1 / 19

CURSURI SI PROGRAME DE TRAINING

CURSURI SI PROGRAME DE TRAINING. EXPERT ACHIZITII PUBLICE 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE.

beau-wooten
Download Presentation

CURSURI SI PROGRAME DE TRAINING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CURSURISI PROGRAME DE TRAINING

 2. EXPERT ACHIZITII PUBLICE 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN

 3. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE Tipulcursului: perfectionare, autorizat CNFPA Durata: 20 ore Obiectivul cursului: de a pregati persoane capabile pentruocupatia  de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Programul se adreseaza: ☺Autoritatilorpublice la nivel local, in vedereaderulariiactivitatlor de achizitiisiinvestitiipublice. ☺Firmelor private care au specialisti in departamentele: achizitiipublicesilogistica; investitii; tehnic; financiarsijuridic, implicati in activitatea de achizitiisiinvestitiipublice.

 4. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE Participarea la acest curs vavaajuta: ► sainvatatisavaplanificatieficientsisaalocatimaibineresursele; ► saintelegetirolulachizitiilorpublice in cadrulorganizatiei; ► sacunoasteticerinteleimpuse de sistemul electronic SEAP; ► saintelegetisiaplicatilegislatia in domeniusilegislatiaconexa; ► saconcepetidistribuirearolurilor in echipepentruelaborareadocumentatiei de atribuiresielaborarea / evaluareaofertelor; ► savainsusitiproceduri de atribuire, criterii de evaluare, de calificaresiselectie a ofertelor;

 5. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE Participarea la acest curs va va ajuta: ► sa va familiarizati cu documentele specifice documentatiei de atribuire si modul de elaborare a acestora; ► sa intocmiti dosarul de achizitii publice- elementele dosarului; ► sa de prindeti metodele si tehnicile utilizate in administrarea contractului; ► sa anticipati, sa evaluati si sa controlati riscurile asociate achizitiilor; ► sa cunoasteti modul de solutionare a contestatiilor.

 6. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE Cursul are un pronuntat caracter practic si trateaza intregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie,  de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica. Cursul include si un modul special dedicat modificarilor procedurii de achizitii din fonduri structurale.

 7. 1.EXPERT ACHIZITII PUBLICE Specialist cu peste 11 ani de experienta in derularea procedurilor de achizitii publice, atat in calitate de autoritatecontractanta cat si de operator economic. Ocupa in prezentpozitia de inspector in cadrulserviciului ADAP al ConsililuiJudeteanHunedoara. Formatorcertificat, absolventa a unuimasterat in managementulresurselorumane, cu specializari in management de proiectsiparteneriateintresectoarele public siprivat. Lector: Lia GOANŢĂ

 8. 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE Tipulcursurlui: perfectionare, autorizat CNFPA Durata: 20 ore Obiectivul cursului:cunoașterea tipurilor de finanțări existente, identificarea celor compatibilecu nevoile de dezvoltare ale companiei în care îșidesfășoară activitatea fiecare cursant, însușirea pașilor pentru obținerea unei finanțări și completarea unei cereri de finanțare.

 9. 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE Tematica abordată: • Introducere în Accesarea Fondurilor Structurale: politicile Uniunii Europene şi obiectivele dezvoltării regionale, cadrul legislativ, reglementări la nivel comunitar şi naţional, autorităţi de management şi Organisme Intermediare; • Programe destinate microîntreprinderilor şi IMM-urilor: în mediul rural (FEADR), în mediul urban (POR, POS CE) şi programe pe turism; • Cererea de finanţare: prezentarea modelelor de cereri de finanţare, cerinţe de întocmire şi redactare; • Documente suport, anexe la cererea de finanţare şi importantă lor.

 10. 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE La sfârşitul cursului participanţii vor cunoaşte: • Politicile Uniunii Europene şi obiectivele dezvoltării regionale; • Cadrul instituţional de gestionare a Fondurilor Structurale; • Programele operaţionale şi programul regional; • Circuitul documentaţiei până la obţinerea finanţării; • Criterii de eligibilitate şi selecţie; • Accesarea fondurilor structurale.

 11. 2. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE Lector: Ana ZSOK Trainer cu 14 ani de experienta in dezvoltare si sustinere de cursuri in: managementul resurselor umane, Manager proiect, Accesarea fondurilor structurale, Managementul performantei, Dezvoltare organizationala, Planificare strategica, Lucrul in echipe, etc. Master in Management de proiect si expert pentru programe ale Uniunii Europene si ale Bancii Mondiale. Manager General al firmei de consultanta si instruire TEAM Consulting din Deva.

 12. 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE Tipulcursului: program de training Durata: 24 ore din care teorie 12 si 12 ore de exercitii practice, respectiv: ►cursuri deschise fata-în-fata 12 ore, în care au loc prezentari, studii de caz; ►lucru în echipe/individual pe bilant si formular de analiza cost-beneficiu, 12 ore; Cursul are un pronuntatcaracterpractic, avand la baza o documentatiespecificasiestesustinut de consultanti cu practica in domeniu.

