser vid Landstinget i Östergötland kan inneliggande patienter, frekventa patienter (till exempel strålningspatienter) och närstående till dessa grupper ges möjlighet att parkera utan avgift. • Kliniken förbeställer då p-biljetter av olika valörer via e-formulär på FM –portalen. • Kliniken beslutar om vilka som behöver p-tillstånd och delar ut dessa efter behov. • Uppföljning av beställningar sker på FM-centrum

 11. Övriga besökare till US och HU • Tillfälliga besökare använder sig av vanlig p-biljett och betalar p-avgift för den tid de står på parkeringen. Detta rör till exempel: • Kursdeltagare • Studiebesök och liknande

 12. Speciella grupper • Till exempel anställda vid US med e-legitimation utfärdat av annat landsting (beroende på dubbel anställning) • Kan ansöka om subventionerat p-kort via e-formulär i FM-portalen.

 13. Fler kort till en bil? Två personer arbetar på Landstinget. De delar på en bil. En kör bilen till jobbet – den andra från jobbet. Bomsystemet har ett så kallat antipassback-system som innebär att en infart med en biljett/kort alltid måste följas av en utfart med samma biljett/kort. För att lösa denna problematik finns möjlighet att koppla två e-tjänstekort/LiU-kort till varandra. Ansökan om kopplade kort görs även det via FM-portalen på Lisa. Kopplade kort

 14. E-formulär för kopplade e-tjänstekort