adl rapor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADLİ RAPOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADLİ RAPOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

ADLİ RAPOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

ADLİ RAPOR. ADLİ OLGU. ADLİ RAPORLAR. CEZA Ca ydırıcı , Suçun a ğırlığı ile uyumlu Herkese e şi t uygulanabilir   Eski TCK 456 / Yeni TCK 86 ; Müessir fiil /Vücut dok. karşı suçlar vücuda a ğrı , a cı veren, k işinin sa ğlığını bozan,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADLİ RAPOR' - beau


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adl rapor

ADLİ RAPOR

ADLİ OLGU

adl raporlar
ADLİ RAPORLAR
 • CEZA
 • Caydırıcı,
 • Suçun ağırlığı ile uyumlu
 • Herkese eşit uygulanabilir  

Eski TCK 456/ Yeni TCK 86;

Müessir fiil/Vücut dok. karşı suçlarvücuda ağrı, acı veren,

kişinin sağlığını bozan,

akıl fonksiyonlarında bozukluğa neden olan travmalar  

kasten yaralama madde 86
Kasten yaralamaMADDE 86.

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2 ek f kra 31 3 2005 5328 4 md
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.)
 • Kasten yaralama
 • etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması
 • mağdurun şikâyeti üzerine,
 • dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
v cut dokunulmazl na kar su lar kasten yaralama m 86
Vücut Dokunulmazlığına Karşı SuçlarKasten yaralama-m.86

(3) Kasten yaralama suçunun;

 • a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 • b)Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • e) Silâhla,
   • işlenmesi hâlinde, cezada yarı oranda artış
neticesi sebebiyle a rla m yaralama madde 87
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE87.

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

neticesi sebebiyle a rla m yaralama madde 871
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE87.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

neticesi sebebiyle a rla m yaralama madde 872
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE87.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

yaralanma a rl hafif 86 2
Yaralanma ağırlığı “hafif”86/2
 • rapor sonucu
 • “Yaralanmanınşahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede bozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye sokmadığı”
   • 4-12 ay
yaralanma a rl orta 86 1
Yaralanma ağırlığı “ORTA”86/1
 • “orta”
 • “ Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğinibasit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecedebozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye sokmadığı”
   • 1-3 yıl
yaralanma a rl a ir 87
Yaralanma ağırlığı “AĞIR”87
 • rapor sonucu
 • ağır
 • “Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede bozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye soktuğu”
 • Kişide aynı zamanda kırık saptanmışsa, bunun da “kırığın kişinin hayat fonksiyonları ........derecede etkileyecek nitelikte olduğu”
adl rapor1
ADLİ RAPOR
 • Adli muayene ve kayıtlar için ayrı bir kayıt defteri tutulmalı.
 • Muayeneye gönderilen kişinin kimlik kontrolü yapılmalı
 • Olay gün ve saati belirtilmeli.
 • Yaralının muayene edildiği gün ve saat belirtilmeli.
 • Anamnez ayrıntılı alınmalı,
 • Fizik muayene bulguları,konsültasyonlar ve psikolojik değerlendirme kaydedilmeli,
adl rapor2
ADLİ RAPOR
 • Lezyonların yerleri, büyüklükleri, özellikleri, varsa yaraların iyileştiğini gösteren bulgular, yaranın içinde bulunan yabancı cisimler
 • Fiziksel ve ruhsal durum gerekçelendirilerek olayla ilişkisi tanımlanmalıdır.
k salt lm yaralanma cetveli abbreviated injury scale ais
Kısaltılmış Yaralanma Cetveli (Abbreviated Injury Scale, AIS)
 • anatomik bir skor sistemi
 • tüm yaralar ağırlık açısından en küçük ağırlık birimi 1, en büyüğü 6 olacak şekilde 6 gruba ayrılır.
 • 1-Minör yaralanmalar (minor)
 • 2-Orta derecede yaralanmalar (moderate)
 • 3-Ciddi yaralanmalar (serious)
 • 4-Ağır yaralanmalar (severe)
 • 5-Durumu kritik olan hastalar (critical)
 • 6-En ağır yaralanmalar, ölümün kaçınılmaz olarak beklendiği hastalar (maximum injury-virtually unsurvivable)
slide15
KYC