 13. 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE Programul se adreseaza: persoanelor care conducfirme private sau au ca sarcina de serviciusaelaborezedocumentatiapentruAccesareaFondurilorStructurale, persoaneloraflate in posturicheieprecum: contabilsef, director economic sau in orice alt post cecontribuie la managementul economic sifinanciar al firmelor, cat sipersoanelor din birourile, compartimentele de ProiectesiPrograme din cadrulAdministratieiPublice Locale siRegionale. Tematica abordata: • Analiza Cost-Beneficiu – conform cu modelul recomandat ca anexa la Ghidul Solicitantului pentru elaborarea de proiectele pe Fonduri Structurale; • Analiza pe baza de bilant ; • Analiza de risc si senzitivitate.

 14. 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE Din agenda cursului: ☺Analiza rentabilităţii financiare, ☺Estimări financiare, ☺Metoda incrementală, ☺Metode standardizate de evaluare a beneficiilor - Metoda venitului net, ☺Analiza cantitativă a riscurilor , ☺Conceperea unui plan de management a riscurilor, etc.

 15. 3. ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE Lector: Lorena SURUGIU Expert al firmei S.C. Quantum Expert SRL, societatespecializata in audit financiar, expertizacontabila, evidentacontabilitate, consultantaeconomico-financiara, analizafinanciara, intocmireplanuri de afacerisianalize cost-beneficiu. Expert contabil, specializat in elaborarea de analize cost-beneficiu, cu o experienta de peste 5 anisimaimult de 40 de analize cost-beneficiu elaborate pana in prezent, pentruproiecte de reabilitarecladiri, alimentare cu apa, proiecte de investitii in echipamente, pensiunituristice, etc. Trainer sauassociate trainer la 8 astfel de programe de training cu peste 140 de participanti.

 16. 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN Tipulcursurlui: specalizare, autorizat CNFPA Durata: 12 ore Obiectivulcursului:cunoașterea filozofiei Kaizen și dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnicilor şi metodelor specifice acestei filozofii, aplicate in managementul organizațional. Termenul Kaizen – semnificand ‚îmbunătățire continua’ - provine din denumirea japoneză a schimbarii (kai) și cea a filozofiei orientale a echilibrului, a binelui (zen). În Kaizen, ideea de baza este de a reduce timpul oricărei activități si de a crește viteza ei, făcând-o „bine din start” - cu zero defecte, zero accidente si zero căderi ale echipamentelor. Conceptul a aparut dupa al doilea razboi mondial în cadrul sistemului de producție al Toyota, unde a fost dezvoltat in anii 70 si perpetuat pana azi.

 17. 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN Una din cele mai cunoscute aplicatii ale conceptului Kaizen o reprezintă sistemul de aprovizionare ‚just-in-time’ practicat: acesta elimină sincopele, stocurile și întârzierile în aprovizionare, altfel spus orice cost suplimentar legat de această activitate. Alte concepte novatoare: gestionarea calității, metoda ABC, menținerea și îmbunătățirea standardelor de producție. Aplicarea principiilor Kaizen conduce la creșterea performanței companiilor - atât din domeniul privat cât și din cel public - și indiferent de mărimea acestoraș se obțin creșteri de productivitate de 30-50% în mod frecvent, până la creșteri de 300%.

 18. 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN Tematica abordata : • Filosofia Kai Zen; • Argumente pentru adoptarea sistemului Kaizen; • „Pastilele Kaizen” pentru imbunatatirea continua a performantelor; • Sistemul decizional si implicarea tuturor angajatilor; • Instrumente pentru implementarea managementului vizual; • Tendinte in management; • Managementul Kaizen in cultura organizationala din Romania.

 19. 4. MANAGEMENT DE TIP KAIZEN Lector: Mihaela BREAZ  Este director executiv al Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijloci din Romania – filiala Arad (C.N.I.P.M.M.R Arad), avand ca si atributii principale coordonare, planificare, verificare activitati de asistenta si consiliere in domeniul juridic, relatii publice, organizare evenimente, intocmire cereri de finantare pentru organizatie si intreprinzatori cat si reprezentarea filialei in Colegiul managerial al CNIPMMR Bucuresti Mihaela Breaz a fost beneficiara unui stagiu de instruire in Japonia prin Japan International Cooperation Agency , in perioada ianuarie -martie 2007. Astfel a avut ocazia sa dobandieasca cunostinte aprofundate despre managementul si controlul calitatii in IMM , in principal a metodei de management Kaizen, aplicata la diferite firme. Incepand cu 2008, Mihaela Breaz a fost lector al cursului de management de tip Kaizen in proiecte finantate prin fonduri Phare, prin care au fost instruiti peste 120 de manageri de firme mici si mijlocii din Regiunea de Vest.

More Related