KYC modifiye KYC TCK

 • 1 1 1 (Hafif); 86/2
 • 2 2 2 (Orta); 86/1
 • 3-4-5 3 3 (Ağır); 87/1
btm ile giderilebilir
BTM ile Giderilebilir
 • Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar
 • Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’den küçük; cilt-cilt altına penetre yaralanmalar
btm ile giderilemez
BTM ile Giderilemez
 • Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan fazla olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar
 • Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’denbüyük laserasyonlar
ya am tehlikeye sokan bir duruma yol a an yaralanmalar
Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açan Yaralanmalar:
 • Kafatası kırıkları
 • İlk üç servikal vertebra kırığı ve/veya M.Spinalis lezyonu
 • Kafa içi kanama, kontüzyon, laserasyon
 • Klinik bulgu veren beyin ödemi
 • İç organ yaralanmaları
 • Büyük damar yaralanmaları
 • Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile % 20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimoz, hematom ve laserasyonlar
ya am tehlikeye sokan bir duruma yol a an yaralanmalar1
Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açan Yaralanmalar:
 • İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna penetre yaralanmalar
 • 2. derece yanık (% 20’den fazla)
 • 3. derece yanıklar (% 10’dan fazla)
 • Kuduz hayvan ısırığı
 • Elektrik çarpması (Giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması veya vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı)
 • Ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler
ya am tehlikeye sokan damar yaralanmalar
Yaşamı Tehlikeye Sokan Damar Yaralanmaları:
 • A. Carotis Communis, A. Carotis Interna, A. Carotis Externa, A.V. Facialis, A.V. Maxillaris, A.V. Occipitalis, A.V. Temporalis Superficialis, V. Jugularis Interna, V.Jugularis Externa, A.V. Brachiocephalica, A.V. Subclavia, A.V. Thoracica Interna (A. Mammaria Interna), A. Vertebralis, Truncus Thyreocervicalis, A.V. Thyroidea Inferior, A.V. Thyroidea Superior, A.V. Lingualis, A.V. Axillaris, A.V. Brachialis, A. Ulnaris, A. Radialis, A.V. Femoralis (Superficialis), A.Profunda Femoris, A.V. Poplitea, A. Tibialis Posterior, A. Dorsalis Pedis, A. Dorsalis Penis, V. Dosalis Penis Profunda, A. Sacralis Media, A. İntercostalis, A. Obturatoria, A. Glutea Superior, A. Glutea Inferior, A. Umblikalis, V. Saphena Magna, A. Pudendalis, A. Spermatika, A. Testikularis, A. Ovarika, A. Uterina, A. Lienalis, A. Renalis.
bilin durumu
Bilinç durumu
 • Glasgow Koma Skoru: 14–15
 • Olay sonrası ilk gözlemde uyanık,
 • Belirlenmiş 5 dakikadan kısa süren geçici bilinç kaybı,
 • Travma sonrası 24 saatten kısa amnezi,
 • BTM ile Giderilebilir
bilin durumu1
Bilinç durumu
 • Glasgow Koma Skoru: 9-13 arası
 • Belirlenmiş 5 dakikadan uzun süren bilinç kaybı,
 • Travma sonrası bilinç kaybı olmamakla birlikte fokal nörolojik defisit (kranial sinir, hissi- motor belirti),
 • Travma sonrası 24 saatten uzun amnezi,
 • BTM ile Giderilemez
   • Başlangıç Glasgow Koma Skoru 8 ve altında (bilinci kapalı)
   • Yaşamsal Tehlike
yeni tck ya g re y z s n rlar
Yeni TCK’ya göre ‘’yüz’’ sınırları
 • kişiye cepheden bakıldığında üstte saçlı deri sınırı (saçı dökülen ya da azalan kişilerde görülebilen frontal bölge dahil ), yanlarda kulaklar dahil olmak üzere kulakların arkasından inen hayali düz çizgilerin her iki klavikula ile kesiştiği noktalar ile altta fossa jugularisten başlayıp yanlara doğru klavikulaları takip eden çizgiler arasında kalan bölge
levde zay flama kay p
İşlevde zayıflama-kayıp
 • Organdaki veya ekstremitedeki anatomik kayıp ve/veya fonksiyonel bozukluğun o organ veya ekstremitenin kendi anatomik yapısı ve/veya fonksiyonuna göre % 10-50 arasındaysa “işlevin sürekli zayıflaması”; % 50’nin üstünde ise “işlevin yitirilmesi”
slide25
SONUÇ: (ESKİ)
 • Şahsın travmaya bağlı arızasının;
 • a) Şahsın hayatını tehlikeye maruz kılmadığı,
 • b) 5(beş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.
 • SONUÇ: (YENİ)
 • a-Şahısta travmaya bağlı oluşan yumuşak doku lezyonlarının;
 • b-Kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı
 • c-Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.
   • Ö:Sınırlı ya da yüzeyel abrazyon, kontüzyon, hematom, laserasyon, ayrılma
slide26
SONUÇ:
 • Şahıstaki trafik kazasına bağlı gelişen ulNar sinirde hipoestezinin eşlik ettiği, sol omuzda dislokasyon ve sol humerus başı lateral kesiminde kortikal devamlılık kaybı ve deplase kemik fragman ile uyumlu değişikliklerin:
 • a- Kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı,
 • b- Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini bozduğu,
 • c- Şahısta saptanan kırığın, şahsın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu,
 • d- Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olup olmadığı açısından tedavisi bitmiş olmak şartıyla, olay tarihinden en az 18 ay sonra, Ortopedi ve Nöroloji uzmanlarınca sol kol fonksiyonları değerlendirilerek, son durumunu belirtir ek raporla birlikte müracaat ettirilmesi gerektiği kanaatini bildirir rapordur
slide27
SONUÇ:
 • 1-Yaraların tarif edilen lokalizasyonları ve nitelikleri göz önüne alındığında, şahsın vücuduna batın sol alt kadrandan girip, gluteal bölge sağ taraftan çıkan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olduğu,
 • 2-Batın yaralanmasına bağlı multipl ileal, çekal ve meza perforasyonu ile sağ eksternal iliak venin perfore olduğu gerekli onarım esnasında 15 cm.lik barsak kısmının rezeke edildiği tarif edildiğine göre yaralanmanın;
 • a-Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğinibasit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede bozmuş olup, şahsın yaşamını tehlikeye soktuğu,
 • b-Yüz sınırları dahilinde herhangi bir lezyon tarif edilmediğinden, yüzde sabit iz tayinine mahal olmadığı,
 • c-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olmadığıkanaatini bildirir rapordur.
slide28

Omuz, dirsek ve bilekte kemik ve kıkırdakta yoğun tahribat, ekstremitenin tümü ya da bir kısmında ezik tarzında “crush” yaralanma

Yaşamsal Tehlike

basit t bbi m dahale ile giderilebilecek l de bozukluklar
Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde bozukluklar:
 • Belirgin bir psikiyatrik bozukluk tablosu kriterlerini doldurmayacak (Uluslar arası sınıflandırma ve tanımlama kriterlerine göre) her türlü geçici nöropsikiyatrik şikayetler.
alg lama yetene inin bozulmas na neden olan durumlar
Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlar:
 • Psikiyatrik bir tanı ölçütü kriterlerini dolduran geçici bozukluklar -ASB
 • (Psikotik durumlar, demanslar gibi kalıcı ve ağır tablolar hariç)
duyulardan veya organlardan birinin i levinin s rekli zay flamas na neden olan bozukluklar
Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olan bozukluklar:
 • Merkezi sinir sisteminin işlevlerinde kalıcı olarak zayıflama
 • (Kalıcı post konküzyonel sendrom, genel tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği gibi)
slide33
Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesine veya iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olan bozukluklar:
 • Travmatik olaya bağlı olarak ortaya çıkan psikozlar, demans, diğer nörolojik ve bilişsel işlev kaybı ile seyreden ağır, kalıcı psikiyatrik bozukluk ve sendromlar.